gần tiếng anh là gì

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

Lò tương đối đang được cũ ko và đợt gần phía trên nhất nó được đánh giá là lúc nào?

How old is the boiler and when was it last inspected?

Bạn đang xem: gần tiếng anh là gì

Các ngôi nhà phân tích gần phía trên Kết luận rằng...

The authors of more recent studies have proposed that…

Lần vướng lại chạc năng lượng điện gần phía trên nhất là lúc nào?

When was it last rewired?

Gần phía trên với trạm xăng này không?

Where is the next gas station?

gần khu đất xa xôi trời

to have one foot in the grave

không được léo hánh cho tới gần

Xem thêm: Link Tải Cổng Game Awin68 Club – Săn Jackpot 32M

Ví dụ về đơn ngữ

The people just wanted vĩ đại be close vĩ đại the players.

It's better for u vĩ đại be close vĩ đại them.

There is a need for small blocks, but they have vĩ đại be close vĩ đại transport, services and shopping centres.

City had vĩ đại be close vĩ đại their best.

But there are signs the sector could be close vĩ đại turning the corner.

It's time vĩ đại reclaim lost ground, vĩ đại prevent the return of forces exorcised 31 years ago and on the verge of resurgence.

I don't think we're on the verge of an explosion.

Xem thêm: remember nghĩa là gì

Even he is on the verge of quitting the club.

Today, it is on the verge of $100 billion.

We are on the verge of giving up.