pick me up là gì

Ý nghĩa của pick-me-up nhập giờ Anh

Các ví dụ của pick-me-up

pick-me-up

Bạn đang xem: pick me up là gì

A third difference is that last time the capitalist restoration took place successfully for ten years without having vĩ đại resort vĩ đại the social drug and economic pick-me-up of rearmament.

It's good vĩ đại have something positive, especially for kids in small towns, lượt thích myself, who need a little pick-me-up.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại theo dõi giấy tờ quy tắc của CC BY-SA.

Pinang was initially used as a kind of herbal plant, although in modern times it is mostly taken as a kind of pick-me-up.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại theo dõi giấy tờ quy tắc của CC BY-SA.

It was a little pick-me-up for everyone.

Từ

Xem thêm: Mách bạn 6 cách để giày không bị hôi hiệu quả

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại theo dõi giấy tờ quy tắc của CC BY-SA.

Taking a dip in the sea was salubrious and prescribed as general pick-me-ups and for serious medical conditions.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại theo dõi giấy tờ quy tắc của CC BY-SA.

Các ý kiến của những ví dụ ko thể hiện tại ý kiến của những chỉnh sửa viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hoặc của những ngôi nhà cho phép.

Bản dịch của pick-me-up

nhập giờ Trung Quốc (Phồn thể)

興奮飲料, 興奮劑…

nhập giờ Trung Quốc (Giản thể)

Xem thêm: emu là gì

兴奋饮料, 兴奋剂…

Cần một máy dịch?

Nhận một phiên bản dịch nhanh chóng và miễn phí!

Tìm kiếm

Tác giả

Bình luận