remember nghĩa là gì

Hẳn ai ai cũng nghe biết động kể từ remember là ghi lưu giữ tuy nhiên các bạn tiếp tục cầm được remember lớn V hoặc Ving mới đúng chuẩn chưa? Bên cạnh đó còn những cấu tạo này không giống với remember? Đây đều là những kiểu mẫu câu cực kỳ thông thườn nhập tiếp xúc giờ đồng hồ Anh hằng ngày, vậy cho nên hãy dành riêng đi ra 5 phút nhằm hiểu nội dung bài viết sau và thám thính hiểu những cấu trúc remember nhé!

Bạn đang xem: remember nghĩa là gì

I. Remember là gì? Các địa điểm của Remember nhập câu?

1. Remember là gì?

Phiên âm: Remember /ri'membə/ (v)

Remember là 1 trong những động kể từ thông thường theo dõi quy tắc, không tồn tại phát triển thành thể này quan trọng đặc biệt. Remember sở hữu dạng quá khứ và quá khứ phân kể từ (P2) đều được tạo hình bằng phương pháp thêm thắt -ed “remembered”.

Nghĩa: 

1. Nhớ, ghi nhớ: Đây là nghĩa chủ yếu của "remember". 

Ví dụ: "I can't remember her name" (Tôi ko thể lưu giữ thương hiệu cô ấy).

2. Nhớ lại, tái mét hiện: Nghĩa này ám chỉ việc hồi ức lại một sự khiếu nại, một kỷ niệm hay 1 tình trạng kể từ quá khứ. 

Ví dụ: "He remembered his childhood days." (Anh ấy lưu giữ lại những ngày thơ ấu của mình).

3. Nhắc nhở, lưu giữ nhằm thực hiện gì: Khi "remember" được dùng với mục tiêu chú ý hoặc lưu giữ nhằm thực hiện một việc gì bại liệt. 

Ví dụ: "Remember lớn buy milk on your way home page." (Nhớ mua sắm sữa bên trên lối về nhà).

4. Ghi lưu giữ, tưởng nhớ: Sử dụng nhằm biểu đạt sự kỷ niệm hoặc tri ân so với ai bại liệt. 

Ví dụ: "We will always remember those who sacrificed their lives for our freedom." (Chúng tao tiếp tục luôn luôn tưởng niệm những người dân tiếp tục quyết tử tính mạng của con người vì thế sự tự tại của bọn chúng ta).

5. Cảm thấy, nhận ra: "Remember" cũng rất có thể được dùng nhằm biểu đạt sự quan sát hoặc cảm nhận thấy về một điều gì bại liệt. 

Ví dụ: "She looked at the old photographs and remembered how happy she used lớn be." (Cô ấy nhìn nhập những tấm hình cũ và nhận ra được bản thân từng cực kỳ hạnh phúc).

null

2. Các địa điểm của Remember nhập câu

 • Đứng đầu câu. Ví dụ: Remember lớn bring your umbrella. (Nhớ đem dù của người tiêu dùng.)
 • Đứng sau mái ấm ngữ. Ví dụ: Jenny remembers the fun we had at the buổi tiệc ngọt. (Jenny lưu giữ những thú vui tất cả chúng ta sở hữu bên trên buổi tiệc.)
 • Đứng sau trạng kể từ gia tốc (adverb of frequency). Ví dụ: She always remembers her friend's birthday. (Cô ấy luôn luôn lưu giữ sinh nhật của người tiêu dùng cô ấy.)
 • Đứng trước những trạng kể từ không giống. Ví dụ: He vividly remembers the accident. (Anh ấy lưu giữ rõ rệt vụ tai nạn thương tâm.)

