logging là gì

Công cụ cá nhân
 • /´lɔgiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Việc đốn gỗ

  Chuyên ngành

  Hóa học tập & vật liệu

  kỹ thuật carota
  gamma ray well logging
  kỹ thuật carota giếng vì chưng tia gama
  temperature well logging
  kỹ thuật carota sức nóng chừng giếng khoan
  well logging
  kỹ thuật carota giếng khoan
  kỹ thuật log
  temperature well logging
  kỹ thuật log sức nóng chừng giếng khoan
  well logging
  kỹ thuật log giếng khoan (đo giếng)

  Xây dựng

  carôta
  continuous logging
  carôta liên tục
  electric (al) logging
  carôta điện
  gamma-ray logging
  carôta tia gamma
  magnetic logging
  carôta từ
  methods of well logging
  phương pháp carota giếng khoan
  radioactive logging
  carôta phóng xạ
  well logging
  carôta lỗ khoan
  sự cưa gỗ
  việc chặt gỗ
  việc đốn gỗ

  Kỹ thuật công cộng

  sự đăng ký
  sự ghi chép
  error logging
  sự biên chép lỗi
  error logging
  sự biên chép sự cố
  failure logging
  sự biên chép lỗi
  failure logging
  sự biên chép sự cố

  Bạn đang xem: logging là gì

  Xem thêm: hmm là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