resistance là gì

BrE & NAmE /rɪ'zɪstəns/

Thông dụng

Danh từ

Sự kháng cự, sự kháng cự, sự chống lại
a war of resistance
cuộc kháng chiến
(vật lý) năng lượng điện trở
resistance box
hộp năng lượng điện trở
Sự chịu đựng đựng; đề kháng
build up (a) resistance to tướng infection
tạo sức khỏe ngăn chặn căn bệnh truyền nhiễm
( the Resistance) trào lưu kháng chiến
Sự đối kháng
market resistance
tình trạng thị ngôi trường ko đồng ý (một thành phầm mới mẻ bên trên thị trường)
Tính kháng, mức độ bền, phỏng chịu
frictional resistance
độ chịu đựng yêu tinh sát
resistance to tướng corrosion
tính kháng ăn mòn
to take the line of least resistance
chọn tuyến đường dễ dàng nhất, lựa chọn cách thức dễ dàng nhất

Chuyên ngành

Môi trường

Sức đề kháng
Đối với thực vật và động vật hoang dã, tài năng chịu đựng đựng những ĐK môi trường thiên nhiên tệ hại hoặc sự tiến công của hoá hóa học và dịch căn bệnh. Do bẩm sinh khi sinh ra hoặc tự động tập luyện nhưng mà đem.

Cơ - Điện tử

Sức cản, lực cản, mức độ kháng, độ chất lượng, năng lượng điện trở

Toán & tin tưởng

độ cản
độ kháng

Xây dựng

sức chống
frictional resistance
sức kháng yêu tinh sát
resistance to tướng ageing
sức kháng hóa già
resistance to tướng air permeability
sức chống thẩm thấu khí
resistance to tướng heat absorption
sức kháng mút hút nhiệt
resistance to tướng heat transfer
sức kháng truyền nhiệt
resistance to tướng vapor permeability
sức chống thẩm thấu hơi

Điện

điện trở R

Giải quí VN: Tính hóa học của một mạch năng lượng điện ngăn chặn sự tàng trữ của dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua quýt nó. -Nhiệt trở trái khoáy nghịch tặc với nhiệt độ dẫn.

Xem thêm: chữ h trong tiếng anh đọc là gì

Bạn đang xem: resistance là gì

sức cản điện

Giải quí VN: Tính hóa học của một mạch năng lượng điện ngăn chặn sự tàng trữ của dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua quýt nó. Nhiệt trở trái khoáy nghịch tặc với nhiệt độ dẫn.

Điện lạnh

tính chịu
humidity resistance
tính chịu đựng ẩm
thermal shock resistance
tính chịu đựng sốc nhiệt

