despite là gì

Despite, In spite of, Although, Though, Even though nghĩa là “mặc dù”, là những liên kể từ chỉ sự tương phản nhập giờ đồng hồ Anh. Tuy nghĩa kiểu như nhau tuy nhiên cấu tạo ngữ pháp của bọn chúng lại vô cùng không giống nhau. Trong nội dung bài viết này, hãy nằm trong ELSA Speak dò la hiểu cấu tạo Despite và đối chiếu với In Spite of, Although, Though, Even though nhé.

Despite nhập giờ đồng hồ Anh là gì?

Despite nhập giờ đồng hồ Anh đem nghĩa “mặc dù”, “bất kể”, mục tiêu thực hiện tăng thêm sự tương phản thân mật 2 vế nhập một câu. 

Bạn đang xem: despite là gì

Kiểm tra trị âm với bài xích tập dượt sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click vĩ đại start recording!

Recording... Click vĩ đại stop!

loading

Ví dụ: 

 • Our vacation was a lot of fun, despite the cold weather. (Kỳ nghỉ ngơi của bọn chúng tớ vô cùng sung sướng, bỏ mặc khí hậu giá thành giá chỉ.)
 • Despite being busy, he still came vĩ đại my graduation ceremony. (Dù tất bật tuy nhiên anh ấy vẫn cho tới dự sự kiện đảm bảo chất lượng nghiệp của tôi.)

Những từ/cụm kể từ đồng nghĩa tương quan với Despite: 

regardless of

/rɪˈgɑːdlɪs ɒv/

notwithstanding

/ˌnɒtwɪθˈstændɪŋ/

irrespective of 

/ˌɪrɪsˈpɛktɪv ɒv/

even with

/ˈiːvən wɪð/

undeterred by

/ˌʌndɪˈtɜːd baɪ/

in defiance of 

/ɪn dɪˈfaɪəns ɒv/

without regard to

/wɪˈðaʊt rɪˈgɑːd tuː/

yet

/jɛt/

scorn

skɔːn/

while

/waɪl/

in the face of

/ɪn ðə feɪs ɒv/

against

/əˈgɛnst/

in contempt of

/ɪn kənˈtɛmpt ɒv/

whereas

/weərˈæz/

even if 

/ˈiːvən ɪf/

granting

/ˈgrɑːntɪŋ/

even supposing

/ˈiːvən səˈpəʊzɪŋ/

despite the fact 

/dɪsˈpaɪt ðə fækt/

supposing

/səˈpəʊzɪŋ/

granting all this

/ˈgrɑːntɪŋ ɔːl ðɪs/

Điểm công cộng của cấu tạo Despite, In spite of, Though, Although và Even Though

Điểm công cộng của những liên kể từ này là đều biểu đạt ý nghĩa sâu sắc “dù…”, “mặc dù…”. Nói một cơ hội cụ thể rộng lớn, những liên kể từ này đều thể hiện tại sự tương phản thân mật 2 mệnh đề: Bất chấp sự tồn bên trên của hiện tượng A, thì hiện tượng B cũng không trở nên tác động.

Ví dụ:

 • Although/Though/Even though there was destitution, the soldiers and officers went on living just as usual. (Mặc mặc dù vô cùng túng thiếu hụt tuy nhiên những người dân chiến sĩ và sĩ quan liêu vẫn giữ lại cuộc sống thường ngày thông thường.)
 • Despite this destitution, the soldiers and officers went on living just as usual. (Bất chấp sự túng thiếu hụt, những người chiến sĩ và sĩ quan liêu vẫn giữ lại cuộc sống thường ngày thông thường.)

Hai câu bên trên không giống nhau về cấu tạo tuy nhiên đều thao diễn miêu tả sự trái chiều ở hai mệnh đề: “sự túng thiếu” cũng ko thực hiện tác động cho tới – “cuộc sinh sống của binh chiến sĩ và sĩ quan”.

