computer literate là gì

Ý nghĩa của computer-literate nhập giờ đồng hồ Anh

computer-literate

adjective

Bạn đang xem: computer literate là gì

uk

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/kəmˌpjuː.təˈlɪt.ər.ət/ us /kəmˌpjuː.t̬ɚˈlɪt̬.ɚ.ət/

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Từ liên quan

(Định nghĩa của computer-literate kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge dành riêng cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

computer literate | Tiếng Anh Thương Mại

computer literate

adjective

uk

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

us

(Định nghĩa của computer literate kể từ Từ điển Cambridge Tiếng Anh Doanh nghiệp © Cambridge University Press)

Các ví dụ của computer-literate

computer-literate

All were computer-literate, but with poor literacy and/or numeracy.

This supposedly makes the program easier to tướng access for people who are computer-literate.

But as computer-literate people become our leaders—which is increasingly happening now—that will change.

That might explain why a few elderly people retire, but it does not explain why post offices close and are not filled by young, computer-literate sub-postmasters and mistresses.

It has been said he is the most computer-literate thành viên of the band.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và rất có thể được dùng lại theo đuổi giấy tờ quy tắc của CC BY-SA.

The idea for this type of demonstration spread throughout the country, promoted by computer-literate working class youths and their supporters among middle-class college students.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và rất có thể được dùng lại theo đuổi giấy tờ quy tắc của CC BY-SA.

Các ý kiến của những ví dụ ko thể hiện nay ý kiến của những chỉnh sửa viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hoặc của những ngôi nhà cho phép.

Bản dịch của computer-literate

nhập giờ đồng hồ Trung Quốc (Phồn thể)

精通電腦的…

nhập giờ đồng hồ Trung Quốc (Giản thể)

精通计算机的…

nhập giờ đồng hồ Tây Ban Nha

Xem thêm: remember nghĩa là gì

con cái conocimientos de informática, capacitado/ada para el uso del ordenador [masculine-feminine], con cái destrezas digitales…

nhập giờ đồng hồ Bồ Đào Nha

com conhecimentos de informática, habilidoso/-sa em informática [masculine-feminine]…

nhập giờ đồng hồ Việt

thành thục máy vi tính…

trong những ngữ điệu khác

nhập giờ đồng hồ Thổ Nhĩ Kỳ

nhập giờ đồng hồ Pháp

nhập giờ đồng hồ Nhật

in Dutch

nhập giờ đồng hồ Séc

nhập giờ đồng hồ Đan Mạch

nhập giờ đồng hồ Indonesia

nhập giờ đồng hồ Thái

nhập giờ đồng hồ Ba Lan

nhập giờ đồng hồ Malay

nhập giờ đồng hồ Đức

nhập giờ đồng hồ Na Uy

in Ukrainian

bilgisayar kullanmasını bilen, bilgisayar kullanabilen…

qui maîtrise l’outil informatique, qui a des connaissances par ordinateur…

computerkyndig, kan bruge en computer…

melek-komputer, bisa menggunakan komputer…

รู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน…

biegły w obsłudzekomputera, umiejący obsługiwać komputer…

що володіє комп'ютерною грамотністю…

Cần một máy dịch?

Nhận một phiên bản dịch nhanh chóng và miễn phí!

Tìm kiếm

Từ của Ngày

pennant

UK

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˈpen.ənt/

Xem thêm: inventor là gì

US

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˈpen.ənt/

Tác giả

Bình luận