asian là gì

Ý nghĩa của Asian vô giờ Anh

Asian

adjective

Bạn đang xem: asian là gì

uk

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˈeɪ.ʒən/ us /ˈeɪ.ʒən/

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Asian

uk

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˈeɪ.ʒən/ us /ˈeɪ.ʒən/

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

(Định nghĩa của Asian kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge dành riêng cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

Asian | Từ điển Anh Mỹ

Asian

adjective, noun [ C ]

us

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˈeɪ·ʒən, -ʃən/

(Định nghĩa của Asian kể từ Từ điển Học thuật Cambridge © Cambridge University Press)

Bản dịch của Asian

vô giờ Trung Quốc (Phồn thể)

亞洲的, 亞洲人的, (在美國、加拿大、澳大利亞和紐西蘭指來自中國、日本及其鄰國的)東亞人的…

vô giờ Trung Quốc (Giản thể)

亚洲的, 亚洲人的, (在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰指来自中国、日本及其邻国的)东亚人的…

vô giờ Tây Ban Nha

asiático, asiática, asiático/ca [masculine-feminine]…

vô giờ Bồ Đào Nha

asiático, asiática, asiático/-ca [masculine-feminine]…

vô giờ Việt

người Á Lục, nằm trong Châu Á…

trong những ngôn từ khác

vô giờ Thổ Nhĩ Kỳ

Xem thêm: grand là gì

vô giờ Pháp

vô giờ Nhật

in Dutch

vô giờ Séc

vô giờ Đan Mạch

vô giờ Indonesia

vô giờ Thái

vô giờ Ba Lan

vô giờ Malay

vô giờ Đức

vô giờ Na Uy

in Ukrainian

vô giờ Nga

asiatique, indo-pakistanais/-aise, Asiatique…

orang Asia, berkaitan dengan Asia…

คนเอเชีย, เกี่ยวกับทวีปเอเชีย…

der Asiate / die Asiatin, asiatisch…

Cần một máy dịch?

Nhận một phiên bản dịch thời gian nhanh và miễn phí!

Tìm kiếm

Từ của Ngày

team spirit

UK

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˌtiːm ˈspɪr.ɪt/

US

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˌtiːm ˈspɪr.ət/

Xem thêm: giảng bài tiếng anh là gì

a feeling of belonging together that the members of a group have towards others in the group

Về việc này

Tác giả

Bình luận