pawn là gì

/Phiên âm này đang được hóng chúng ta trả thiện/

Thông dụng

Danh từ

Con đảm bảo chất lượng (trong cỗ cờ)
(nghĩa bóng) quân đảm bảo chất lượng đen kịt, người bị sai khiến cho theo dõi mưu lược thiết bị của kẻ khác
Sự lấy gắng, hiện tượng gắng cố; vật lấy cầm
in pawn
tình trạng bị lấy gắng đi
his watch is in pawn
đồng hồ nước của anh ấy ấy đang được lấy gắng rồi
to put something in pawn
đem gắng vật gì
to take something out of pawn
chuộc lại vật gì đang được cầm

Ngoại động từ

Cầm, lấy cầm
(nghĩa bóng) lấy đảm bảo
to pawn one's honour
đem danh dự đi ra đảm bảo
to pawn one's life
lấy tính mệnh đi ra đảm bảo
to pawn one's word
hứa

Kỹ thuật công cộng

cầm đồ

Kinh tế

cầm cố
cầm đồ
sự gắng cố
thế chấp
vật gắng cố
vật gắng thế

Nguồn không giống

  • pawn : Corporateinformation

Xây dựng

lối lên đường đem cái phủ, hành lang

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
assurance , bond , collateral , earnest , forfeit , gage , gambit , guarantee , guaranty , pledge , security , token , warrant , creature , dupe * , instrument , mark * , patsy * , pigeon * , puppet , stooge * , sucker , tool , toy , victim , cat's-paw , dupe , stooge , hypothecation
verb
deposit , give in earnest , hazard , hock * , hook * , mortgage , pledge , hypothecate , counter , dupe , flunk , fool , guarantee , guaranty , hock , hostage , impawn , patsy , puppet , stooge , sucker

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: pawn là gì

Xem thêm: Vì sao giày Air Force 1 lại được giới trẻ yêu thích lựa chọn?

NHÀ TÀI TRỢ