cơ quan hành chính cao nhất của nước ta là

Hiện nay bạn đọc có thể sẽ cần tìm hiểu về Cơ quan hành chính, như vậy quy định pháp luật về vấn đề này ra sao? Để hiểu thêm về nó, mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết Cơ quan hành chính cao nhất của nước ta là cơ quan nào? cùng với chúng tôi:

Images (4)

Bạn đang xem: cơ quan hành chính cao nhất của nước ta là

Cơ quan hành chính cao nhất của nước ta là cơ quan nào?

1. Cơ quan hành chính là gì?

Cơ quan hành chính có thể được hiểu là bộ phận hợp thành của bộ máy nhà nước, được thành lập để thực hiện các chức năng quản lý hành chính nhà nước.

Nói cách khác thì cơ quan hành chính nhà nước là cơ quan tiến hành quản lý chung hay từng lĩnh vực công tác, có nhiệm vụ thực thi pháp luật và chỉ đạo quá trình thực hiện các chính sách, kế hoạch của nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Cơ quan hành chính cao nhất của nước ta là cơ quan nào?

Tại Việt Nam, cơ quan hành chính cao nhất được chính là Chính phủ, là một cơ quan chấp hành của Quốc hội. Theo quy định của pháp luật hiện nay thì Chính Phủ là cơ quan hành chính do Quốc hội thành lập. Cụ thể là trong Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ta đã ghi nhận Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của nước ta, được tổ chức và thành lập nhằm thực hiện quyền hành pháp, thi hành quyền lực nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện những nhiệm vụ, chủ trương mà Quốc hội đề ra.

3. Chức năng và nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan hành chính cao nhất

3.1 Chức năng của Chính phủ

Thứ nhất: Hiến pháp 2013 ghi nhận Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất, thực hiện quyền hành pháp. Điều đó có nghĩa là Chính phủ là cơ quan có vai trò quan trọng trong việc tạo cơ sở hiến định nhằm cụ thể hóa nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước, đồng thời Chí phủ không chỉ là cơ quan chấp hành của Quốc hội mà còn tạo cho Chính phủ đầy đủ vị thế và thẩm quyền độc lập nhất định trong quan hệ với cơ quan lập pháp và cơ quan tư pháp, đồng thời thực hiện việc kiểm soát quyền lực đối với hai cơ quan này trong quá trình giải quyết công việc.

Xem thêm: file là gì

Đồng thời điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi để cho nhân dân có thêm cơ sở để kiểm soát và đánh giá năng lực, hiệu quả của mỗi cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lực của mình.

Thứ hai: Về vị trí pháp lý thì Chính phủ được xác định là cơ quan hành chính cao nhất, trước nội dung Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Điều này đã đề cao quyền hành pháp của Chính phủ, đồng thời tạo cơ sở để xây dựng một Chính phủ phát triển, có đủ khả năng chủ động trong việc giải quyết công việc và sáng tạo trong công tác quản lý, đây cũng chính là cơ sở để xác lập trật tự trong tổ chức và hoạt động của hệ thống hành chính để đảm bảo sự thống nhất, kỷ cương.

Thứ ba: Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, do vậ tính chất, vị trí và chức năng của Chính phủ là việc Chính phủ chấp hành và tổ chức thi hành các đạo luật, các nghị quyết của Quốc hội, thể hiện mỗi thành viên tỏng Chính phủ đều phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội, chịu sự giám sát, quản lý từ Quốc hội.

3.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ

  • Chính phủ sẽ thực thi việc tiến hành thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh và nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh và quyết định của Chủ tịch nước theo quy định của pháp luật hiện hành
  • Chính phủ sẽ thực hiện đề xuất ra các chính sách trình lên Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội để xin quyết định hoặc quyết định các vấn đề theo thẩm quyền để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn, trình các dự án luật, dự án ngân sách nhà nước…trước Quốc hội
  • Chính phủ đảm bảo sự thống nhất trong công tác quản lý về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế…; thi hành lệnh tổng động viên, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp nhằm bảo vệ Tổ quốc…
  • Chính phủ tiến hành trình Quốc hội các quyết định liên quan đến việc thành lập, bãi bỏ bộ và các cơ quan ngang bộ, thành lập, giải thể hoặc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất các địa giới hành chính…
  • Chính phủ bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp của Nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền công dân, đồng thời giữ gìn, bảo đảm trật tự an toàn của xã hội…

 

Việc tìm hiểu về Cơ quan hành chính sẽ giúp ích cho bạn đọc khi gặp phải có vấn đề liên quan đến chúng, những thông tin cần thiết cũng đã được chúng tôi trình bày như trên.

Xem thêm: put down to là gì

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của ACC về Cơ quan hành chính cao nhất của nước ta là cơ quan nào? gửi đến quý bạn đọc để tham khảo. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý bạn đọc còn thắc mắc cần giải đáp, quý bạn đọc vui lòng truy cập trang web: https: isivast.org.vn để được trao đổi, hướng dẫn cụ thể.