get on for là gì

Get on là gì? Get on là một trong những cụm kể từ phrasal verb giờ đồng hồ Anh đặc biệt phổ cập vô ngôn từ mỗi ngày. Tuy nhiên, nhiều người học tập giờ đồng hồ Anh vẫn còn đó do dự về chân thành và ý nghĩa và cơ hội dùng của cụm kể từ này. Trong nội dung bài viết này, IELTS Vietop tiếp tục reviews cho chính mình get on là gì và cơ hội dùng của get on.

Get on là gì Cách dùng cụm động kể từ get on vô giờ đồng hồ Anh
Get on là gì? Cách dùng cụm động kể từ get on vô giờ đồng hồ Anh

Get on nghĩa là một trong những quan hệ chất lượng với ai cơ hoặc tiến bộ triển vô một nghành nghề dịch vụ rõ ràng.

Bạn đang xem: get on for là gì

Cụm động kể từ get on là một trong những trong mỗi cụm kể từ cần thiết và phổ cập nhất vô giờ đồng hồ Anh. Nó được dùng nhằm thao diễn miêu tả nhiều hành vi và chân thành và ý nghĩa không giống nhau vô lối hành văn thông thườn và tiếp xúc mỗi ngày.

Với rất nhiều cách thức dùng, get on hoàn toàn có thể thực hiện cho những người học tập giờ đồng hồ Anh thấy trở ngại Khi ham muốn dùng một cơ hội đúng mực.

Tuy nhiên, nắm rõ cơ hội dùng của cụm động kể từ get on sẽ hỗ trợ cho chính mình cách tân và phát triển tài năng tiếp xúc giờ đồng hồ Anh của tôi một cơ hội hiệu suất cao. IELTS Vietop tiếp tục nằm trong chúng ta mò mẫm hiểu và lý giải chân thành và ý nghĩa và cơ hội dùng phổ cập của cụm động kể từ get on nhằm bạn cũng có thể dùng nó một cơ hội đúng mực và hiệu suất cao.

Theo tự vị Oxford, get on Tức là vĩ đại have a friendly relationship with someone hoặc vĩ đại make progress in a particular way. Tức là, get on hoàn toàn có thể được dịch rời khỏi giờ đồng hồ Việt là với quan hệ thân thiết thiện với ai cơ hoặc tiến bộ triển vô một nghành nghề dịch vụ rõ ràng.

E.g.

 • Nếu chúng ta trình bày I get on well with my coworkers, điều này Tức là chúng ta với quan hệ thân thiết thiện với người cùng cơ quan của tôi.
 • Nếu chúng ta trình bày I’m getting on well with my new project, điều này Tức là chúng ta đang được tiến bộ triển chất lượng với dự án công trình mới nhất của tôi.

Xem thêm:

Get rid of là gì

Cách vạc âm bảng vần âm giờ đồng hồ Anh

2. Cách dùng phổ cập của cụm động kể từ get on

Cụm động kể từ get on là một trong những trong mỗi cụm động kể từ phổ cập và cần thiết vô giờ đồng hồ Anh.

Dưới đó là một số trong những cơ hội dùng phổ cập của cụm động kể từ này như get on someone’s nerves (làm ai cơ bực mình), get on with it (tiếp tục thực hiện điều gì đó), get on lượt thích a house on fire (thân thiết đặc biệt nhanh), và get on the bandwagon (tham gia vào một trong những Xu thế hoặc trào lưu nào là đó).

Cách dùng phổ cập của cụm động kể từ get on
Cách dùng phổ cập của cụm động kể từ get on

2.1. Get on with là gì?

Get on with something tức là kế tiếp thao tác gì này mà chúng ta vẫn chính thức hoặc là phải thực hiện.

E.g.

 • I have a lot of homework vĩ đại bởi, ví I’d better get on with it. (Tôi với thật nhiều bài bác tập dượt về căn nhà nên thực hiện, nên tôi rất tốt là kế tiếp thực hiện nó.)
 • Stop wasting time and get on with your work. (Đừng tiêu tốn lãng phí thời hạn nữa và kế tiếp việc làm của chúng ta.)
 • She got on with writing her novel after a long break. (Cô ấy kế tiếp viết lách tè thuyết của tôi sau đó 1 thời hạn ngủ nhiều năm.)

Get on with someone tức là hòa thuận, với quan hệ chất lượng với ai cơ.

E.g.