Điện

tính chịu đựng đựng

Điện lạnh

tính kháng
radiation resistance
tính kháng bức xạ

Điện

trị số năng lượng điện trở

Kỹ thuật cộng đồng

điện trở
a.c. resistance
điện trở xoay chiều
AC plate resistance
điện trở động dương cực
AC plate resistance
điện trở dương rất rất xoay chiều
AC resistance
điện trở AC
acoustic resistance
điện trở âm thanh
aerial radiation resistance
điện trở phản xạ ăng ten
aerial resistance
điện trở ăng ten
alternating-current resistance
điện trở cao tần
alternating-current resistance
điện trở xoay chiều
alternating-current resistance
điện trở dòng sản phẩm xoay chiều
alternating-current resistance
điện trở hiệu dụng
anode resistance
điện trở anode
antenna resistance
điện trở ăng ten
apparent resistance
điện trở biểu kiến
arc resistance
điện trở hồ nước quang
armature resistance
điện trở phần ứng
back resistance
điện trở ngược
base resistance
điện trở bazơ
bias resistance
điện trở quyết định thiên
bleeder resistance
điện trở trích
branch resistance
điện trở nhánh
branch resistance
điện trở rẽ
brush liên hệ resistance
điện trơ xúc tiếp thanh hao than
bulk resistance
điện trở khối
capacitive resistance
điện trở của tụ
capacitor resistance
điện trở tụ điện
carbon resistance thermometer
nhiệt nối tiếp năng lượng điện trở cácbon
cold resistance
điện trở nguội
collector resistance
điện trở collector
collector resistance
điện trở rất rất góp
colossal magneto resistance (CMR)
điện trở kể từ rất rất lớn
compensating resistance
điện trở bù
constant-resistance network
mạng năng lượng điện trở ko đổi
contact resistance
điện trở tiếp xúc
controller resistance
điện trở kiểm soát
corona resistance
điện trở năng lượng điện hoa
coupling resistance
điện trở ghép
critical resistance
điện trở cho tới hạn
d.c. resistance
điện trở một chiều
damping resistance
điện trở cản dịu
dark resistance
điện trở tối
DC resistance
điện trở DC
dc resistance
điện trở một chiều
DC resistance
điện trở omic
DC resistance
điện trở thuần
decade resistance box
hộp năng lượng điện trở thập phân
design resistance
điện trở tính toán
dielectric leakage resistance
điện trở rò năng lượng điện môi
diffused resistance
điện trở khuếch tán
diffusion resistance
điện trở khuếch tán
direct current resistance
điện trở một chiều
Direct Current Resistance (DCR)
điện trở dòng sản phẩm một chiều
distributed resistance
điện trở phân bố
dynamic plate resistance
điện trở động anôt
dynamic resistance
điện trở động
earth resistance
điện trở nối đất
earth resistance
điện trở tiếp đất
earth resistance meter
dụng cụ đo năng lượng điện trở đất
earth resistance meter
máy đo năng lượng điện trở đất
earth resistance meter
máy đo năng lượng điện trở nối đất
earth resistance meter
máy đo năng lượng điện trở tiếp đất
effective load resistance
điện trở gánh hữu dụng
effective resistance
điện trở cao tần
effective resistance
điện trở dòng sản phẩm xoay chiều
effective resistance
điện trở hiệu dụng
effective, load resistance
điện trở gánh hữu dụng
electric resistance
sức năng lượng điện trở
electric resistance brake
hệ thống hãm năng lượng điện trở
electric resistance thermometer
nhiệt nối tiếp năng lượng điện trở
electric resistance welded tube
ống hàn năng lượng điện trở điện
electric resistance welding
sự hàn năng lượng điện trở
electric-resistance soldering
sự hàn vì như thế năng lượng điện trở
electrical resistance meter
dụng cụ đo năng lượng điện trở
electrical resistance meter
máy đo năng lượng điện trở
electrical resistance thawer
bộ xả đá năng lượng điện trở
electrical resistance thawer
dây năng lượng điện trở nhằm xả đá
electrode resistance
điện trở năng lượng điện cực
emitter resistance
điện trở rất rất phát
equivalent parallel resistance
điện trở tuy nhiên song tương đương
equivalent resistance
điện trở tương đương
equivalent series resistance
điện trở tiếp nối nhau tương đương
external resistance
điện trở ngoài
extra-low resistance
điện trở rất rất thấp
fault resistance
điện trở Khi sự cố
filament resistance
điện trở sợi đốt
filament resistance
điện trở sợi nung
forward resistance
điện trở thuận
generator resistance
điện trở máy trị điện
germanium resistance thermometer
nhiệt nối tiếp năng lượng điện trở vì như thế gecmani
germanium resistance thermometer
nhiệt nối tiếp năng lượng điện trở vì như thế germanium
ground resistance
điện trở đất
ground resistance
điện trở nối đất
ground resistance