Xem thêm: 

=> NẮM BẮT NGAY CẤU TRÚC FORGET TRONG TIẾNG ANH QUA BÀI VIẾT SAU

=> SIÊU HOT! TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A - Z

II. Các dạng kể từ không giống của Remember

Bên cạnh dạng kể từ gốc Remember, cũng có thể có một số trong những dạng kể từ không giống của động kể từ này như danh kể từ, tính kể từ,... nhằm dùng nhập nhiều văn cảnh không giống nhau sao mang đến phù hợp:

1. Danh kể từ (Noun): Rememberer: Người lưu giữ, người ghi lưu giữ (được tạo nên kể từ động kể từ "remember" bằng phương pháp thêm thắt hậu tố "er").
Ví dụ: She is a good rememberer. (Cô ấy là kẻ lưu giữ đảm bảo chất lượng.)

2. Tính kể từ (Adjective): Rememberable: Có thể ghi lưu giữ, xứng đáng nhằm lưu giữ (được tạo nên kể từ động kể từ "remember" bằng phương pháp thêm thắt hậu tố "able").
Ví dụ: That was a truly rememberable experience. (Đó là 1 trong những thưởng thức thực sự xứng đáng nhằm lưu giữ.)

3. Trạng kể từ (Adverb): Rememberably: Một cơ hội kỷ niệm, xứng đáng ghi lưu giữ (được tạo nên kể từ tính kể từ "rememberable" bằng phương pháp thêm thắt hậu tố "ly").
Ví dụ: They celebrated their anniversary rememberably. (Họ tiếp tục tổ chức triển khai lễ kỷ niệm của mình một cơ hội kỷ niệm.)

III. Các cách sử dụng Remember thông thườn nhất

1. Remember + sb/sth

Cấu trúc chung: Remember + sb/sth

"Remember" rất có thể đi kèm theo với danh kể từ hoặc đại kể từ (pronoun) nhằm biểu diễn mô tả việc ghi lưu giữ, hồi ức hoặc lưu giữ nhập tâm trí một sự khiếu nại, một vấn đề hay 1 kỷ niệm này bại liệt. 

Ví dụ: 

 • I remember the day we met. (Tôi lưu giữ ngày tất cả chúng ta bắt gặp nhau.)
 • He remembers them well. (Anh ấy lưu giữ bọn chúng rõ nét.)

2. Remember + mệnh đề hoặc mệnh đề quan tiền hệ

Cấu trúc chung: Remember + that + clause/Remember + (N) + relative clause

"Remember" cũng rất có thể đi kèm theo với mệnh đề ở thì quá khứ hoặc mệnh đề mối liên hệ nhằm biểu diễn mô tả việc ghi lưu giữ hoặc hồi ức về một sự khiếu nại hoặc trường hợp này bại liệt. 

Ví dụ:

 • I remember that we went lớn Paris together. (Tôi lưu giữ rằng tất cả chúng ta đã đi được Paris bên nhau.)
 • They remember how excited they were on that trip. (Họ lưu giữ rõ rệt rằng bọn họ tiếp tục thiệt sự hào hứng nhập chuyến hành trình bại liệt.)
 • She remembers the place where she grew up. (Cô ấy lưu giữ điểm cô ấy phát triển.)

Đôi Khi "remember" được dùng với mệnh đề ở thì thời điểm hiện tại hoặc sau này nhằm nhấn mạnh vấn đề hành vi ghi lưu giữ một thực sự, một điều phân minh hoặc một hành vi dự loài kiến tiếp tục xẩy ra nhập sau này. 

Ví dụ:

 • I remember that she always arrives late. (Tôi lưu giữ rằng cô ấy luôn luôn cho tới muộn.)
 • Remember that I will be away on business next week. (Hãy lưu giữ rằng tuần cho tới tôi tiếp tục cút công tác làm việc.)

3. Remember lớn V hoặc Ving?

null

Rất nhiều người vướng mắc về cấu tạo remember lớn V hoặc Ving? Sau remember là gì? Câu vấn đáp và đúng là cả hai. Remember + lớn V và Remember + Ving, hai cấu tạo này tiếp tục biểu đạt nhị nghĩa không giống nhau, nằm trong thám thính hiểu tức thì nhé!

