knuckles là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈnə.kəl/
Hoa Kỳ[ˈnə.kəl]

Danh từ[sửa]

knuckle /ˈnə.kəl/

 1. Khớp nhen ngón tay.
 2. Khuỷ, nhen khuỷ (chân giò lơn, rán... ).
 3. (Kỹ thuật) Khớp nối.

Thành ngữ[sửa]

 • to get a rap on (over) the knuckles:
  1. Bị tấn công nhập nhen ngón tay.
  2. (Nghĩa bóng) Bị quở mắng, bị trách móc trừng trị.
 • near the knuckle: (Thông tục) Gần tiếp cận địa điểm thô thục bất lịch thiệp (câu chuyện, lời nói đùa... ).

Ngoại động từ[sửa]

knuckle ngoại động từ /ˈnə.kəl/

Bạn đang xem: knuckles là gì

 1. Cốc (bằng ngón tay).
 2. Ấn tự ngón tay tái ngộ.

Chia động từ[sửa]

knuckle

Xem thêm: giảng bài tiếng anh là gì

Xem thêm: broke up là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to knuckle
Phân kể từ hiện tại tại knuckling
Phân kể từ vượt lên trên khứ knuckled
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại knuckle knuckle hoặc knucklest¹ knuckles hoặc knuckleth¹ knuckle knuckle knuckle
Quá khứ knuckled knuckled hoặc knuckledst¹ knuckled knuckled knuckled knuckled
Tương lai will/shall² knuckle will/shall knuckle hoặc wilt/shalt¹ knuckle will/shall knuckle will/shall knuckle will/shall knuckle will/shall knuckle
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại knuckle knuckle hoặc knucklest¹ knuckle knuckle knuckle knuckle
Quá khứ knuckled knuckled knuckled knuckled knuckled knuckled
Tương lai were to knuckle hoặc should knuckle were to knuckle hoặc should knuckle were to knuckle hoặc should knuckle were to knuckle hoặc should knuckle were to knuckle hoặc should knuckle were to knuckle hoặc should knuckle
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại knuckle let’s knuckle knuckle
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

knuckle nội động từ /ˈnə.kəl/

 1. Tì nhen ngón tay xuống khu đất (để phun bi).

Thành ngữ[sửa]

 • to knuckle down; vĩ đại knuckle under: Đầu mặt hàng, chịu đựng khuất phục.
 • to knuckle down vĩ đại one's work: Tích đặc biệt (kiên quyết) hợp tác nhập việc.

Chia động từ[sửa]

knuckle

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to knuckle
Phân kể từ hiện tại tại knuckling
Phân kể từ vượt lên trên khứ knuckled
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại knuckle knuckle hoặc knucklest¹ knuckles hoặc knuckleth¹ knuckle knuckle knuckle
Quá khứ knuckled knuckled hoặc knuckledst¹ knuckled knuckled knuckled knuckled
Tương lai will/shall² knuckle will/shall knuckle hoặc wilt/shalt¹ knuckle will/shall knuckle will/shall knuckle will/shall knuckle will/shall knuckle
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại knuckle knuckle hoặc knucklest¹ knuckle knuckle knuckle knuckle
Quá khứ knuckled knuckled knuckled knuckled knuckled knuckled
Tương lai were to knuckle hoặc should knuckle were to knuckle hoặc should knuckle were to knuckle hoặc should knuckle were to knuckle hoặc should knuckle were to knuckle hoặc should knuckle were to knuckle hoặc should knuckle
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại knuckle let’s knuckle knuckle
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "knuckle". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)

Lấy kể từ “https://isivast.org.vn/w/index.php?title=knuckle&oldid=1865154”