bay tiếng anh là gì

Bản dịch của "bay" nhập Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: bay tiếng anh là gì

EN

Nghĩa của "bay" nhập giờ đồng hồ Việt

expand_more

Ví dụ về kiểu cách dùng

Vietnamese English Ví dụ theo dõi văn cảnh của "bay" nhập Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "airfield" nhập một câu

The operations group controls all flying and airfield operations.

Xem thêm: Mách bạn 6 cách để giày không bị hôi hiệu quả

The south-west corner of the current airfield touches the north-east corner of the former military airfield.

Facilities at the airfield were improved, by erecting new hangars and constructing a new 600x50m ft concrete runway.

The airfield's hilltop position helped in this respect.

New targets included enemy ports, railroads, and airfields.

Xem thêm: phát âm tiếng anh là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "bay":

bay

English

  • alcove
  • bay laurel
  • bay tree
  • embayment
  • Laurus nobilis
  • quest
  • true laurel