eg là gì

Vì đem mục tiêu tương tự động vô câu, những kể từ này thông thường bị lầm lẫn - trong cả với người bạn dạng xứ. Vì thế, thực hiện thế nào là nhằm phân biệt? Trong bài bác IELTS Grammar 101, công ty chúng tôi tiếp tục chỉ ra rằng những phương pháp để phân biệt bọn chúng.

 • Sự khác lạ thân thiết e.g. và i.e.

  Bạn đang xem: eg là gì

 • Từ đồng nghĩa tương quan với e.g. và i.e.

 • Cách dùng e.g.và i.e. vô câu.

Định nghĩa

e.g.  

 • Hình thức ghi chép tắt của cụm kể từ gốc Latin “ exempli gratia” Tức là “ ví dụ”.

i.e.  

 • Hình thức ghi chép tắt của cụm kể từ gốc Latin “ id est” đem nghĩa “ đem nghĩa là”. “i.e.” thông thường được bịa trước một phân tích và lý giải cụ thể về yếu tố và được trình bày.

Từ đồng nghĩa tương quan

e.g.  

 • e.g. còn rất có thể được ghi chép là “for example”

i.e.  

 • i.e. còn rất có thể được ghi chép là “that is”

Cách người sử dụng vô câu

e.g.  

 • Most people chose songs from popular artists, e.g. Ariana Grande or Taylor Swift  

i.e.  

 • The theme park is closed during Winter, i.e. from June lớn August  

 • The club enforces a strict dress code, i.e. no thongs, derogatory clothing, etc.  

 • The applicant must provide proof of education (i.e. University transcripts) when applying for this role.  

 • Tomorrow morning, I’ll drive lớn our meet-up point, i.e. Hyde Park  

  Xem thêm: grand là gì

Tham khảo tăng vô tự điển Merriam-Websterexternal icon

Bạn cũng muốn mò mẫm hiểu tăng về những kể từ thông thường tạo nên lầm lẫn khác?

Trong văn ghi chép giờ Anh, điều cần thiết là các bạn cần ghi chép trúng chủ yếu miêu tả. Quý Khách sẽ không còn ham muốn ghi chép là “weak” Khi ham muốn trình bày “week” tuy nhiên nhị kể từ này nghe rất rất như thể nhau. Trong văn trình bày, chủ yếu miêu tả ko cần thiết bởi vì vạc âm. Hãy tưởng tượng kể từ “lead” rất có thể vạc âm là /led/ hoặc /li:d/. Vì những kể từ này hoặc tạo nên lầm lẫn, chúng ta nên dành riêng thời hạn mò mẫm hiểu sự khác lạ thân thiết homophones, homographs và homonyms. Tham khảo tăng bên trên phía trên.

Người tớ thông thường người sử dụng kể từ ‘elude’ Khi ham muốn trình bày ‘allude’ hoặc ngược lại. Có nhiều kể từ không giống cũng hoặc tạo nên sai lầm lẫn: Quý Khách đem biết sự khác lạ thân thiết ‘belief’ và ‘believe’? Đó là thắc mắc vô một nội dung bài viết không giống, vô tê liệt công ty chúng tôi phân tích và lý giải sự không giống nhau Một trong những kể từ này. Tham khảo bên trên đâyexternal icon.