điện trở tiếp đất
ground resistance meter
máy đo năng lượng điện trở nối đất
ground resistance meter
máy đo năng lượng điện trở tiếp đất
grounding resistance
điện trở tiếp đất
Hall resistance
điện trở Hall
high resistance
điện trở lớn
high-frequency resistance
điện trở cao tần
high-frequency resistance
điện trở dòng sản phẩm xoay chiều
high-frequency resistance
điện trở hiệu dụng
high-resistance
điện trở cao
high-resistance voltmeter
von nối tiếp năng lượng điện trở cao
hot wire resistance seismometer
địa chấn nối tiếp loại năng lượng điện trở nóng
incremental resistance
điện trở tăng
incremental resistance
điện trở gia tăng
incremental resistance
số gia năng lượng điện trở
Inductance/Capacitance/Resistance (ICR)
điện cảm/Điện dung/Điện trở
inductive resistance
điện trở (có) tự động cảm
input resistance
điện trở đầu vào
input resistance
điện trở vào
insulation resistance
điện trở cơ hội điện
insulation resistance/conductance
điện trở/độ dẫn cơ hội điện
internal resistance
điện trở trong
internal resistance
điện trở nhập ắcqui
intrinsic resistance
điện trở nội tại
intrinsic resistance
điện trở trong
isolation resistance
điện trở cơ hội điện
lamp resistance
điện trở đèn
leakage resistance
điện trở rò
leakage resistance
điện trở thoát
line loop resistance
điện trở của vòng lối truyền
liquid starter resistance
điện trở cỗ phát động lỏng
load resistance
điện trở (phụ) tải
low insulation resistance
điện trở cơ hội năng lượng điện thấp
low resistance
điện trở thấp
magnetic resistance
điện trở từ
magnetic resistance
từ năng lượng điện trở
magneto-resistance
điện trở từ
negative differential resistance (NDR)
điện trở vi sai âm
negative resistance
điện trở âm
negative resistance amplifier
bộ khuếch âm năng lượng điện trở âm
negative resistance characteristic
đặc trưng năng lượng điện trở âm
negative resistance characteristic
đặc tuyến năng lượng điện trở âm
negative resistance diode
đi-ốt năng lượng điện trở âm
negative resistance oscillator
bộ xê dịch năng lượng điện trở âm
negative-resistance device
thiết năng lượng điện trở âm
non-linear resistance
điện trở phi tuyến
non-linear resistance
điện trở ko tuyến tính
normalized resistance
điện trở chuẩn chỉnh hóa
ohmic resistance
điện trở DC
ohmic resistance
điện trở ôm
ohmic resistance
điện trở thuần
on resistance
điện trở Khi đóng góp mạch
output resistance
điện trở đầu ra
parallel resistance
điện trở tuy nhiên song
parallel resistance
điện trở trích
parasitic resistance
điện trở ký sinh
photo-resistance cell
tế bào quang đãng năng lượng điện trở
plate resistance
điện trở anode
platinum resistance thermometer
nhiệt nối tiếp năng lượng điện trở platin
point resistance
điện trở điểm
polarization resistance
điện trở hóa học năng lượng điện phân (ắcqui)
pure resistance
điện trở thuần
radiation resistance
điện trở bức xạ
radiation resistance
điện trở phản xạ (của ăng ten)
radiation resistance
tổng năng lượng điện trở bức xạ
radio-frequency resistance
điện trở cao tần
radio-frequency resistance
điện trở dòng sản phẩm xoay chiều
radio-frequency resistance
điện trở hiệu dụng
ratio of reactance to tướng resistance
tỷ số năng lượng điện kháng bên trên năng lượng điện trở
rectifying resistance
điện trở chỉnh lưu
reflected resistance
điện trở phản xạ
regulating resistance
điện trở điều chỉnh
regulating resistance
điện trở kiểm soát và điều chỉnh được
regulating resistance
điện trở phát triển thành đổi
relative resistance
điện trở tương đối
relative resistance
điện trở kha khá (so với bạc)
residual resistance
điện trở dư
Resistance - Capacitance/Resistor-Capacitor (RC)
Trở kháng - Điện dung/Điện trở - Tụ điện
resistance alloy
hợp kim năng lượng điện trở
resistance area
vùng năng lượng điện trở
resistance attenurator
bộ suy hạn chế năng lượng điện trở
resistance box
cuộn chão năng lượng điện trở
resistance box
hộp năng lượng điện trở
resistance brake
hệ thống hãm năng lượng điện trở
resistance butt welding
sự hàn năng lượng điện trở giáp mối
resistance capacity coupling
sự ghép năng lượng điện trở-điện dung
resistance commutation
đổi nối năng lượng điện trở
resistance component
thành phần năng lượng điện trở
resistance coupling
ghép năng lượng điện trở
resistance coupling
mạch ghép vì như thế năng lượng điện trở
resistance coupling
sự ghép năng lượng điện trở
resistance drop
sụt áp năng lượng điện trở
resistance drop
