lunar là gì

/'lu:nə/

Thông dụng

Tính từ

(thuộc) mặt mày trăng
lunar month
tháng âm lịch
lunar New Year
tết âm lịch
Mờ nhạt nhẽo, ko sáng sủa lắm
Hình lưỡi liềm
lunar bone
xương hình lưỡi liềm
(hoá học) (thuộc) bạc; chứa chấp hóa học bạc
lunar politics
những yếu tố viễn vông ko thực tế

Chuyên ngành

Toán & tin

(vật lý ) trăng

Y học

thuộc bạc
thuộc mặt mày trăng

Điện lạnh

mặt trăng
lunar corona
tán mặt mày trăng
lunar landing
đổ cỗ xuống mặt mày trăng

Kỹ thuật công cộng

trắng
LEM (lunarexcursion module)
môđun thám hiểm mặt mày trăng
LLV (lunarlogistics vehicle)
phương tiện phục vụ hầu cần mặt mày trăng
LM (lunarmodule)
môđun mặt mày trăng (tàu vũ trụ)
lunar artificial satellite
vệ tinh nghịch tự tạo mặt mày trăng
lunar corona
tán mặt mày trăng
lunar day
ngày mặt mày trăng
lunar exploration module
môđun thám hiểm mặt mày trăng
lunar halo
quầng mặt mày trăng
lunar landing
đổ cỗ xuống mặt mày trăng
lunar logistics vehicle (LLV)
phương tiện phục vụ hầu cần mặt mày trăng
lunar module
môđun mặt mày trăng
LUnar Night time Survival Study (LUNISS)
nghiên cứu vãn tham khảo đêm hôm của mặt mày trăng
lunar orbit
quỹ đạo mặt mày trăng
lunar propagation
sự Viral mặt mày trăng
lunar satellite
vệ tinh nghịch mặt mày trăng
lunar spring-board effect
hiệu ứng ván nhún mặt mày trăng
lunar surface
bề mặt mày mặt Trăng
lunar tidal wave
sóng triều (theo tuần trăng)
lunar tide
triều (lên theo) trăng
lunar tides
triều Mặt trăng
lunar year
năm mặt mày trăng

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: lunar là gì

Xem thêm: name nghĩa là gì

NHÀ TÀI TRỢ