Cấu trúc Despite nhập giờ đồng hồ Anh

Cấu trúc Despite và In Spite Of nhập giờ đồng hồ Anh

Sau liên kể từ Despite và In spite of luôn luôn là danh kể từ, cụm danh kể từ hoặc động kể từ V-ing. 

Despite/In spite of + N/V-ing, mệnh đề

= Mệnh đề + Despite/In spite of + N/V-ing

Ví dụ: 

 • Henry made it vĩ đại the airport on time, despite getting lost on the way. (Henry vẫn cho tới trường bay trúng giờ tuy nhiên đang được lạc lối.)
 • Despite the heavy rain, they still decided vĩ đại go vĩ đại the movies. (Mặc mặc dù mưa rộng lớn, bọn họ vẫn ra quyết định lên đường coi phim)

Lưu ý:

Despite và In spite of + “the fact that” sẽ tạo nên trở nên 1 mệnh đề trạng ngữ, lên đường với mệnh đề chủ yếu của câu. Cấu trúc như sau:

Despite/In spite of + the fact that + mệnh đề 1, mệnh đề 2

= Mệnh đề 1 + Despite/In spite of + the fact that + mệnh đề 2

Ví dụ: 

 • Elly bought a new siêu xe despite the fact that she already has one. (Elly đang được mua sắm một con xe mới nhất, tuy nhiên thực tiễn là cô ấy đang được có một cái trước đó)
 • In spite of the fact that it was late at night, there were several local restaurants open. (Mặc mặc dù thực tiễn là đang được khuya rồi, vẫn đang còn một vài ba quán ăn khu vực còn banh cửa)

>> Xem thêm:

 • Các sử dụng cấu tạo suggesst
 • Cấu trúc Prefer

Cấu trúc Although, Though, Even Though nhập giờ đồng hồ Anh

Nếu như lên đường sau Despite và In spite of là danh kể từ, cụm danh kể từ hoặc động kể từ V-ing thì kèm theo với Although/Though/Even Though là một mệnh đề

Xem thêm: level là gì trong tiếng anh

Although/Though/Even though + mệnh đề 1, mệnh đề 2

= Mệnh đề 1 +  Although/Though/Even though + mệnh đề 2

Ví dụ: 

 • Although Miki was far away, she could see that Jacob was watching her. (Mặc mặc dù Miki ở xa xôi tuy nhiên cô ấy vẫn rất có thể thấy Jacob đang được để ý bản thân.)
 • Even though Mark was very sleepy, he still helped mạ finish the report. (Mặc mặc dù Mark vô cùng buồn ngủ, anh ấy vẫn chung tôi triển khai xong bạn dạng report.)
 • Though this shirt was beautiful, it didn’t fit the party’s dress code. (Mặc mặc dù cái áo này vô cùng đẹp nhất, tuy nhiên nó ko phù phù hợp với quy toan về phục trang của buổi tiệc.)

Cách quy đổi cấu tạo Though và Despite nhập câu

1. Nếu ngôi nhà ngữ là: N + Be + Adj

→ Đưa tính kể từ bịa trước danh kể từ và vứt động kể từ vĩ đại be

Cấu trúcThough + danh kể từ + vĩ đại be + tính từDespite + tính kể từ + danh từ
Ví dụThough the weather was bad, Lamy still went out. Despite the bad weather, Lamy still went out. 

⟶  Mặc mang lại khí hậu xấu xa, Lamy vẫn ra bên ngoài. 

2. Nếu 2 mệnh đề đem công cộng ngôi nhà ngữ

→ Bỏ ngôi nhà ngữ, động kể từ thêm thắt “-ing”.

Cấu trúcMệnh đề 1 +  although +  Mệnh đề 2Mệnh đề + despite/in spite of + V-ing
Ví dụSam couldn’t sleep, although she felt tired.Sam couldn’t sleep despite feeling tired.

⟶   Mặc mặc dù vô cùng mệt nhọc tuy nhiên Sam vẫn không thể ngủ được. 