sụt áp bên trên năng lượng điện trở
resistance element
phần tử năng lượng điện trở
resistance frame
khung năng lượng điện trở
resistance furnace
lò năng lượng điện trở
resistance furnace
lò nung người sử dụng năng lượng điện trở
resistance gage
áp nối tiếp người sử dụng năng lượng điện trở
resistance gauge
áp nối tiếp người sử dụng năng lượng điện trở
resistance grid
lưới năng lượng điện trở
resistance grounding
nối khu đất qua quýt năng lượng điện trở
resistance grounding
tiếp khu đất vì như thế năng lượng điện trở
resistance heating
gia nhiệt độ năng lượng điện trở
resistance heating
nung vì như thế năng lượng điện trở
resistance heating
sự nung vì như thế năng lượng điện trở
resistance lamp
đèn năng lượng điện trở
resistance lap-welding
hàn phủ vì như thế năng lượng điện trở
resistance loss
tổn hao vì thế năng lượng điện trở
resistance material
vật liệu năng lượng điện trở
resistance measurement
đo năng lượng điện trở
resistance measuring bridge
cầu đo năng lượng điện trở
resistance meter
điện trở kế
resistance meter
dụng cụ đo năng lượng điện trở
resistance meter
máy đo năng lượng điện trở
resistance methanometer
mêtan nối tiếp năng lượng điện trở
resistance noise
nhiễu năng lượng điện trở
resistance noise
tiếng ồn năng lượng điện trở
resistance noise
tạp âm năng lượng điện trở
resistance oven
lò năng lượng điện trở
resistance oven
lò sấy người sử dụng năng lượng điện trở
resistance per unit length
điện trở bên trên phỏng lâu năm đơn vị
resistance percussive welding
kỹ thuật hàn xung năng lượng điện trở
resistance projection welding
kỹ thuật hàn nối năng lượng điện trở
resistance pyrometer
hỏa nối tiếp năng lượng điện trở
resistance seam welding
sự hàn lăn lộn vì như thế năng lượng điện trở
resistance spot welding
sự hàn điểm vì như thế năng lượng điện trở
resistance spot welding
sự hàn điểm năng lượng điện trở
resistance spot welding
sự hàn năng lượng điện vì như thế năng lượng điện trở
resistance spot welding
sự hàn tăng năng lượng điện trở
resistance strain gauge
cỡ ứng xuất năng lượng điện trở
resistance temperature detector
bộ thám thính nhiệt độ phỏng năng lượng điện trở
resistance temperature detector
cảm phát triển thành nhiệt độ năng lượng điện trở
resistance temperature detector
điện trở đo nhiệt
Resistance Temperature Detector (RTD)
bộ thám thính nhiệt độ phỏng năng lượng điện trở
resistance thermometer
nhiệt nối tiếp năng lượng điện trở
resistance thermometry
đo nhiệt độ vì như thế năng lượng điện trở
resistance transducer
bộ quy đổi năng lượng điện trở
resistance voltage
điện áp (trên) năng lượng điện trở
resistance voltage
điện áp năng lượng điện trở
resistance voltage
điện trở thuần
resistance welding
kỹ thuật hàn năng lượng điện trở
resistance welding
hàn năng lượng điện trở
resistance welding
phương pháp hàn năng lượng điện trở
resistance welding
sự hàn vì như thế năng lượng điện trở
resistance welding machine
hộp năng lượng điện trở
resistance wire
dây năng lượng điện trở
Resistance, Capacitance and inductance (L) (RCI)
điện trở (R) Điện dung (C), Điện cảm (L)
resistance-box
hộp năng lượng điện trở
resistance-capacitance circuit
mạch năng lượng điện trở-điện dung
resistance-capacitance constant
hằng số năng lượng điện trở-điện dung
resistance-capacitance network
mạng năng lượng điện trở-điện dung
resistance-temperature coefficient
hệ số năng lượng điện trở-nhiệt độ
resistance-temperature coefficient
hệ số nhiệt độ năng lượng điện trở
resonant resistance
điện trở nằm trong hưởng
secondary resistance
điện trở loại cấp
semiconducting resistance thermometer
nhiệt nối tiếp năng lượng điện trở phân phối dẫn
series collector resistance
điện trở colectơ nối tiếp
series resistance
điện trở nối tiếp
series resistance
điện trở nối tiếp tiếp
series-connected resistance
điện trở vướng nối tiếp
sheet resistance
điện trở mặt
sheet resistance
điện trở tấm
shunt resistance
điện trở tuy nhiên song
shunt resistance
điện trở sun
shunt resistance
điện trở vướng tuy nhiên song
skin resistance
điện trở bề mặt
skin resistance
điện trở lớp da
skin resistance
điện trở lớp mặt mũi ngoài
slip resistance
điện trở trượt
specific resistance
điện trở đặc trưng
specific resistance
điện trở riêng
specific resistance
điện trở riêng rẽ (tên cũ)
specific resistance
điện trở suất
standard resistance
điện trở chuẩn
standard resistance
điện trở mẫu
superficial resistance
điện trở bề mặt