3.1. Remember lớn V

Cấu trúc chung: Remember + lớn V-inf

Cấu trúc "Remember lớn V" được dùng nhằm nhắc nhở hoặc chú ý về sự tiến hành một hành vi ví dụ. Động kể từ dùng nhập cấu tạo này là động kể từ nguyên vẹn thể (infinitive), thay mặt mang đến hành vi tuy nhiên bạn phải lưu giữ hoặc không bao giờ quên tiến hành.

Ví dụ:

 • Remember lớn lock the door before leaving. (Nhớ khóa cửa ngõ trước lúc ra phía bên ngoài.)
 • I have a meeting at 3 PM. I must remember lớn bring the presentation slides. (Tôi sở hữu buổi họp khi 3h chiều. Tôi nên lưu giữ đem theo dõi những slide thuyết trình.)

3.2. Remember Ving

Cấu trúc chung: Remember + (sb) + V-ing

Cấu trúc "Remember Ving" được dùng nhằm biểu diễn mô tả việc lưu giữ hoặc hồi ức một hành vi tiếp tục xẩy ra nhập quá khứ, rất có thể là của chủ yếu người bại liệt hoặc của những người không giống.

Ving nhập cấu tạo này là dạng động kể từ thông thường kết thúc giục vì thế "ing" (động kể từ nguyên vẹn kiểu mẫu + "ing"), thay mặt mang đến hành vi đang được ra mắt hoặc tiếp tục xẩy ra.

Ví dụ:

 • I remember visiting Paris last summer. (Tôi lưu giữ tiếp tục thăm hỏi Paris ngày hè năm ngoái.)
 • He remembered his friends inviting him lớn the buổi tiệc ngọt. (Anh ấy lưu giữ đồng chí của anh ấy ấy tiếp tục chào anh ấy cho tới buổi tiệc.)

XEM THÊM:

FAMOUS ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ? NHỮNG CỤM TỪ VỚI FAMOUS THÔNG DỤNG

RECALL TO V HAY VING? CÁC NGHĨA VÀ CẤU TRÚC VỚI RECALL 

4. Remember somebody lớn somebody

"Remember somebody lớn somebody" được dùng nhằm yêu cầu ai bại liệt gửi điều xin chào, tin nhắn hoặc điều chúc cho tới người không giống trải qua một người trung gian lận. Đây là 1 trong những cấu tạo sở hữu nghĩa tương tự động như "send regards/greetings lớn someone".

Ví dụ:

Xem thêm: flies là gì

 • When you see Mary, please remember u lớn her. (Khi bắt gặp Mary, nài lưu giữ gửi điều xin chào cho tới cô ấy kể từ tôi.)
 • I met your sister at the buổi tiệc ngọt and she remembered you lớn me. (Tôi bắt gặp chị gái các bạn ở buổi tiệc và cô ấy tiếp tục lưu giữ gửi điều xin chào cho tới các bạn trải qua tôi.)

5. Remember + the time when

Cấu trúc "Remember + the time when" được dùng nhằm nhắc nhở hoặc chú ý về một khoảnh tương khắc ví dụ nhập quá khứ.

Bạn có thể dùng cụm kể từ "the time (when)" hoặc giản dị rộng lớn là “the time" hoặc "when" sau động kể từ "remember" để chỉ ra rằng khoảnh tương khắc hoặc thời gian ví dụ tuy nhiên mình thích người không giống lưu giữ lại.

Ví dụ:

 • Remember the time (when) we went camping in the mountains? (Nhớ khoảnh tương khắc tất cả chúng ta đã đi được cắm trại ở núi không?)
 • I still remember when I met you for the first time. (Tôi vẫn lưu giữ Khi tôi bắt gặp các bạn phiên trước tiên.)
 • Do you remember the time we had a snowball fight? (Bạn còn lưu giữ khoảnh tương khắc tất cả chúng ta tiếp tục sở hữu cuộc chiến bóng tuyết không?)

