force nghĩa là gì

/fɔ:s/

Thông dụng

Danh từ

Thác nước
Sức, lực, mức độ mạnh
physical force
sức mạnh vật chất
moral force
sức mạnh tinh ma thần
Vũ lực, quyền lực; sự bắt buộc
by force
bằng vũ lực bắt buộc
by force of circumstances
do yếu tố hoàn cảnh bắt buộc
(số nhiều) lực lượng
armed forces
lực lượng vũ trang
the people's police forces
lực lượng công an nhân dân
Ảnh hưởng trọn, tác dụng; mức độ thuyết phục
there is force in what you say
câu thưa của anh ý đem mức độ thuyết phục
the force of an argument
sức thuyết phục của một lý lẽ
Sự hiệu quả mạnh mẽ và tự tin, tuyệt hảo sâu sắc sắc; sự sinh động
to describe something with much force
tả vật gì đặc biệt sinh động
(pháp lý) hiệu lực
the law remains in force
điều luật ê còn tồn tại hiệu lực
to come into force
có hiệu lực
to put an act in force
thi hành một đạo luật
Ý nghĩa
the force of a clause
ý nghĩa của một điều khoản
(vật lý) lực; (từ cổ,nghĩa cổ) năng lượng
internal force
lực nhập, nội lực
external force
lực ngoài, nước ngoài lực
conservation of force
(từ cổ,nghĩa cổ) sự bảo toàn năng lượng

Ngoại động từ

Dùng vũ lực so với, bức hiếp, xay buộc, ép buộc, bắt buộc
to force one's way into a house
dùng vũ lực xông nhập nhà
to force a statement out of somebody
bắt ai nên khai đi ra (tuyên bố) kiểu mẫu gì
to force something upon somebody
ép buộc ai nên nhận kiểu mẫu gì
to force a woman
hãm hiếp một người đàn bà
Phá (cửa); bẻ (khoá)
(đánh bài) bắt, xay (phải fake một quân này ra)
to force a card
làm mang đến nên lấy một lá bài bác này ê (khi thực hiện trò quỷ thuật vị bài bác tẩy)
Ép, gượng
to force the pace
tăng vận tốc nhằm xay đối phương chóng mệt nhọc (trong cuộc chạy thi)
to force a word
dùng xay một từ
to force a smile
gượng cười
to force one's voice
ép giọng
Làm (quả) chín gượng gạo, thực hiện chín sớm; thực hiện (hoa) nở xay, thực hiện nở sớm; giục mang đến (cây) chóng lớn
Thúc đẩy, đẩy tới
to force a process
thúc đẩy một vượt lên trước trình
Cưỡng đoạt, chiếm
to force something out of someone's hand
cưỡng đoạt vật gì ở tay ai
to force an enemy stronghold
chiếm một tháp canh địch

Cấu trúc kể từ

by force of
do nhờ, vị cách
in great force
mạnh mẽ, sung sức
to lớn force someone's hand
bắt ai nên hành vi tương đối sớm; buộc ai nên manh động
Bắt ai nên thừa nhận một chủ yếu sách

Hình thái từ

  • Ved : forced
  • Ving: forcing

Chuyên ngành

Toán & tin

lực, độ mạnh || chống bức
force of gravity
trọng lực
force of inertia
lực quán tính
force of mortality
(toán tài chính ) độ mạnh tử vong
force of repulsion
lực đẩy
active force
lực tác động
axial force
lực phía trục
central force
lực xuyên tâm
centrifugal force
lực ly tâm
collinear forces
lực nằm trong tuyến
concentrated force
lực luyện trung
concurrent forces
lực đồng quy
conservation force
lực bảo toàn
constraining forces
các lực buộc, những lực pháp tuyến, những lực hiệu quả trực tiếp góc với phương fake động
driving force
lực trị động
elastic restoring force
lực Phục hồi đàn hồi
electromotive force
lực năng lượng điện động
external force
lực ngoài, nước ngoài lực
frictional force
lực quỷ sát
generalized force
lực suy rộng
gyroscopic force
lực hồi chuyển
inertia force
lực quán tính
internal force
lực nhập, nội lực
magnetizing force
cường phỏng kể từ trường
motive force
lực fake động
net force
(cơ học tập ) lực tổng hợp
non-conservative force
lực ko bảo toàn
propulsive force
lực kéo
reactive forces
phản lực
repulsive force
lực đẩy
resultant force
lực tổng hợp
shearing force
lực rời, lực trượt, lực xát
short-range forces
lực tính năng ngắn
surface force
lực mặt
tensile force
(cơ học tập ) mức độ căng

