off là gì

Trong ngôn từ giờ Việt và cả giờ Anh, kể từ vựng sử dụng với ý nghĩa sâu sắc “trì hoãn” không thể vượt lên trước xa cách kỳ lạ so với người học tập. Bài ghi chép thời điểm hôm nay, IELTS Vietop tiếp tục reviews cho tới các bạn những kỹ năng và kiến thức và vấn đề cụ thể nhất và giúp đỡ bạn nắm rõ rộng lớn về cụm kể từ Put off là gì vô giờ Anh nhé.

Put off là gì? 

Bạn đang xem: off là gì

Put off là 1 cụm động kể từ (Phrasal verb) với Put là động kể từ và Off là giới kể từ. Trong số đó động kể từ “Put” tức là bịa đặt, nhằm một vật gì tê liệt, off tức là tắt, kết đốc.

Put off là gì 
Put off là gì 

Theo tê liệt, cụm kể từ Put off là trì ngừng hoặc tạm ngưng một sự khiếu nại nào là này sẽ rời lịch sự khoảng chừng một thời hạn không giống. Bên cạnh đó, “Put off” còn là một việc tạm dừng hoặc ngăn ngừa hành vi của một ai tê liệt.

Eg:

 • The basketball match has been put off for a month. (Trận bóng rổ bị rời lại một mon.)
 • If you put off everything till you’re sure of it, you’ll never get anything done. (Nếu các bạn trì ngừng toàn bộ tất cả cho tới khi chúng ta chắc hẳn rằng về nó, các bạn sẽ ko khi nào hoàn thiện việc làm.) 

Cấu trúc Put off và cách sử dụng vô câu

Cấu trúc Put off và cách sử dụng vô câu
Cấu trúc Put off và cách sử dụng vô câu

Cấu trúc: Put something off

To decide or arrange to lớn delay an sự kiện or activity until a later time or date: Để đưa ra quyết định hoặc bố trí nhằm trì ngừng một sự khiếu nại hoặc sinh hoạt cho tới một thời hạn hoặc ngày tiếp sau đó.

Eg:

 • The meeting has been put off for a week. (Cuộc họp đã trở nên trì ngừng trong khoảng một tuần.)
 • I’ve put off talking to lớn him about this for far too long. (Tôi vẫn trì ngừng việc thủ thỉ với anh ấy về điều này vượt lên trước lâu rồi.)

Cấu trúc: Put someone off

To tell someone that you cannot see them or bởi something for them, or to lớn stop someone from doing something, until a later time: Để rằng với ai tê liệt rằng các bạn ko thể trông thấy bọn họ hoặc thực hiện điều gì tê liệt mang lại bọn họ, hoặc nhằm ngăn ai tê liệt thực hiện điều gì tê liệt, cho tới một khi sau.

Eg: 

 • I really don’t want to lớn go out with Helen and Greg tonight – can’t we put them off ? (Tôi thực sự không thích đi dạo với Helen và Greg tối ni – tất cả chúng ta ko thể ngừng bọn họ lại được sao?)
 • He keeps asking má out, and I keep putting him off. (Anh ấy liên tiếp chào tôi đi dạo, và tôi kế tiếp kể từ chối anh ấy.)

Cấu trúc: Put someone off (something)

To take someone’s attention away from what they want to lớn be doing or should be doing: Để thú vị sự xem xét của người nào tê liệt ngoài những gì bọn họ mong muốn thực hiện hoặc nên thực hiện.

Eg: 

 • Once she’s made up her mind to lớn bởi something, nothing will put her off. (Một Lúc cô ấy vẫn quyết tâm thực hiện điều gì tê liệt, ko gì rất có thể thực hiện cô ấy tuyệt vọng.)
 • The sudden flash of the camera put the players off their game. (Đèn flash đột ngột của sản phẩm hình họa khiến cho người đùa ngừng trò đùa của mình.)

Cấu trúc: Put someone off  (something/someone)

To make someone dislike something or someone, or to lớn discourage someone from doing something: Để thực hiện mang lại ai tê liệt ko mến một chiếc gì tê liệt hoặc ai tê liệt, hoặc ngăn chặn ai tê liệt thực hiện điều gì tê liệt.

Eg: 

 • The smell of hospitals always puts má off. (Mùi của khám đa khoa luôn luôn thực hiện tôi không dễ chịu.)
 • His attitude put má right off him. (Thái chừng của anh ấy ấy khiến cho tôi rời xa anh ấy.)

Cấu trúc: Put someone off

To discourage someone from doing something, or from liking someone or something: Để ngăn chặn ai tê liệt thực hiện điều gì tê liệt, hoặc mến ai tê liệt hoặc điều gì tê liệt.

Eg: 

 • I was put off by his appearance. (Tôi đã trở nên thể hiện vày sự xuất hiện nay của tớ.)
 • The experience put má off politics. (Kinh nghiệm trả tôi thoát ra khỏi chủ yếu trị.)

Cấu trúc: Put off something/ someone

To delay or move an activity to lớn a later time, or to lớn stop or prevent someone from doing something: Để trì ngừng hoặc trả một sinh hoạt lịch sự thời hạn sau hoặc để dừng lại hoặc ngăn ai tê liệt thực hiện điều gì tê liệt.

Eg: 

 • The meeting has been put off for a week. (Cuộc họp đã trở nên trì ngừng vô một tuần.)
 • He keeps asking má out, and I keep putting him off. (Anh ấy liên tiếp chào tôi đi dạo, và tôi kế tiếp kể từ chối anh ấy.)