6. Cấu trúc Remember nhập câu con gián tiếp

Khi gửi kể từ câu thẳng lịch sự con gián tiếp, cấu tạo "S + remember + lớn V-inf" sẽ tiến hành gửi trở thành "S + reminded + sb + lớn V-inf".

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: She said, "Remember lớn đường dây nóng him."
  Câu con gián tiếp: She reminded u lớn đường dây nóng him.
 • Câu trực tiếp: He said lớn his wife, "Remember lớn buy some groceries."
  Câu con gián tiếp: He reminded his wife lớn buy some groceries.

IV. Remember cút với giới kể từ gì?

1. Remember as 

Cấu trúc “remember + sb/sth + as + sth” được dùng nhằm nhấn mạnh vấn đề việc nhớ về, gắn kết một vấn đề, một tình trạng hoặc một Điểm sáng ví dụ với cùng 1 người hoặc một chiếc gì bại liệt.

Ví dụ: 

 • I remember him as a kind and generous person. (Tôi lưu giữ anh ấy là 1 trong những người đảm bảo chất lượng bụng và rộng lớn lượng.)
 • She remembers that place as a peaceful and beautiful retreat. (Cô ấy lưu giữ điểm bại liệt là 1 trong những điểm thanh thản và xinh tươi.)

null

2. Remember for

Cấu trúc “Remember for + N”  được dùng nhằm nhấn mạnh vấn đề người hoặc vật này này được lưu giữ hoặc được nghe biết với cùng 1 Điểm sáng, một phẩm hóa học, hoặc một kết quả ví dụ.

Ví dụ: 

 • Einstein is remembered for his contributions lớn the field of physics. (Einstein được lưu giữ vì thế những góp sức của ông nhập nghành nghề vật lý cơ.)

V. Một số kể từ sở hữu nghĩa tương tự động Remember

1. Recollect: Tưởng tượng lại, lưu giữ lại

 • Cấu trúc: Recollect + that + mệnh đề / Recollect + V-ing
 • Ví dụ: He recollected that he had seen her before. (Anh ấy lưu giữ lại rằng anh ấy tiếp tục bắt gặp cô ấy trước đó.)
 • So sánh: Remember và recollect ý nghĩa tương tự động tuy nhiên recollect thông thường nói đến việc lưu giữ lại một cơ hội đúng chuẩn và rõ nét rộng lớn.

2. Recall: Nhớ lại, khêu gợi nhớ

 • Cấu trúc: Recall + that + mệnh đề / Recall + V-ing
 • Ví dụ: I recalled meeting him at the conference. (Tôi lưu giữ lại rằng tôi tiếp tục bắt gặp anh ấy bên trên hội nghị.)
 • So sánh: Remember và recall đều chỉ việc lưu giữ lại, tuy nhiên recall thông thường ý nghĩa uy lực rộng lớn và ám chỉ việc khêu gợi lên lưu giữ lại kể từ trí lưu giữ.

3. Remind: Gợi lưu giữ, nhắc nhở

 • Cấu trúc: 
  • Remind + someone + lớn + V: Để nhắc nhở ai bại liệt nên thực hiện một hành vi ví dụ.
   Ví dụ: I need lớn remind him lớn đường dây nóng his mother. (Tôi cần thiết nhắc nhở anh ấy gọi năng lượng điện mang đến u bản thân.)
  • Remind + someone + of + something: Để nhắc nhở ai bại liệt về một vấn đề, sự khiếu nại, hoặc điều gì bại liệt.
   Ví dụ: The tuy vậy reminds u of our high school days. (Bài hát nhắc tôi về những ngày học tập cung cấp phụ vương.)
 • So sánh: “Remind" được dùng Khi ham muốn nhắc nhở ai bại liệt nhằm bọn họ lưu giữ hoặc tiến hành một việc gì bại liệt, thường tương quan cho tới hành vi của những người không giống nhằm mục tiêu giúp cho bạn hoặc người không giống không bao giờ quên điều gì bại liệt hoặc lưu giữ lại vấn đề ví dụ. Trong Khi "remember" thông thường ám chỉ việc lưu giữ hoặc ghi lưu giữ một cơ hội ngẫu nhiên và ko cần thiết sự trợ giúp kể từ người không giống.