Xây dựng

ứng suất

Cơ - Điện tử

Lực, mức độ, (v) sử dụng lực, tính năng lực, giục, ép

Xem thêm: purifying là gì

Bạn đang xem: force nghĩa là gì

Lực, mức độ, (v) sử dụng lực, tính năng lực, giục, ép

Kỹ thuật công cộng

cưỡng bức
constraining force
lực chống bức
force circulation
chuyển động chống bức
force circulation
tuần trả chống bức
force feed lubrication
sự dung dịch trơn chống bức
force response
ứng xử chống bức
mechanical force feed lubrication
sự dung dịch trơn (cơ học) chống bức
nhóm
Internet Engineering Task Force (IETF)
Nhóm quánh trách móc chuyên môn Internet
Internet Research Task Force (IRTF)
Nhóm quánh trách móc nghiên cứu và phân tích Internet
Roaming Operations Task Force (ROAMPS)
nhóm quánh trách móc về những sinh hoạt fake vùng
Technical (TR-Committee) Regulatory Reform Task Force (TR2TF)
Nhóm quánh trách móc cơ hội quy định chuyên môn (Ban-RT)
lực

Giải quí VN: Đại lượng dùng để số đo tương tác trong những vật rời ra nhau (trong tương tác qua chuyện những ngôi trường tự những vật tạo nên ra).

lực chống chế
lực lao động
lực lượng đội
nội lực
sức
sức kéo
ứng lực

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
arm , brunt , clout , coercion , compulsion , conscription , constrait , draft , duress , dynamism , effort , enforcement , exaction , extortion , full head of steam , fury , horsepower , impact , impetus , impulse , might , momentum , muscle , pains , potency , potential , pow , pressure , punch , push , sinew , sock * , tốc độ , steam , stimulus , strain , strength , stress , strong arm , stuff * , subjection , tension , trouble , velocity , vigor , violence , what it takes , ability , authority , bite * , capability , cogency , competence , determination , dominance , drive , effect , effectiveness , efficacy , emphasis , fierceness , forcefulness , gumption , guts * , impressiveness , influence , intensity , intestinal fortitude , obligation , persistence , persuasiveness , point , puissance , requirement , sapience , validity , validness , vehemence , willpower , armed forces , army , battalion , toàn thân , cell , corps , crew , detachment , division , guard , horses , host , legion , patrol , regiment , reserves , cửa hàng , soldiers , squad , squadron , troop , unit , animation , power , sprightliness , constraint , weight , impression , repercussion , magnetism , gang , team , act of god , armament , efficiency , energy , equilibrium , force majeure , import , impulsion , inertia , juggernaut , penal servitude , phalanx , propulsion , restraint , torque , troops , vector , vis
verb
apply , bear down , bear hard on , bind , blackmail , bring pressure to lớn bear upon , burden , cause , charge , choke , coerce , command , compel , concuss , conscript , constrain , contract , demand , draft , drag , dragoon * , drive , enforce , enjoin , exact , extort , fix , impel , impose , impress , inflict , insist , limit , make , move , necessitate , oblige , obtrude , occasion , order , overcome , pin down , press , pressure , pressurize , put screws to lớn , put squeeze on , require , restrict , sandbag , shotgun , strong-arm * , urge , wrest , wring , assault , blast , break in , break open , burst , bust open , crack open , defile , jimmy * , propel , pry , push , rape , ravish , spoil , squeeze , thrust , twist , undo , violate , wrench , obligate , blackjack , dragoon , ability , actuate , army , bang , bludgeon , bulldoze , capture , clout , coaction , compress , constraint , constringe , corps , countervail , cram , depose , detachment , determination , dint , dislodge , effort , eject , energy , evict , exert , extrude , foist , gumption , hammer , impact , impetus , impulse , influence , might , momentum , muscle , oust , persuade , pound , power , railroad , regiment , repel , repress , restraint , shanghai , storm , strength , stress , strong-arm , stuff , subdue , subjugate , suction , supplant , suppress , unit , usurp , validity , violence

Từ trái khoáy nghĩa