Xem thêm:

Bảng vần âm giờ Anh

Xem thêm: giảng bài tiếng anh là gì

Câu điều kiện

Phân biệt cụm kể từ put off và delay, postpone

Cụm kể từ “put off” đem nghĩa tương tự nhất với “delay” và “postpone”. Những thân thiện bọn chúng sẽ có được sự khác lạ là:

Phân biệt cụm kể từ put off và delay, postpone
Phân biệt cụm kể từ put off và delay, postpone

Delay

To delay đem tức là tăng thêm khoảng cách thân thiện thời hạn thân thiện thì giờ ý định và thời hạn thực tiễn ra mắt. “Delay” rất có thể là vì trường hợp bất ngờ hoặc là vì đo lường và tính toán của công ty hành vi.

Cấu trúc: Delay + Ving/ noun

Eg:

 • The train was delayed for roughly 8 hours. (Chuyến tàu bị trễ khoảng chừng 8 giờ.)
 • My flight was delayed half a day, due to lớn a terrible strike. (Chuyến cất cánh của tôi bị trì ngừng nửa ngày vì thế mang trong mình một cuộc bãi khoá rất rộng lớn xẩy ra.)

Postpone

“Postpone” tức là dời một việc gì này lại nhằm tiến hành sau. Chủ thể hành vi luôn luôn đem công ty đích chứ không hề bởi sự tác dụng của những nguyên tố bên phía ngoài hoặc bởi trường hợp bất ngờ đột biến.

Cấu trúc: Postpone sth from/ to lớn sth

Eg: 

 • We had to lớn postpone the race because of the bad weather. (Chúng tôi vẫn cần ngừng lại trận đua vì thế không khí xấu xa.)
 • We postponed the competition because of bad weather. It’ll be on Monday. (Chúng tôi vẫn trì ngừng cuộc thi đua vì thế không khí xấu xa. Nó sẽ tiến hành tổ chức triển khai vào trong ngày loại Hai.)

Cấu trúc: Postpone + V-ing

 • They have had to lớn postpone going to lớn Korea because the kids are ill. (Họ cần ngừng chuyến du ngoạn cho tới Nước Hàn vì thế những đứa trẻ con bị dịch.)
 • Don’t worry anymore, the teacher said that our school postponed taking the final exam. Keep doing revision. (Đừng lo ngại nữa, giáo viên bảo là ngôi trường bản thân ngừng thi đua vào cuối kỳ rồi, cứ kế tiếp ôn luyện thôi.)

Một số kể từ và cụm kể từ đồng nghĩa tương quan với put off

Hold off /hoʊld ɔf/: To not bởi something immediately: (không thực hiện chuyện gì tê liệt ngay lập tức lập tức)

Eg: My wife and I have decided to lớn hold off on buying a new trang chính until my father has recovered from his illness. (Vợ ông chồng tôi vẫn đưa ra quyết định ngừng mua sắm một căn nhà mới mẻ cho tới Lúc phụ vương tôi vẫn ngoài dịch.)

Reschedule /riˈskɛʤul/: To arrange something for a different time. (Sắp xếp một thời hạn không giống đối với ý định lúc đầu.)

Eg: You can reschedule or cancel your exam at any time, as long as you bởi so sánh more than thở two full calendars. (Bạn rất có thể lên lịch lại hoặc diệt bài bác đánh giá của tớ bất kể khi nào là, miễn sao các bạn thực hiện như thế nhiều hơn thế nhì lịch không thiếu thốn.)

Suspend /səˈspend/: to lớn stop something from being active, either temporarily or permanently. (Khiến một vật gì tê liệt không thể sinh hoạt trong thời điểm tạm thời hoặc vĩnh viễn nữa.)

Eg: The bus service has been suspended for the day because of bad weather. (Dịch vụ xe buýt thời điểm hôm nay hiện nay đang bị trì trệ vì thế không khí xấu xa.)

Bài luyện áp dụng put off là gì

Hãy dịch những câu bên dưới đây:

 1. The meeting has been put off until Friday.
 2. I’ve been putting off this assignment for the past week, I just can’t seem to lớn get started!
 3. She can not put the decision off any longer. 
 4. The Head of Sales has put the sự kiện off until October. 
 5. She put off finishing her second year of graduate school.

Đáp án:

 1. Buổi họp đã trở nên dời lại cho tới loại năm.
 2. Tôi vẫn trì ngừng thực hiện bài bác luyện này một tuần rồi, tôi nhịn nhường như ko thể chính thức ngay lập tức được
 3. Cô ấy ko thể dời ngày thể hiện đưa ra quyết định của tớ lâu rộng lớn được nữa.
 4. Trưởng thành phần cải tiến và phát triển marketing vẫn ngừng sự khiếu nại cho tới mon 10.
 5. Cô ấy vẫn ngừng việc hoàn thiện năm 2 cao học tập của tớ.

Bài ghi chép bên trên trên đây, IELTS Vietop vẫn phân tích và lý giải ý nghĩa Put off là gì, cấu hình và cơ hội dùng đúng đắn nhất. Hy vọng bạn làm việc rất có thể vận dụng đúng đắn vô vào quy trình thực hiện bài bác luyện giờ Anh hao hao tiếp xúc từng ngày. Hãy thông thường xuyên theo đuổi dõi thể loại IELTS Grammar của IELTS Vietop nhằm bổ sung cập nhật tăng nhiều kỹ năng và kiến thức có lợi nhé.

Xem thêm: nuclear là gì