bull là gì

/bul/

Thông dụng

Danh từ

Bò đực
Con đực (voi, cá voi...)
a bull elephant
voi đực
a bull whale
cá voi đực
(thiên văn học) sao Kim ngưu
Người đầu tư mạnh giá bán lên (thị ngôi trường triệu chứng khoán)
bull operations
hoạt động đầu tư mạnh giá bán lên (ở thị ngôi trường triệu chứng khoán)
(từ lóng) cớm, mật thám; cảnh sát
bull in a china shop
người vụng về về, lóng ngóng
to take the bull by the horns
không kinh trở ngại nguy nan hiểm
a cock-and-bull story
chuyện bịa bịa, chuyện vẽ vời
like a red rag to lớn a bull
cứ như lấy phụt quất vô mông trườn mang lại nó điên lên

Nội động từ

Đầu cơ giá bán lên (ở thị ngôi trường triệu chứng khoán)

Ngoại động từ

Tìm cơ hội nâng giá bán (hối phiếu ở thị ngôi trường triệu chứng khoán)

Danh từ

Sắc mệnh lệnh của giáo hoàng
Lời rằng ngớ ngẩn, lời nói rằng ngây ngô, lời nói rằng tự động nó sẽ bị xích míc ( (thường) Irish bull)
Sai lầm (về ngôn ngữ)
Nước tráng thùng rượu nhằm uống
(từ lóng) lời nói rằng láo, lời nói rằng bậy bạ, lời nói rằng đem lác

Ngoại động từ

(từ lóng) lừa bịp (ai) bởi vì những lời nói đem lác

Nguồn không giống

  • bull : Corporateinformation

Chuyên ngành

Xây dựng

cần khoan

Kinh tế

đầu cơ giá bán lên
người đầu tư mạnh giá bán lên (ở Sở thanh toán triệu chứng khoán)
Người góp vốn đầu tư giá bán tăng Người cho rằng giá bán tiếp tục tăng

Giải mến VN: Người tao rất có thể sáng sủa về triển vọng của một loại triệu chứng khóan cá thể, trái khoán hoặc sản phẩm & hàng hóa, một mảng của một ngành công nghiệp hoặc toàn thể thị ngôi trường. Trong chân thành và ý nghĩa tổng quát mắng rộng lớn, bunish Có nghĩa là sáng sủa, vì vậy người tao rất có thể sáng sủa về tổng thể tài chính.

người mua sắm khống (chứng khoán)
tư tưởng giá bán lên

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
balderdash , baloney , bilge , bunkum , claptrap , crap , hogwash , rubbish , trash , bluecoat , finest , officer , patrolman , patrolwoman , peace officer , police , police officer , policewoman , blather , drivel , garbage , idiocy , piffle , poppycock , rigmarole , tomfoolery , twaddle , bungle , foozle , fumble , muff , stumble

Từ trái ngược nghĩa

Bạn đang xem: bull là gì

Xem thêm: Link Tải Cổng Game Awin68 Club – Săn Jackpot 32M

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