seen là gì

***

seen*

seen /si:/ động kể từ saw/saw/, seen/seen/ thấy, nhìn thấy, coi thấy; coi, để ý, coi xétseeing is believing: nhìn thấy thì mới có thể tinI saw him in the distance: tôi nhìn thấy nó kể từ xathings seen: những vật tao rất có thể trông thấy, những vật rõ ràng, những vật với thậtto see things: với ảo giácworth seeing: xứng đáng lưu ý coi, hiểu (trang báo chí)I see that another Soviets satellite was orbitted yesterday: tôi coi báo thấy rằng một vệ tinh ma Liên-xô lại được phóng vô tiến trình trong ngày hôm qua làm rõ, nhận raI cannot see the point: tôi ko thể nắm chắc điểm đóI bởi not see the advantage of doing it: tôi thiếu hiểu biết thực hiện vì vậy thì ưu thế nàoyou see: như anh chắc hẳn cũng hiểu rõI see: tôi hiểu rồias far I can see: như tôi nỗ lực rất là nhằm hiểu trải qua chuyện, trải đời, tiếp tục quahe has seen two regimes: anh ấy tiếp tục sinh sống qua chuyện nhị chế độhe will never see 50 again: anh tao tiếp tục quá 50 mươito see life: trải đời cuộc sống thường ngày, lão đờito have seen service: với tay nghề, trải đời (người); tiếp tục sút, tiếp tục người sử dụng nhiều (vật) gặp gỡ, thăm; cho tới chất vấn chủ ý (bác sĩ, luật sư…); tiếphe refused lớn see me: anh ấy kể từ chối ko tiếp tôican I see you on business?: tôi rất có thể gặp gỡ anh nhằm bàn công tác làm việc không?you had better see a lawyer: anh nên cho tới gặp gỡ trạng sư, anh nên cho tới chất vấn chủ ý trạng sư tưởng tượng, mường tượngI cannot see myself submitting such an injustice: tôi ko thể tưởng tượng rằng bản thân lại Chịu một sự bất công như vậy Chịu, quá nhận, bởi lòngwe bởi not see being made use of: Shop chúng tôi ko Chịu nhằm người tao tận dụng Shop chúng tôi tiễn biệt, đưato see somebody home: fake ai về căn nhà chung đỡto see someone through difficulty: chung ai vượt lên trước trở ngại ý niệm, mang lại làI see life differntly now: giờ đây tôi ý niệm cuộc sống là không giống rồito see good lớn bởi something: cho rằng cần thiết (nên) thực hiện một việc gì chăm sóc, tính liệu, đảm đương, phụ trách móc, bảo đảmto see lớn one”s business: chăm sóc cho tới việc làm của mìnhto see lớn it that…*

Bạn đang xem: seen là gì

Bạn đang được xem: Seen là gì

: tính liệu nhằm cho… khảo sát, nghiên cứu và phân tích, đánh giá, kỹ lưỡngwe must see into it: tất cả chúng ta nên lên đường sâu sắc vào việc ấy tâm trí, coi lạilet bầm see: nhằm tôi tâm trí coi tiếp tục, nhằm tôi coi tiếp tục (đánh bài) giắt, cân nặng cứ đứng coi, nhìn thấy nhưng mà nhằm mặcto see somebody struggle with difficulties: thấy ai vật lộn với trở ngại nhưng mà cứ đứng nhìnto see about thám thính thám thính, khảo sát, xem xét lại siêng nom, săn bắn sóc, tính liệu, đảm đương (việc gì)to see after siêng nom, săn bắn sóc, nhằm ý tớito see into khảo sát, nghiên cứu và phân tích, đánh giá kỹ lưỡng làm rõ được, thấy rõ ràng được thực chất (của yếu tố gì)to see off tiễn biệt (ai…)to see somebody off at the station: rời khỏi ga tiễn biệt aito see out hoàn thành xong, tiến hành cho tới nằm trong, thực hiện cho tới cùng với sự cho tới nằm trong, coi cho tới không còn (một vở kịch…) tiễn biệt (ai) rời khỏi tận cửato see through trông thấy, thấy rõ ràng thực chất (sự việc…) tiến hành cho tới nằm trong, thực hiện cho tới nằm trong chung ai vượt lên trước được (khó khăn…)to see the back of somebody coi ai cút ngoài mang lại rảnh mắtto see double (xem) doubleto see eyes lớn eye with somebody (xem) eyeto see

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Amumu Đeo Bám Cực Khó Chịu, Amumu Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ Amumu

: xét thấy rằng không tồn tại tuyến phố nào là không giống mang lại bọn chúng ta… danh kể từ toà giám mụcthe Holy See; the See of Rome: Toà thánh chức giám mục; quyền giám mục

Động kể từ bất quy tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): see / saw / seen

***

n.

the seat within a bishop”s diocese where his cathedral is located

v.

perceive by sight or have the power lớn perceive by sight

You have lớn be a good observer lớn see all the details

Can you see the bird in that tree?

He is blind–he cannot see

go lớn see for professional or business reasons

You should see a lawyer

We had lớn see a psychiatrist

Xem thêm: nuclear là gì

go lớn see for a social visit

I went lớn see my friend Mary the other day

receive as a specified guest

the doctor will see you now

The minister doesn”t see anybody before noon

see and understand, have a good eye

The artist must first learn lớn see

deliberate or decide

See whether you can come tomorrow

let”s see–which movie should we see tonight?

observe as if with an eye

The camera saw the burglary and recorded it

match or meet

I saw the bet of one of my fellow players

Vậy là tất cả chúng ta tiếp tục thám thính hiểu xong xuôi : Seen Là Gì Trong Tiếng Anh? Seen Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh. tin tức bởi thphandangluu-danang tinh lọc và tổ hợp từ rất nhiều mối cung cấp đáng tin tưởng.

Xem thêm: pineapple là gì