forfeit là gì

/´fɔ:fit/

Thông dụng

Danh từ

Tiền trị, chi phí bồi thường
Vật bị tổn thất, vật bị thiệt (vì với lỗi...)
(như) forfeiture

Tính từ

Bị tổn thất, bị thiệt (vì với lỗi...)
his money was forfeit
nó bị tổn thất một trong những tiền

Ngoại động từ

Để tổn thất, tổn thất quyền
to forfeit someone's esteem
mất lòng quý trọng của ai
to forfeit happiness
mất hạnh phúc
Bị tước đoạt, bị thiệt, nên trả giá
to forfeit one's driving licence
bị tước đoạt quăng quật vì thế lái xe

hình thái từ

  • V-ing: Forfeiting
  • V-ed: Forfeited

Chuyên ngành

Kinh tế

bồi khoản vi ước
tiền trị (do vi phạm ăn ý đồng)
vật bị tịch thu

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
cost , damages , fine , loss , mulct , penalty , relinquishment , amercement , confiscation , forfeiture , philopena
verb
abandon , be deprived of , be stripped of , drop , give over , lose , relinquish , renounce , sacrifice , surrender , amerce , confiscate , mặc định , fine , forego , loss , penalty

Từ ngược nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: forfeit là gì

Xem thêm: town là gì

NHÀ TÀI TRỢ