custody là gì

Công cụ cá nhân
 • /´kʌstədi/

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bảo hộ
  bắt giam
  giam cấm
  giam cầm
  sự câu lưu
  sự bảo quản
  trông nom

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  aegis , auspices , care , conservation , custodianship , guardianship , keeping , management , observation , preservation , protection , safekeeping , salvation , superintendence , trusteeship , tute-lage , ward , wardship , watch , arrest , detention , duress , imprisonment , incarceration , jail , charge , supervision , trust , confinement , control , safe-keeping

  Từ trái khoáy nghĩa

  Bạn đang xem: custody là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  Xem thêm: Tìm Hiểu Game Bài Tiến Lên Miền Nam Tại IWIN68

  NHÀ TÀI TRỢ

;