ears nghĩa là gì

  • Giáo dục
  • Học giờ Anh

Thứ bảy, 1/4/2017, 14:00 (GMT+7)

Trong giờ Anh, 'tai' - hoặc 'ear', là 1 thành phần bên trên khung người người. Tuy nhiên, khi để 'ear' trong số cụm kể từ sẽ tạo nên đi ra nhiều nghĩa mới mẻ đặc biệt thú vị.

Bạn đang xem: ears nghĩa là gì

1. Falls on the deaf ears

cac-thanh-ngu-tieng-anh-ve-tai
 

Ví dụ: Jennifer suggested that John should get a job, but he fell on deaf ears.

(Jennifer khêu gợi ý John nên tìm hiểu một việc làm tuy nhiên anh ấy vứt ngoài tai).

2. Go in one ear and out the other

cac-thanh-ngu-tieng-anh-ve-tai-1
 

Ví dụ: Everything I say to tát you seems to tát go in one ear and out the other.

(Những gì tôi rằng với chúng ta nhường nhịn như nhập tài này đi ra tai nọ).

3. Smile/grin/beam from ear to tát ear

cac-thanh-ngu-tieng-anh-ve-tai-2
 

Ví dụ: She was grinning from ear to tát ear as she passed the exam.

(Cô ấy cười cợt toe toét đến tới tận đem tai vì thế băng qua bài xích kiểm tra).

Xem thêm: remember nghĩa là gì

4. Be up to tát your ears in sth

cac-thanh-ngu-tieng-anh-ve-tai-3
 

Ví dụ: We're up to tát our ears in finding documents at the moment.

(Hiện, công ty chúng tôi bận ngập đầu ngập cổ với việc tìm hiểu tài liệu).

5. Lend an ear (to sb/sth)

cac-thanh-ngu-tieng-anh-ve-tai-4
 

Ví dụ: Whenever I have a problem, I often talk to tát Rose. She always lends an ear.

(Mỗi Lúc tôi đem yếu tố gì, tôi thông thường tâm sự với Rose. Cô ấy luôn luôn trực tiếp lắng tai một cơ hội chân thành).

6. Be all ears

Xem thêm: bloodletting là gì

cac-thanh-ngu-tieng-anh-ve-tai-5
 

Ví dụ: Tell us about your story! We are all ears.

(Hãy kể mang lại bọn chúng em nghe về mẩu truyện của cô! Chúng em mong muốn nghe lắm rồi đây).

Thanh Tâm