 • I get on well with my colleagues. They are very friendly and helpful. (Tôi hòa thuận với người cùng cơ quan của tôi. Họ đặc biệt thân thiết thiện và hỗ trợ.)
 • He doesn’t get on with his quấn. They always argue about everything. (Anh ấy ko hòa thuận với ông căn nhà của tôi. Họ luôn luôn tranh cãi về tất cả.)
 • Do you get on with your neighbors? (Bạn với hòa thuận với láng giềng của chúng ta không?)

Get on with something/ someone tức là gật đầu đồng ý hoặc ứng phó với 1 trường hợp hoặc một người trở ngại.

E.g.

 • You can’t change the past, ví you just have vĩ đại get on with it. (Bạn ko thể thay cho thay đổi quá khứ, nên chúng ta chỉ hoàn toàn có thể gật đầu đồng ý nó.)
 • I know you don’t lượt thích him, but you have vĩ đại get on with him for the sake of the project. (Tôi biết chúng ta ko quí anh ấy, tuy nhiên chúng ta nên ứng phó với anh ấy vì thế quyền lợi của dự án công trình.)
 • She got on with her life after the divorce. (Cô ấy gật đầu đồng ý cuộc sống đời thường của tôi sau thời điểm ly thơm.)

Xem thêm: Phrasal verb with of

2.2. Get on my nerves là gì?

Get on my nerves là một trong những trở thành ngữ giờ đồng hồ Anh thông thườn, Tức là khiến cho ai cơ bực bản thân, không dễ chịu hoặc phiền toái.

Thành ngữ này bắt mối cung cấp kể từ khoa học tập, Khi tuy nhiên những rễ thần kinh của tất cả chúng ta hoàn toàn có thể bị kích ứng vì chưng những nhân tố phía bên ngoài, tạo ra xúc cảm đau nhức hoặc không dễ chịu .

E.g.

 • People who laugh lượt thích an idiot get on my nerves. (Những người cười cợt như đứa ngốc khiến cho tôi bực bản thân.)
 • Stop whining. You’re getting on my nerves. (Ngừng than thở vắng vẻ. Quý khách hàng đang khiến tôi bực bản thân.)
 • Her laugh was starting vĩ đại really get on my nerves. (Tiếng cười cợt của cô ấy ấy chính thức khiến cho tôi đặc biệt không dễ chịu.)
 • He whistles constantly and it gets on Charlotte’s nerves. (Anh tao huýt sáo liên tiếp và vấn đề đó thực hiện Charlotte vạc điên.)
 • Michael’s really getting on my nerves. (Michael thiệt sự thực hiện tôi tức giận dỗi.)

Cách sử dụng:

 • Get on someone’s nerves hoàn toàn có thể được dùng với những đại kể từ nhân xưng không giống nhau, ví dụ: get on my nerves, get on your nerves, get on his/her/their nerves…
 • Get on someone’s nerves thông thường được sử dụng ở thì thời điểm hiện tại đơn hoặc thời điểm hiện tại tiếp tục, tùy nằm trong vô chân thành và ý nghĩa của câu.
 • Get on someone’s nerves hoàn toàn có thể được thay cho thế vì chưng những trở thành ngữ không giống với nghĩa tương tự động, ví dụ: annoy someone, irritate someone, bother someone…

2.3. Get on the bus là gì?

Get on the bus Tức là lên xe pháo buýt. Đây là một trong những cơ hội trình bày giản dị và đơn giản và thẳng nhằm chỉ hành vi bước lên một phương tiện đi lại giao thông vận tải công nằm trong.

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng cụm kể từ này Khi mình muốn tiếp cận một vị trí nào là cơ vì chưng xe pháo buýt, hoặc Khi mình muốn nhắc nhở ai cơ nên lên xe pháo buýt kịp giờ.

Cách dùng của Get on the bus

Get on the bus là một trong những cụm động kể từ (phrasal verb) hoàn toàn có thể được dùng trong số thì không giống nhau, tùy nằm trong vô văn cảnh và dự định của những người trình bày. Quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể thêm thắt những kể từ chỉ thời hạn, vị trí, con số hoặc mục tiêu nhằm thực hiện rõ ràng rộng lớn chân thành và ý nghĩa của câu.

E.g.

