charging là gì

/['t∫a:dʒiη]/

Thông dụng

Danh từ

Sự hóa học tải
Sự hấp thụ năng lượng điện, hấp thụ liệu
Sự tính cước (điện thoại)

Xây dựng

sự hấp thụ dung dịch nổ

Điện lạnh

sự định vị cước

Điện tử & viễn thông

sự tính phí tổn
việc hấp thụ điện

Kỹ thuật cộng đồng

chất tải
charging arm
tay hóa học tải
charging device
thiết bị hóa học tải
charging end
đầu hóa học tải
charging floor
sàn hóa học tải
charging point
điểm hóa học tải
charging side
phía hóa học vận tải (của máy)
intermediate charging bin
bunke trung lừa lọc hóa học tải
methane tank charging dose
liều lượng hóa học vận tải của bể mêtan
methane tank charging dose
liều lượng hóa học vận tải của metanten
pile charging
sự hóa học vận tải cọc
lượng tải
imhoff tank charging dose
lượng vận tải của bể lắng nhị tầng
imhoff tank charging dose
lượng vận tải của bể metan
mẻ liệu
phụ tải
sự hóa học tải
pile charging
sự hóa học vận tải cọc
sự đặt
sự bịa tải
sự nạp
sự hấp thụ điện
slow charging
sự hấp thụ năng lượng điện lờ lững (ắc quy)
sự hấp thụ liệu
continuous charging
sự hấp thụ liệu liên tục
sự hấp thụ mìn
sự trả tiền

Kinh tế

giá tiền
sự chở
sự ngỏ mang
sự hấp thụ chuyển

Địa chất

sự hấp thụ năng lượng điện, sự hấp thụ mìn, sự hấp thụ dung dịch nổ, sự hóa học vận tải

Bạn đang xem: charging là gì

Xem thêm: grand là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