of là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

Giới từ
 • giới từ

  của

  Bạn đang xem: of là gì

  the works of shakespeare

  những kiệt tác của Sếch-xpia

 • thuộc, của, ở

  Mr. X of Oklahoma

  ông X nằm trong người bang Ô-cla-hô-ma, ông X ở Ô-cla-hô-ma

  Mr. David of London Times

  ông Đa-vít, phóng viên báo chí tờ thời báo Luân-đôn

  ví dụ khác

 • về

  to think of someone

  nghĩ về ai

  to hear of someone

  nghe nói đến ai

 • to die of tuberculosis

  chết vì thế căn bệnh lao

 • làm vì thế, bằng

  a house of wood

  cái căn nhà vì thế gỗ

  made of plastic

  làm vì thế hóa học dẻo

 • gồm có

  a family of eight

  một mái ấm gia đình bao gồm teo tám người

  a man of ability

  một người dân có năng lực

 • từ, ở

  to come of a good family

  xuất thân ái từ là một mái ấm gia đình tốt

  to expwct something of somebody

  mong đợi đồ vật gi ở ai

 • trong, nhập đám

  one of my friends

  một trong mỗi người các bạn của tôi

  he is ot of the best

  anh tớ ko cần la nhập đám những người dân xuất sắc nhất

 • cách

  within 50km of Hanoi

  cách Hà nội trong tầm 50 km

  south of Hanoi

  về phía nam giới Hà nội

 • trong, nhập (trước danh kể từ chỉ thời gian)

  of recent years

  trong trong những năm thời gian gần đây, nhập trong những năm ngay sát đây

  he came of a Saturday

  anh tớ cho tới vào trong ngày loại bảy

  ví dụ khác

  Xem thêm: level là gì trong tiếng anh

 • khỏi, rơi rụng...

  to care of a disease

  chữa ngoài bệnh

  to get rid of something

  tống khứ đồ vật gi đi

  ví dụ khác

 • về phần

  it's kind of you to tướng come

  (về phần) anh cho tới được thiệt là chất lượng quá

 • (đứng trước một danh kể từ toan ngữ cho 1 danh kể từ khác; ko dịch)

  the đô thị of Hanoi

  thành phố Hà nội

  the rays of the sun

  tia mặt mũi trời

  ví dụ khác

 • (đứng sau đó 1 danh kể từ về học tập vị; ko dịch)

  Doctor of Law

  tiến sĩ luật

  Bachelor of Arts

  tú tài văn chương

 • (đứng sau đó 1 động kể từ ý niệm nêm, ngửi... vị gì...; ko dịch)

  to smell of flowers

  ngửi toàn mùi hương hoa

  he reeks of tobacco

  nó sặc mùi hương dung dịch lá

 • (đứng sau đó 1 tính kể từ chỉ đặc điểm của loại gì; ko dịch)

  to be blind of one eye

  mù một mắt

  to be hard of heart

  tàn nhẫn

  ví dụ khác

 • (từ cổ,nghĩa cổ) bởi

  forsaken of God and man

  bị trời và người vứt rơi (bị vứt rơi vì thế trời và người)

  unseen of any

  không ai nom thấy

 • of a (đứng sau đó 1 danh kể từ ý niệm đặc điểm của người nào, loại gì; ko dịch)

  a fool of a man

  một người ngớ ngẩn đột

  a beauty of a girl

  một cô nàng đẹp

 • of it (hư từ; ko dịch)

  we had a good time of it

  chúng tôi được thừa hưởng 1 thời hạn hí hửng thích

  he made short work of it

  hắn thực hiện cực kỳ khẩn trương, hắn ko kéo dãn lề mề

  Xem thêm: broke up là gì

  Từ ngay sát giốngTừ vựng giờ Anh theo dõi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản