halve là gì

Từ điển phanh Wiktionary

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới dò xét kiếm

Bạn đang xem: halve là gì

Tiếng Anh[sửa]

Danh từ[sửa]

halves số nhiều halves

Xem thêm: giảng bài tiếng anh là gì

Xem thêm: get down to là gì

 1. (Một) Nửa, phân loại song.
  half an hour — nửa giờ
  to cut something in half — phân tách (cắt) vật gì đi ra thực hiện đôi
 2. Nửa giờ, thân phụ mươi phút.
  half past two — 2 tiếng nửa tiếng, 2 tiếng rưỡi
 3. Phần thưởng 50% (không trọn vẹn là một trong nửa).
  the larger half — phần to tướng lớn
  he waster half of his time — nó lâng phí thất lạc phân nửa thời hạn của nó
 4. Học kỳ (ở những ngôi trường học tập với nhị học tập kỳ vô một năm).

Thành ngữ[sửa]

 • one's better half: Vợ.
 • to cry halves: Xem Cry
 • to vì thế something by halves: Làm vật gì nửa vời; thực hiện vật gì ko cho tới điểm cho tới vùng.
 • to go halves with someone in something: Chia sẻ 50% vật gì với ai.
 • too clever by half: (Mỉa mai) Quá ư là lanh lợi.

Động từ[sửa]

halves

 1. Động kể từ phân tách ở thứ bậc thân phụ số không nhiều của halve

Chia động từ[sửa]

Tính từ[sửa]

halves

 1. Nửa.
  a half share — phần nửa
  half the men — nửa số người
  half your time — nửa thời hạn của anh

Thành ngữ[sửa]

 • the first blow (stroke) is half the battle
 • a good beginning is half the battle: Bắt đầu chất lượng tốt là hoàn thành 50% việc làm.

Phó từ[sửa]

halves

 1. Nửa, dơ dở, phần nửa.
  half crying, half laughing — nửa khóc nửa mỉm cười, dở khóc dở cười
  to be half awake — nửa thức, nửa ngủ
 2. Được, tương đối, gần như là.
  half dead — ngay gần chết
  it is not half enough — thế ko đủ

Thành ngữ[sửa]

 • half as much (many) again: hầu hết cuống quýt rưỡi.
 • not half:
  1. (Thông tục) Không một ít nào là.
   he is not half bad; he is not half a bad felloow — anh tớ ko nên là một trong người xấu xí một chút nào, anh tớ là một trong người tốt
  2. (Từ lóng) Rất, rất là, vô nằm trong, thực hiện.
   he didn't half swear — hắn thề nguyền thốt đặc biệt ghê

Tham khảo[sửa]

 • "halves". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)