bệnh tiếng anh là gì

Bệnh là tình trạng rối loàn cấu hình hoặc tác dụng ở người, động vật hoang dã hoặc thực vật, nhất là rối loàn tạo ra những triệu bệnh ví dụ hoặc tác động cho tới một địa điểm ví dụ.

Bạn đang xem: bệnh tiếng anh là gì

1.

Từ quăng quật thuốc lá tiếp tục thực hiện tách nguy cơ tiềm ẩn giắt bệnh về tim.

Giving up smoking reduces the risk of heart disease.

2.

Xem thêm: appetizers là gì

Căn căn bệnh này kế tiếp khiến cho những chưng sĩ làm cho đầu đau.

The disease has continued to tát perplex doctors.

Chúng tớ nằm trong phân biệt những cụm kể từ đem nghĩa ngay gần nhau vô giờ Anh như disease, illness, sickness nha!

Xem thêm: note nghĩa là gì

- disease (bệnh), chỉ chung: Giving up smoking reduces the risk of heart disease. (Từ quăng quật thuốc lá tiếp tục thực hiện tách nguy cơ tiềm ẩn giắt bệnh về tim.)

- illness (bệnh tật), rằng một cơ hội khái quát: She had been worn down by poverty and illness. (Cô ấy vẫn kiệt quệ vì thế bần cùng và bị bệnh.)

- sickness (cơn bệnh), nói đến một sự tạo hình của bệnh: A headache usually denotes sickness. (Một lần đau đầu thông thường đã cho chúng ta thấy tín hiệu của cơn căn bệnh.)