Xem thêm: nuclear là gì

 • I get on the bus every morning vĩ đại go vĩ đại work. (Tôi lên xe pháo buýt hằng ngày nhằm đi làm việc.)
 • She didn’t get on the bus because she forgot her wallet. (Cô ấy ko lên xe pháo buýt vì thế cô ấy quên ví.)
 • Do you get on the bus at this stop? (Bạn với lên xe pháo buýt ở trạm này không?)
 • Get on the bus quickly or you’ll miss your flight. (Lên xe pháo buýt thời gian nhanh lên hoặc các bạn sẽ bỏ qua chuyến cất cánh.)
 • They got on the wrong bus and ended up in another đô thị. (Họ lên thiếu sót xe pháo buýt và tiếp cận một thành phố Hồ Chí Minh không giống.)
 • How many people can get on the bus at once? (Có từng nào người hoàn toàn có thể lên xe pháo buýt và một lúc?)
 • He got on the bus vĩ đại visit his grandmother. (Anh ấy lên xe pháo buýt nhằm cút thăm hỏi bà của anh ý ấy.)

Xem thêm:

Cách vạc âm ed

Câu trình bày giờ đồng hồ Anh hay

Thì thời điểm hiện tại trả thành

3. Những cụm kể từ không giống với get on là gì

 • Get on with someone: với quan hệ chất lượng với ai cơ.

E.g. I get on well with my colleagues. (Tôi với quan hệ chất lượng với người cùng cơ quan của tôi.)

 • Get on someone’s nerves: thực hiện ai cơ bực bản thân.

E.g. His constant whistling really gets on my nerves. (Tiếng huýt sáo liên tiếp của anh ý tao thiệt sự thực hiện tôi bực bản thân.)

 • Get on something: bước lên một phương tiện đi lại giao thông vận tải.

E.g. We got on the train vĩ đại go vĩ đại London. (Chúng tôi vẫn lên tàu nhằm cho tới London.)

 • Get on something/someone’s back: ám chỉ ai cơ hay là 1 việc gì cơ đang khiến phiền chúng ta.

E.g. Stop getting on my back about the housework, I’ll bởi it later. (Đừng phiền phức tôi về sự vệ sinh căn nhà nữa, tôi tiếp tục thực hiện sau.)

 • Get on with it: kế tiếp thực hiện điều gì cơ.

E.g. We need vĩ đại get on with it if we want vĩ đại finish before the deadline. (Nếu tất cả chúng ta ham muốn hoàn thiện trước thời hạn, tất cả chúng ta rất cần phải kế tiếp thực hiện.)

 • Get on board: gật đầu đồng ý hoặc nhập cuộc vào một trong những ý tưởng phát minh hoặc dự án công trình.

E.g. Our team needs vĩ đại get everyone on board with the new strategy. (Đội của tất cả chúng ta rất cần phải thuyết phục quý khách đồng ý với kế hoạch mới nhất.)

 • Get on the phone: gọi điện thoại thông minh.

E.g. I need vĩ đại get on the phone and make some calls. (Tôi rất cần phải gọi điện thoại thông minh và triển khai một số trong những cuộc gọi.)

 • Get on in years: càng ngày càng già cả cút.

E.g. My grandmother is getting on in years, but she’s still full of life. (Bà tôi đang được càng ngày càng già cả cút, tuy nhiên bà ấy vẫn đặc biệt tràn trề mức độ sinh sống.)

 • Get on someone’s side: đứng về phía ai cơ.

E.g. I hope my parents will get on my side and tư vấn my decision. (Tôi kỳ vọng phụ huynh tiếp tục đứng về phía tôi và cỗ vũ ra quyết định của tôi.)

 • Get on top of something: xử lý một yếu tố hoặc trách nhiệm.

E.g. I need vĩ đại get on top of these emails before they pile up. (Tôi rất cần phải xử lý những tin nhắn này trước lúc bọn chúng ông xã hóa học lên.)

Xem thêm:

Fact là gì? Phrasal verb với Fact vô IELTS

Pick up là gì? Cấu trúc Pick up thông thường bắt gặp vô giờ đồng hồ Anh

Get over là gì? Cách dùng get over trong số trường hợp không giống nhau

4. Bài tập dượt về kiểu cách sử dụng get on vô giờ đồng hồ Anh

Bài tập dượt phần mềm căn nhà ngữ giả
Bài tập dượt về kiểu cách sử dụng get on vô giờ đồng hồ Anh

Bài tập dượt 1: Xác khái niệm của từng cụm get on trong khúc văn sau

I always get on well with my colleagues at work, but my quấn keeps getting on my back about completing my tasks on time. However, I try vĩ đại get on top of my work and get on with it as soon as possible. I also need vĩ đại get on the phone and Điện thoại tư vấn a client back, and hopefully, I can get them on board with our new project. As I’m getting on in years, I need vĩ đại focus on my health and getting on a regular exercise routine.

Despite some setbacks, I try vĩ đại get on with my life and maintain a positive attitude. I always get on the train at the same time vĩ đại avoid traffic and get vĩ đại work on time. I hope vĩ đại get on the good side of my quấn vĩ đại get a promotion in the future. I’m also trying vĩ đại get my friend on my side for tư vấn during my upcoming presentation.

It’s important vĩ đại get on the same wavelength with your team members vĩ đại achieve the project’s goals. Finally, I need vĩ đại get on top of my finances and start saving more money for the future.

Đáp án

 1. Get on well with” = vĩ đại have a good relationship with someone
 2. Getting on my back” = vĩ đại criticize or pressure someone vĩ đại bởi something
 3. Get on top of” = vĩ đại manage or control a situation or problem
 4. Get on the phone” = vĩ đại make a phone call
 5. Get them on board” = vĩ đại persuade someone vĩ đại join or tư vấn something
 6. Getting on in years” = vĩ đại become old or ageing
 7. Get on with” = vĩ đại continue or start doing something
 8. Get on the good side of” = vĩ đại gain someone’s favor or approval
 9. Get on the same wavelength” = vĩ đại understand and agree with each other
 10. Get on top of” = vĩ đại manage or control a situation or problem (repeated use in the paragraph)

Bài tập dượt 2: Điền cụm kể từ với get on phù hợp vô địa điểm trống

 1. I always _____ my coworkers. 
 2. Please stop _____ my nerves with your constant complaining.
 3. I need vĩ đại _____ my work before the deadline. 
 4. Let bu _____ and Điện thoại tư vấn our supplier. 
 5. We need vĩ đại _____ our team _____ with the new project. 
 6. She is _____, but she still has a lot of energy. 
 7. It’s time vĩ đại _____ our project and make progress. 
 8. He wants vĩ đại _____ the quấn by working overtime. 
 9. We need vĩ đại _____ vĩ đại avoid misunderstandings. 
 10. I need vĩ đại _____ my finances and start saving money. 
 11. The train is here, let’s _____ quickly. 
 12. I’m going vĩ đại _____ my homework after dinner. 
 13. Can you _____ the phone with our client and arrange a meeting? 
 14. She’s trying vĩ đại _____ with the new company policy. 
 15. My grandma is _____, but she’s still sharp as ever. 
 16. He needs vĩ đại _____ his game if he wants vĩ đại win the championship. 
 17. I don’t think we’ll _____ the new neighbors, they seem unfriendly. 
 18. Stop _____ my back about the deadline, I’m doing my best.
 19. He wants vĩ đại _____ as his coworkers vĩ đại improve teamwork. 
 20. I need vĩ đại _____ the professor if I want vĩ đại get a good grade. 

Đáp án

 1. Get on well with
 2. Getting on
 3. Get on top of
 4. Get on the phone
 5. Get on board
 6. Getting on in years
 7. Get on with
 8. Get on the good side of
 9. Get on the same wavelength
 10. Get on top of
 11. Get on
 12. Get on with
 13. Get on the phone
 14. Get on board
 15. Getting on in years
 16. Get on top of
 17. Get on well with
 18. Getting on
 19. Get on the same wavelength
 20. Get on the good side of

Cụm động kể từ get on là một trong những trong mỗi cụm động kể từ phổ cập vô giờ đồng hồ Anh, được dùng trong không ít trường hợp không giống nhau và có khá nhiều chân thành và ý nghĩa không giống nhau.

Xem thêm: eleven nghĩa là gì

Từ việc với quan hệ chất lượng với ai cơ cho tới việc xử lý yếu tố hoặc trường hợp trở ngại, hoặc giản dị và đơn giản là gọi điện thoại thông minh hoặc thích nghi với ai cơ, cụm động kể từ get on hoàn toàn có thể được vận dụng trong không ít trường hợp không giống nhau và hỗ trợ cho việc dùng giờ đồng hồ Anh của chúng ta trở thành đa dạng chủng loại và hoạt bát rộng lớn. 

Hy vọng với những kiến thức và kỹ năng và ví dụ được IELTS Vietop cung ứng, các bạn sẽ nắm rõ rộng lớn về get on là gì và những cơ hội dùng, vận dụng cụm động kể từ get on vô giờ đồng hồ Anh và dùng bọn chúng một cơ hội hiệu suất cao nhé.

Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm thắt nhiều nội dung bài viết hoặc không giống bên trên thể loại IELTS Grammar của IELTS Vietop nhé.