here là gì

Bản dịch

expand_more Tại đây ai là kẻ chịu đựng trách móc nhiệm?

Everybody here is thinking of you.

Bạn đang xem: here là gì

Mọi đứa ở đây thường rất ghi nhớ chúng ta.

Can you wait here for a moment?

Làm ơn hóng tôi ở đây một ít được không?

expand_more đây ai là kẻ chịu đựng trách móc nhiệm?

Everybody here is thinking of you.

Mọi người đây thường rất ghi nhớ chúng ta.

Can you wait here for a moment?

Làm ơn hóng tôi đây một ít được không?

Ví dụ về kiểu cách dùng

I would lượt thích to tát mention here, that...is…and has the ability to… .

Phải bảo rằng cậu / cô... cực kỳ... và đem kỹ năng...

Everybody here is thinking of you.

Chúc chúng ta chóng khỏe khoắn. Mọi đứa ở trên đây thường rất ghi nhớ chúng ta.

I am here to tát inquire about funding opportunities.

Tôi cho tới nhằm chất vấn về những thời cơ học tập bổng

Is my driving licence valid here?

Bằng tài xế của tôi đem hiệu lực thực thi ở trên đây hoặc không?

Xem thêm: Link Tải Cổng Game Awin68 Club – Săn Jackpot 32M

Can you wait here for a moment?

Làm ơn hóng tôi ở trên đây một ít được không?

Has anyone ever been murdered here?

Có ai đó đã từng bị sát sợ hãi ở trên đây chưa?

Can I use the mạng internet here?

Tôi rất có thể dùng mạng internet ở trên đây không?

I am here for the domicile registration.

Tôi cho tới trên đây nhằm đăng kí vị trí ở

Here are my insurance documents.

Đây là sách vở bảo đảm của tôi.

We really enjoyed our stay here.

Chúng tôi cực kỳ mến ở trên đây.

Who is in charge here?

Ở trên đây ai là kẻ chịu đựng trách móc nhiệm?

Do you come here often?

Xem thêm: Tổng hợp những mẫu giày Jordan 4 đẹp, nổi tiếng thế giới hiện nay

Em/Anh đem hoặc cho tới trên đây không?

I have a rash here.

Tôi đem vết mẩn ngứa ở trên đây.