3. Nếu mệnh đề là: Đại kể từ + Be + Tính từ

→ Đổi đại kể từ trở nên đại kể từ chiếm hữu, thay đổi tính kể từ nên danh kể từ và lược vứt vĩ đại be.

Cấu trúcAlthough/Though + đại kể từ + vĩ đại be + tính từDespite + đại kể từ chiếm hữu + danh từ 
Ví dụHe still loves her although her habits are bad.He still loves her, despite her bad habits.

Anh vẫn yêu thương cô ấy, bỏ mặc từng tính xấu xa của cô ý.

Cách quy đổi cấu tạo Despite và Though

Bài tập dượt áp dụng và đáp án chi tiết

Bài 1: Điền “Although/In spite of/Despite” nhập điểm trống

1. They liked their camping holiday, ……………. of the rain.

2. My father decided vĩ đại buy the siêu xe ……………. he didn’t really have enough money.

3. ……………. his age, he still plays badminton every morning.

4. We still play football outside ……………. of the heavily rain.

5. Loan knew what he wanted ……………. of not understanding anything.

6. Salim wnet vĩ đại school alone, ……………. she knew that it was very unsafe.

7. ……………. the pain in her leg, she still won the marathon excellent.

8. ……………. she was very sick, she still try vĩ đại complete this job.

9. ……………. Land and Mike went vĩ đại university together, they weren’t close friend.

10. ……………. her illness, she must go vĩ đại school.

Bài 2: Viết lại câu sao mang lại nghĩa ko đổi

1. Although his friend was sick, she still went vĩ đại work yesterday.

→ ……………………………………………………………………………………….

2. Her brother really enjoys this job, although the salary is very low.

→ ……………………………………………………………………………………….

3. Despite her unkind behavior, we still love her.

→ ……………………………………………………………………………………….

4. In spite of the dirty room, Salim didn’t clean it.

→ ……………………………………………………………………………………….

5. The film poster is wonderful. I don’t lượt thích vĩ đại see it.

→ ……………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN 

Bài 1: 

1. In spite2. Although3. Despite4. In spite5. In spite
6. Although7. Despite8. Although9. Although10. Despite

Bài 2:

1. Despite the fact that his friend was sick, she still went vĩ đại work yesterday.

2. Her brother really enjoys this job despite the low salary.

3. Although she behaves unkindly, we still love her.

4. Although the room was dirty, Salim didn’t clean it.

5. Although the film poster is wonderful, I don’t lượt thích vĩ đại see it.

Xem thêm: time out là gì

Ngoài những bài xích tập dượt áp dụng bên trên, các bạn hãy rèn luyện thường ngày nằm trong phần mềm ELSA Speak nhằm cải cách và phát triển kĩ năng giờ đồng hồ Anh trọn vẹn nhé. Nhờ technology A.I hiện đại, ELSA Speak rất có thể phát hiện tiếng nói và sửa lỗi trị âm tức thì tức thì.

Đăng ký ELSA Pro luyện phát biểu giờ đồng hồ Anh

Thông qua quýt những kiểu mẫu câu, đoạn đối thoại kể từ 290+ chủ thể không giống nhau, các bạn sẽ ôn tập dượt được không ít điểm ngữ pháp cần thiết. Từ cơ, một vừa hai phải nâng lên kĩ năng tiếp xúc, một vừa hai phải đoạt được những cấu tạo câu “khó nhằn” nhập giờ đồng hồ Anh.

Đặc biệt, các bạn sẽ được học tập giờ đồng hồ Anh 1 kèm cặp 1 với trợ lý ảo ELSA. Người sử dụng được kiến thiết suốt thời gian học tập riêng không liên quan gì đến nhau, dựa vào sản phẩm bài xích đánh giá nguồn vào. Vậy thì còn trông mong gì tuy nhiên ko ĐK ELSA Pro nhằm “nói giờ đồng hồ Anh như gió” tức thì thời điểm ngày hôm nay.