make a commitment là gì

Ý nghĩa của commitment vô giờ đồng hồ Anh

Having a dog is a big commitment.

Từ điển kể từ đồng nghĩa: những kể từ đồng nghĩa tương quan, trái ngược nghĩa, và những ví dụ
SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng hoàn toàn có thể thám thính những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong số chủ thể này:

Bạn đang xem: make a commitment là gì

(Định nghĩa của commitment kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge giành riêng cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

Các ví dụ của commitment

commitment

Their participation, which is offered gratis, is based purely on their commitment to tướng the development of science in the subregion.

Table 6 shows that 60 per cent already had a strong commitment to tướng teaching when they left school.

Name training either taught some children that novel names should be mapped onto novel kinds or enhanced their commitment to tướng this belief.

The participants who did not manage their social commitments tended to tướng avoid social liên hệ.

Other time commitments reduce a senior's ability to tướng bởi household tasks.

The commitment to tướng interventional cardiology obviously varies from unit to tướng unit.

What was evident to tướng him was a certain lack of understanding among actors about their obligation to tướng writers and plays of social commitment.

The associations of individual variation in well-being with both a person's ' temporal commitment ' to tướng the area and to tướng facets of their social integration are analysed.

It is much more difficult to tướng gauge the extent of national commitment.

I am not arguing that all directed obligations are obligations of joint commitment.

This article investigates the conditions which make it costly for governments to tướng renege on institutional commitments governing monetary policy.

The three examples considered internal factors, demonstrating how commitment to tướng a thesis constrains interpretation of the evidence.

Commitment to tướng the scientific enterprise requires that we not accept claims about constraint, exaptation, or spandrel in the absence of evidence.

The nature of their commitment changed as soon as they entered the war and several times thereafter, depending on their success.

The indigenous heritage industry reacted to tướng the repeated local resistance by withdrawing their commitment to tướng the development of the site.

Các ý kiến của những ví dụ ko thể hiện tại ý kiến của những chỉnh sửa viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hoặc của những mái ấm cho phép.

Các cụm kể từ với commitment

Các kể từ thông thường được dùng cùng theo với commitment.

Bấm vào trong 1 cụm kể từ nhằm coi thêm thắt những ví dụ của cụm kể từ tê liệt.

continued commitment

Additional problems with continued commitment toward long-term organic activities included 'failure to tướng follow-up' on initial organic activities.

continuing commitment

Most election judges ruled that they did, citing the residence of the wife as a substantial and continuing commitment to tướng the community.

Những ví dụ này kể từ Cambridge English Corpus và kể từ những mối cung cấp bên trên trang web. Tất cả những chủ ý trong số ví dụ ko thể hiện tại chủ ý của những chỉnh sửa viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hoặc của những người cho phép.

Bản dịch của commitment

vô giờ đồng hồ Trung Quốc (Phồn thể)

忠誠, 投入, 奉獻…

vô giờ đồng hồ Trung Quốc (Giản thể)

忠诚, 投入, 奉献…

Xem thêm: Vì sao giày Air Force 1 lại được giới trẻ yêu thích lựa chọn?

vô giờ đồng hồ Tây Ban Nha

compromiso, promesa [feminine], compromiso [masculine]…

vô giờ đồng hồ Bồ Đào Nha

compromisso, comprometimento, compromisso [masculine]…

vô giờ đồng hồ Việt

câu nói. cam kết…

trong những ngữ điệu khác

vô giờ đồng hồ Nhật

vô giờ đồng hồ Thổ Nhĩ Kỳ

vô giờ đồng hồ Pháp

vô giờ đồng hồ Catalan

in Dutch

vô giờ đồng hồ Ả Rập

vô giờ đồng hồ Séc

vô giờ đồng hồ Đan Mạch

vô giờ đồng hồ Indonesia

vô giờ đồng hồ Thái

vô giờ đồng hồ Ba Lan

vô giờ đồng hồ Malay

vô giờ đồng hồ Đức

vô giờ đồng hồ Na Uy

vô giờ đồng hồ Hàn Quốc

in Ukrainian

vô giờ đồng hồ Ý

vô giờ đồng hồ Nga

sadakat, bağlılık, kararlılık…

engagement [masculine], engagement [feminine], obligation…

التِزام, تَعَهُّد, عَهْد…

zaangażowanie, poświęcenie, zobowiązanie…

forpliktelse [masculine], engasjement [neuter], avtale [masculine]…

Xem thêm: remember nghĩa là gì

обязательство, преданность делу…

Cần một máy dịch?

Nhận một bạn dạng dịch thời gian nhanh và miễn phí!

Tìm kiếm

Tác giả

Bình luận