still là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈstɪɫ/
Hoa Kỳ[ˈstɪɫ]

Tính từ[sửa]

still /ˈstɪɫ/

Bạn đang xem: still là gì

 1. Im, yên lặng, tĩnh mịch.
  to stand still — đứng im
  a still lake — mặt mày hồ nước yên lặng lặng
  to be in still meditation — trầm tư khoác tưởng
 2. Làm thinh, nín lặng.
  to keep a still tongue in one's head — thực hiện thinh, nín lặng
 3. Không sủi bọt (rượu, bia... ).

Thành ngữ[sửa]

 • the still small voice: Tiếng phát biểu của lộc tâm.
 • still waters lập cập deep: Xem Deep

Phó từ[sửa]

still /ˈstɪɫ/

 1. Vẫn thông thường, thông thường, vẫn còn đó.
  he is still here — nó vẫn còn đó ở đây
 2. Tuy nhiên, ấy thế nhưng mà.
  he is old and still he is able — ông ấy già nua rồi ấy thế nhưng mà vẫn đang còn đầy đủ năng lực
 3. Hơn nữa.
  still greater achievements — những trở nên tựu đồ sộ to hơn nữa

Danh từ[sửa]

still /ˈstɪɫ/

 1. Sự lặng yên, sự yên lặng tĩnh, sự tĩnh mịch.
  in the still of night — vô sự yên lặng tĩnh của ban đêm
 2. Bức hình họa chụp (khác với tấm hình in đi ra từ là một cuốn phim chiếu bóng).
 3. (Thông tục) Bức giành giật tĩnh vật.

Ngoại động từ[sửa]

still ngoại động từ /ˈstɪɫ/

 1. Làm mang lại lặng yên, thực hiện mang lại bất tỉnh.
 2. Làm mang lại yên lặng lòng, thực hiện mang lại êm ả, thực hiện mang lại vơi.
  to still someone's fear — thực hiện mang lại ai bớt sợ

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

Xem thêm: judging là gì

still nội động từ /ˈstɪɫ/

 1. (Từ khan hiếm, nghĩa hiếm) Lặng, lắng cút.
  the wind stills — dông tố lặng

Danh từ[sửa]

still /ˈstɪɫ/

 1. Máy cất; máy đựng rượu.

Ngoại động từ[sửa]

still ngoại động từ /ˈstɪɫ/

Xem thêm: reason là gì

 1. Chưng cất; đựng (rượu).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "still". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)