guild là gì

Công cụ cá nhân
 • /gild/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phường hội
  guild socialism
  chủ nghĩa xã hội phường hội

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  hiệp hội (tương trợ)
  hội
  hội thường xuyên ngành
  hội đồng nghiệp
  trade guild
  hội người cùng cơ quan (thời trung cổ)
  nghiệp hội
  phường
  craft guild
  phường hội tay chân nghiệp
  guild socialism
  chủ nghĩa xã hội phường hội
  industrial guild
  phường hội công nghiệp
  phường hội
  craft guild
  phường hội tay chân nghiệp
  guild socialism
  chủ nghĩa xã hội phường hội
  industrial guild
  phường hội công nghiệp

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  club , company , corporation , federation , group , interest group , league , lodge , order , organization , profession , society , sodality , trade , union , association , confederation , congress , fellowship , fraternity , sorority , alliance , brotherhood , sisterhood

  Bạn đang xem: guild là gì

  Xem thêm: get down to là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