4. Retain: Giữ lại, ghi nhớ

 • Cấu trúc: Retain + danh kể từ / Retain + V-ing
 • Ví dụ: She retained her knowledge of French after many years. (Cô ấy tích lại kỹ năng và kiến thức giờ đồng hồ Pháp của tôi sau nhiều năm.)
 • So sánh: Remember và retain nằm trong ám chỉ việc ghi lưu giữ, nhưng retain ý nghĩa mạnh rộng lớn về sự tích lại vấn đề hoặc kỹ năng và kiến thức nhập trí lưu giữ.

6. Recite: Thuộc lòng, hiểu nằm trong lòng

 • Cấu trúc: Recite + danh từ
 • Ví dụ: The student recited the poem in front of the class. (Học sinh hiểu nằm trong lòng bài bác thơ trước lớp.)
 • So sánh: Remember và recite ý nghĩa không giống nhau, recite ám chỉ việc lưu giữ hoặc hiểu nằm trong lòng một vấn đề ví dụ, thông thường là 1 trong những đoạn văn phiên bản, bài bác thơ hoặc phần biểu diễn văn.

Đăng ký ngay: 

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

VI. Bài luyện vận dụng

1. Bài tập

Bài luyện 1: Với những từ: lớn, for, remembers, remembering, remembered; hãy điền kể từ phù hợp nhập địa điểm trống không nhằm hoàn thiện những câu sau:

1. The forgotten memories were suddenly _________.

2. Remember _________ clean the floor by 5 PM.

3. She _________ the answer lớn the question.

4. She keeps _________ her childhood days with her sibling.

5. She is remembered _________ her kindness.

Bài luyện 2: Chọn đáp án đích nhằm hoàn thiện những câu sau:

1. Remember (turn off) _______ the lights before (go) _______ out.

A. turn off - go     C. turning off - lớn go 

B. lớn turn of - go     D. lớn turn off - going

2. Jack really remembered (send) _____ u this parcel last week as he promised.

A. send    C. lớn send

B. sended     D. lớn sending

3. Marry said that she remembered (call) ______ her friend today.

A. calls    C. lớn calling

B. lớn called     D. lớn call

4. Did she remember (return) ____ all the books lớn the library?

A. lớn return     C. returning

B. lớn returning     D. returns

5. I remember that I have (fix) ______ the printer for James tomorrow.

A. will fix    C. lớn fixing

B. lớn fix     D. fixing

2. Đáp án

Bài luyện 1:

1. The forgotten memories were suddenly remembered.

2. Remember to clean the floor by 5 PM.

3. She remembers the answer lớn the question.

4. She keeps remembering her childhood days with her sibling.

5. She is remembered for her kindness.

Bài luyện 2: 

1 - D, 2 - D, 3 - C, 4 - A, 5 - B

Kết luận

Trên đó là toàn cỗ những kỹ năng và kiến thức cần thiết chú ý về những cấu tạo xoay xung quanh động kể từ remember. Hy vọng rằng trải qua nội dung bài viết bên trên trên đây, các bạn tiếp tục cầm được những cấu tạo remember quan trọng và sở hữu thế vận dụng nhập thực tiễn. Dường như, hãy nhớ là ĐK thực hiện bài bác test chuyên môn giờ đồng hồ Anh free tại đây nhằm hiểu rằng năng lực của tôi nhé. Langmaster chúc các bạn trở thành công!

Xem thêm: pineapple là gì