shatter là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈʃæ.tɜː/

Ngoại động từ[sửa]

shatter ngoại động từ /ˈʃæ.tɜː/

 1. Làm vỡ, thực hiện gãy.
 2. Làm vỡ, thực hiện chi phí tan; thực hiện hòn đảo lộn.
  to shatter somebody's hope — thực hiện tan biến kỳ vọng của ai

Chia động từ[sửa]

shatter

Bạn đang xem: shatter là gì

Xem thêm: calf là gì

Xem thêm: friends là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to shatter
Phân kể từ hiện tại tại shattering
Phân kể từ quá khứ shattered
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại shatter shatter hoặc shatterest¹ shatters hoặc shattereth¹ shatter shatter shatter
Quá khứ shattered shattered hoặc shatteredst¹ shattered shattered shattered shattered
Tương lai will/shall² shatter will/shall shatter hoặc wilt/shalt¹ shatter will/shall shatter will/shall shatter will/shall shatter will/shall shatter
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại shatter shatter hoặc shatterest¹ shatter shatter shatter shatter
Quá khứ shattered shattered shattered shattered shattered shattered
Tương lai were to shatter hoặc should shatter were to shatter hoặc should shatter were to shatter hoặc should shatter were to shatter hoặc should shatter were to shatter hoặc should shatter were to shatter hoặc should shatter
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại shatter let’s shatter shatter
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

shatter nội động từ /ˈʃæ.tɜː/

 1. Vỡ, gãy.
 2. Tan vỡ, tan biến.

Chia động từ[sửa]

shatter

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to shatter
Phân kể từ hiện tại tại shattering
Phân kể từ quá khứ shattered
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại shatter shatter hoặc shatterest¹ shatters hoặc shattereth¹ shatter shatter shatter
Quá khứ shattered shattered hoặc shatteredst¹ shattered shattered shattered shattered
Tương lai will/shall² shatter will/shall shatter hoặc wilt/shalt¹ shatter will/shall shatter will/shall shatter will/shall shatter will/shall shatter
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại shatter shatter hoặc shatterest¹ shatter shatter shatter shatter
Quá khứ shattered shattered shattered shattered shattered shattered
Tương lai were to shatter hoặc should shatter were to shatter hoặc should shatter were to shatter hoặc should shatter were to shatter hoặc should shatter were to shatter hoặc should shatter were to shatter hoặc should shatter
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại shatter let’s shatter shatter
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "shatter". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)

Lấy kể từ “https://isivast.org.vn/w/index.php?title=shatter&oldid=1914584”