surface heat transfer resistance
điện trở (bên ngoài) truyền nhiệt độ bề mặt
surface resistance
điện trở bề mặt
temperature coefficient of resistance
hệ số nhiệt độ phỏng của năng lượng điện trở
thermal liên hệ resistance
điện trở nhiệt độ tiếp xúc
thermal resistance
điện trở nhiệt
transistor input resistance
điện trở nhập tranzito
variable resistance
điện trở phát triển thành đổi
variable resistance resistor
điện trở phát triển thành đổi
variable-resistance accelerometer
gia tốc nối tiếp năng lượng điện trở phát triển thành thiên
volume resistance
điện trở khối
winding resistance
điện trở (một chiều) của cuộn dây
điện trở (giá trị)
điện trở (linh kiện)
lực cản
lực cản (chuyển động)
lực kháng
nhựa tổng hợp
phản lực
static resistance
phản lực gối
support resistance
phản lực gối
phản ứng
armature resistance
điện trở phần ứng
photo-resistance effect
phản ứng quang đãng năng lượng điện tử
sức bền
sức cản
sức chịu
abrasion resistance
sức chịu đựng giũa mòn
biological resistance
sức chịu đựng đựng sinh vật
cold resistance
sức chịu đựng lạnh
cracking resistance
sức chịu đựng nứt
driving resistance
sức chịu đựng đóng
drought resistance
sức chịu đựng hạn
fatigue resistance
sức chịu đựng mỏi
fire resistance
sức chịu đựng lửa
flame resistance
sức chịu đựng lửa
freeze-thaw resistance
sức chịu đựng kết đông-xả đông
heat resistance
sức chịu đựng nhiệt
increase of resistance
sự tăng thêm mức độ chịu
local resistance
sức chịu đựng đựng viên bộ
ozone resistance
sức chịu đựng ozon
penetration resistance
sức chịu đựng xuyên
point resistance
sức chịu đựng ở chân cọc
refractory resistance to tướng clinker liquid phase
sức chịu đựng lửa ở vá nung chảy clinker
resistance to tướng driving-in
sức chịu đựng đóng góp (đinh, cọc)
resistance to tướng galling
sức chịu đựng hao mòn yêu tinh sát (kim loại thực hiện ổ trục)
resistance to tướng thermal permeability
sức chịu đựng xuyên nhiệt
resistance to tướng washing
sức chịu đựng cọ trôi
shock resistance
sức chịu đựng va vấp đập
thermal resistance
sức chịu đựng nhiệt
thermal shock resistance
sức chịu đựng va vấp đập nhiệt
toe resistance
sức chịu đựng ở chân cọc (lúc đóng)
wear resistance
sức chịu đựng mòn
weathering resistance
sức chịu đựng phong hóa
wind resistance
sức chịu đựng lửa của cọc
sức kháng chịu
sức kháng
bearing resistance
sức kháng nâng tựa
end bearing resistance
sức kháng chân cọc
factored bearing resistance
sức kháng xay tính toán
flexural resistance
sức kháng uốn
lateral resistance fiction of piles
sức kháng mặt mũi mặt cọc
line of least resistance
đường mức độ kháng nhỏ nhất
LRFD methodology = the Load and Resistance Factor Design
thiết nối tiếp bám theo thông số trọng lực và thông số mức độ kháng
nominal bearing resistance
sức kháng nâng danh định
residual resistance
sức kháng dư
resistance factor
hệ số mức độ kháng
shear resistance
sức kháng cắt
toe resistance of pile
sức kháng mũi cọc
torsional resistance
sức kháng xoắn
vascular resistance
sức kháng của mạch máu
tính bền
chemical resistance
tính bền hóa chất
cold resistance
tính bền lạnh
gas resistance
tính bền gazolin
gas resistance
tính bền khí đốt
gas resistance
tính bền xăng
gasoline resistance
tính bền gazolin
gasoline resistance
tính bền khí đốt
gasoline resistance
tính bền xăng
heat resistance
tính bền nhiệt
light resistance
tính bền màu
petrol resistance
tính bền ga zolin
petrol resistance
tính bền khí đốt
petrol resistance
tính bền xăng
resistance to tướng heat
tính bền nhiệt
sulfate resistance
tính bền sunfat
temperature resistance
tính bền lạnh
temperature resistance
tính bền nhiệt
thermal shock resistance
tính bền sốc nhiệt
weather resistance
tính bền khí quyển

Kinh tế

độ bền
sự kháng cự
sự đề kháng
sức bền

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
battle , blocking , kiểm tra , combat , contention , counteraction , cover , defiance , detention , fight , friction , halting , hindrance , holding , impedance , impediment , impeding , intransigence , obstruction , parrying , protecting , protection , rebuff , refusal , retardation , safeguard , screen , shield , stand , striking back , struggle , tư vấn , warding off , watch , withstanding , opposition , renitence , renitency , immunity , imperviousness , insusceptibility , unsusceptibility , underground , antagonism , defense , movement , oppugnation , rebellion , recalcitration

Từ trái khoáy nghĩa