else là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈɛls/, /ˈɛɫts/ (thông tục)
Hoa Kỳ[ˈɛɫts]

Tính từ[sửa]

else ( ko đối chiếu được)

 1. Khác, nữa.
  anyone else? — người này khác?
  anything else? — đồ vật gi khác?, đồ vật gi nữa?

Phó từ[sửa]

else (không đối chiếu được)

Bạn đang xem: else là gì

Xem thêm: remember nghĩa là gì

 1. Khác, cách tiếp.
  how else? — cách tiếp nào?
  when else? — giờ không giống nào?

Liên từ[sửa]

else

 1. Nếu ko, còn ko.
  run, [or] else you'll miss your train — chạy chuồn còn nếu không tiếp tục lỡ chuyến xe cộ lửa

Tham khảo[sửa]

 • "else". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)