map là gì

/mæp/

Thông dụng

Danh từ

Bản đồ
Bản đồ dùng chiến dịch Điện Biên Phủ
ản đồ dùng chiến dịch Hồ Chí Minh
(từ lóng) mặt
(vật lý) ánh xạ
off the map
(thông tục) ko quan tiền trọng
(thông tục) lỗi thời
on the map
(thông tục) cần thiết sở hữu tiếng
Nóng hổi, sở hữu đặc điểm thời sự (vấn đề...)

Ngoại động từ

Vẽ lên phiên bản đồ
Sắp xếp, sắp xếp, vạch ra
to map out one's time
sắp xếp thời gian
to map out a strategy
vạch rời khỏi một chiến lược

Hình thái từ

  • Ved : mapped
  • Ving: mapping

Chuyên ngành

Toán & tin

xạ ảnh; phiên bản đồ; phiên bản phương án
map into
ánh xạ vào;
map onto
ánh xạ lên
a map of the mix A into B
ánh xạ của tập trung A vô B
canonical map
ánh xạ chủ yếu tắc
classifying map
ánh xạ phana loại
conformal map
ánh xạ bảo giác
constant map
ánh xạ ko đổi
contiguous map
ánh xạ tiếp lên
continuous map
ánh xạ liên tục
contous map
phươgn án những lối ở ngang
equivariant map
ánh xạ đẳng biến
evaluation map
ánh xạ ấn định giá
excission map
ánh xạ cắt
fibre map
ánh xạ phân thớ, ánh xạ những không khí phân thớ
geographic(al) map
bản đồ dùng địa lý
identification map
ánh xạ tương đồng hoá
inclusion map
phép nhúng chìm, ánh xạ nhúng chìm
inessentical map
ánh xạ ko cốt yếu
interior map
ánh xạ trong
involutory map
ánh xạ đối hợp
light map
ánh xạ chuẩn chỉnh loại gián đoạn (khắp điểm sở hữu những điểm loại gián đoạn)
lowering map
anh xạ hạ thấp
regular map
ánh xạ chủ yếu quy
shrinking map
ánh xạ teo rút
simplicial map
ánh xạ đơn hình
tensor map
ánh xạ tenxơ

Kỹ thuật cộng đồng

bản đồ

Giải mến VN: Là sự trình diễn trừu tượng những đặc thù vật lý cơ của một vùng bên trên mặt phẳng trái ngược khu đất, hiển thị vì chưng hình họa bên trên một phía phẳng phiu. Bản đồ dùng được trình diễn vì chưng những ký hiệu, hình tượng và quan hệ không khí trong những điểm lưu ý. Mỗi phiên bản đồ dùng thông thường nhấn mạnh vấn đề, bao quát hóa một số trong những đặc điểm này tê liệt và bỏ dở một số trong những đặc điểm không giống tùy từng mục tiêu design (chẳng hạn, lối xe pháo lửa được tiến hành phiên bản đồ dùng giao thông vận tải, tuy nhiên lại được bỏ dở vô phiên bản đồ dùng lối quốc lộ).

bảng phân phối
kế hoạch
lập phiên bản đồ
lập kế tiếp hoạch
ánh xạ

Giải mến VN: Một sự mô tả cơ hội bố trí tài liệu được tàng trữ vô bộ nhớ lưu trữ.

Bạn đang xem: map là gì

phiếu
phương án

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
atlas , delineation , design , diagram , draft , drawing , elevation , globe , graph , ground plan , outline , picture , plan , plat , portrayal , print , projection , sketch , topographical depiction , tracing , countenance , feature , muzzle , visage , blueprint , cartograph , chart , delineate , explore , image , plot , survey

Xem thêm: inventor là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