rub out là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: rub out là gì


Cụm động kể từ Rup out sở hữu 2 nghĩa:

Nghĩa kể từ Rup out

Ý nghĩa của Rup out là:

 • Xóa vết mực hoặc vết cây bút chì vì thế tẩy

Ví dụ cụm động kể từ Rup out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Rup out:

 
- He RUBBED OUT the figure and wrote the correct one in.
Anh ấy xóa cút những kỹ tự động sai và viết lách ký tự động đích nhập.

Nghĩa kể từ Rup out

Ý nghĩa của Rup out là:

 • Giết bị tiêu diệt

Ví dụ cụm động kể từ Rup out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Rup out:

 
-  The gangsters RUBBED him OUT for stealing from them.
Bọn côn thiết bị đang được thịt anh ấy vì thế anh ấy đang được ăn trộm cái gì cơ kể từ bọn họ.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Rup along bên trên, động kể từ Rub còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Rub along

 • Cụm động từ Rub down

 • Cụm động từ Rub in

 • Cụm động kể từ Rub it in

 • Cụm động từ Rub off on

 • Cụm động từ Rub out

  Xem thêm: appetizers là gì

 • Cụm động từ Rub up against

 • Cụm động kể từ Rup up on


Trang trước

Trang sau  

r-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: short tiếng anh là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích luyện C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất