revolve là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /rɪ.ˈvɑːlv/

Ngoại động từ[sửa]

revolve ngoại động từ /rɪ.ˈvɑːlv/

 1. Suy lên đường xét lại, suy nghĩ lên đường suy nghĩ lại (một việc gì nhập trí).
  to revolve a problem in one's mind — suy lên đường xét lại một yếu tố nhập trí
 2. Làm cho tới (bánh xe cộ... ) cù tròn trĩnh.

Chia động từ[sửa]

revolve

Bạn đang xem: revolve là gì

Xem thêm: still là gì

Xem thêm: mint condition là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to revolve
Phân kể từ hiện tại tại revolving
Phân kể từ vượt lên trên khứ revolved
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại revolve revolve hoặc revolvest¹ revolves hoặc revolveth¹ revolve revolve revolve
Quá khứ revolved revolved hoặc revolvedst¹ revolved revolved revolved revolved
Tương lai will/shall² revolve will/shall revolve hoặc wilt/shalt¹ revolve will/shall revolve will/shall revolve will/shall revolve will/shall revolve
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại revolve revolve hoặc revolvest¹ revolve revolve revolve revolve
Quá khứ revolved revolved revolved revolved revolved revolved
Tương lai were to revolve hoặc should revolve were to revolve hoặc should revolve were to revolve hoặc should revolve were to revolve hoặc should revolve were to revolve hoặc should revolve were to revolve hoặc should revolve
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại revolve let’s revolve revolve
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

revolve nội động từ /rɪ.ˈvɑːlv/

 1. Quay tròn trĩnh, xoay xung quanh (bánh xe cộ... ).
  the earth revolves on its axis and about the sum at the same time — ngược khu đất tự động cù xung xung quanh nó, đôi khi cù xung xung quanh mặt mày trời

Chia động từ[sửa]

revolve

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to revolve
Phân kể từ hiện tại tại revolving
Phân kể từ vượt lên trên khứ revolved
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại revolve revolve hoặc revolvest¹ revolves hoặc revolveth¹ revolve revolve revolve
Quá khứ revolved revolved hoặc revolvedst¹ revolved revolved revolved revolved
Tương lai will/shall² revolve will/shall revolve hoặc wilt/shalt¹ revolve will/shall revolve will/shall revolve will/shall revolve will/shall revolve
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại revolve revolve hoặc revolvest¹ revolve revolve revolve revolve
Quá khứ revolved revolved revolved revolved revolved revolved
Tương lai were to revolve hoặc should revolve were to revolve hoặc should revolve were to revolve hoặc should revolve were to revolve hoặc should revolve were to revolve hoặc should revolve were to revolve hoặc should revolve
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại revolve let’s revolve revolve
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "revolve". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)

Lấy kể từ “https://isivast.org.vn/w/index.php?title=revolve&oldid=1907122”