table nghĩa là gì

Thông dụng

Danh từ

Cái bàn
a dining-table
bàn ăn
Bàn ăn
to lắc (set) the table
bày bàn ăn
to clear the table
dọn bàn
Thức ăn bày rời khỏi bàn, mâm cỗ
to keep a good table
ăn sang
Những người ngồi xung quanh bàn, những người dân ngồi ở bàn (ăn..)
to mix all the table laughing
làm cho tới toàn bộ những người dân xung quanh bàn cười
Bình nguyên; vùng cao nguyên trung bộ (khu vực khu đất rộng lớn ở bình chừng cao) (như) tableland
(kỹ thuật) bàn máy
Bảng (gỗ, đá...)
table of stone
bảng đá
Bảng, bạn dạng, biểu
table of contents
bảng mục lục
asironomical table
bản thiên văn
alphabetical table
bảng chữ cái
table of prices
bảng giá
Mặt (của phân tử ngọc)
Lòng bàn tay

Ngoại động từ

Đặt lên bàn, nhằm lên bàn
Đệ trình (một kiến nghị..) nhằm thảo luận, thể hiện nhằm thảo luận, thể hiện nhằm coi xét
to table a motion
đưa rời khỏi một đề nghị
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đình lại (một dự luật...) ko bàn; nhằm bàn sau

Thành ngữ

Tables are turned
Thời thế tiếp tục thay đổi.

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Bàn máy, mâm hoa, bàn, bảng, bạn dạng kê, biểu

Cơ khí & công trình

giàn con cái lăn
bàn (máy)
mâm hoa (máy tiện đứng)
Cấu trúc từ
to lắc a bill on the table
hoãn bàn về một dự luật ko thời hạn
to lie on the table
bị đình bàn ko thời hạn (dự luật)
to turn the tables on (upon) someone
(nghĩa bóng) giành lại ưu thế đối với ai, thực hiện hòn đảo lộn lại tình thế so với ai
on the table
đưa rời khỏi nhằm tâm lý, thể hiện nhằm thảo luận
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) đình bàn; nhằm bàn sau (về một kiến nghị..)
to turn the tables (on somebody)
giành lại thế thượng phong
under the table
dấm dúi, trao kín (tiền; nhất là nhằm ăn năn lộ)

Xây dựng

người lập bảng
mặt (nước ngầm)

Kỹ thuật công cộng

bảng tra cứu
color look-up table
bảng tra cứu vớt màu
Colour Look-Up Table (CLIT)
bảng tra cứu vớt màu
bàn máy
bảng

Giải quí VN: Trong lịch trình quản lý và vận hành hạ tầng tài liệu tương quan, đó là cấu hình hạ tầng của việc tàng trữ và hiển thị tài liệu, vô cơ những khoản mục tài liệu được link cùng nhau tự những mối quan hệ tạo hình tự việc đặt nó bám theo những mặt hàng và những cột. Các mặt hàng ứng với những bạn dạng ghi tài liệu của những lịch trình quản lý và vận hành tài liệu phía bảng, và những cột thì ứng với những ngôi trường tài liệu. Trong lịch trình xử lý kể từ, thông thường rất có thể người sử dụng mệnh lệnh Table muốn tạo rời khỏi một bảng tính bao gồm những cột và những hnàg sở hữu khan năng đo lường và tính toán. Trong lịch trình xử lý, thông thường rất có thể người sử dụng mệnh lệnh Table muốn tạo rời khỏi một bảng tính bao gồm những cột và những mặt hàng sở hữu kĩ năng đo lường và tính toán. Trong một vài ba lịch trình xử lý kể từ, tư liệu tài liệu được tạo nên tự tác dụng hòa ăn ý thư tiếp tục tổ chức triển khai tài liệu hòa ăn ý cơ vô một bảng.

Bạn đang xem: table nghĩa là gì

action table
bảng tác động
active sort table
bảng phân loại hoạt động
active sort table
bảng bố trí hoạt động
addition table
bảng cộng
Address Mapping Table (AMT)
bảng ánh xạ địa chỉ
address table
bảng địa chỉ
address vector table (AVT)
bảng vectơ địa chỉ
alert table
bảng báo động
alert table
bảng sự cố
alternative table
bảng luân phiên
alternative table
bảng xen kẽ
AMT (addressmapping table)
bảng ánh xạ địa chỉ
ASCII character table
bảng ký tự động ASCII
attribute table
bảng nằm trong tính
automatic storage allocation table
bảng cấp phép bộ lưu trữ tự động động
AVT (addressvector table)
bảng vectơ địa chỉ
bad track table
bảng ghi rãnh hỏng
band saw table
bảng cưa đai
base table
bảng cơ sở
Beginning Of Table/Tape/Task (BOT)
Bắt đầu của bảng/Băng từ/Công việc
bench table
mặt băng
BFT (boundaryfunction table)
bảng công dụng biên
binary image table
bảng hình họa nhị phân
bind image table
bảng hình họa liên kết
blank table
bảng tính sẵn
blank table
bảng kê nhằm trống
Boolean operation table
bảng phép tắc toán Boole
boolean operation table
bảng phép tắc toán logic
boolean operation table
bảng phép tắc toán luận lý
boundary function table
bảng công dụng biên
branch table
bảng phân nhánh
branch table
bảng rẽ nhánh
bundle table
bảng gói
bundle table entry
mục bảng gói
Bus Configuration Table (BCT)
bảng cấp cho hình buýt
calibration table
bảng chuẩn
callout table
bảng gọi ra
CCPT (controllercreation parameter table)
bảng thông số tạo ra cỗ điều khiển
channel status table
bảng tình trạng kênh
channel table
bảng kênh
character arrangement table
bảng kiểm soát và điều chỉnh ký tự
character arrangement table
bảng bố trí ký tự
character definition table
bảng khái niệm những ký tự
character table
bảng ký tự
character translation table
bảng dịch ký tự
checking table
bảng kiểm tra
checking table
bảng thí nghiệm
checking table
băng thử
class descriptor table
bảng tế bào mô tả lớp
classification table
bảng phân loại
CLUT (colorlook-up table)
bảng tìm hiểu tìm tòi màu
code table
bảng mã hóa
coding table
bảng mã hóa
color look-up table
bảng tìm hiểu màu
color look-up table
bảng tra cứu vớt màu
color look-up table (CLUT)
bảng tìm hiểu màu
color table
bảng màu
Colour Look-Up Table (CLIT)
bảng tra cứu vớt màu
colour table
bảng khái niệm màu
colour table
bảng màu
column in a word table
cột vô một bảng kê từ
communication routing table
bảng hành trình dài truyền thông
communication routing table
bảng (liệt kê) lối truyền thông
compaction of concrete by table vibration
sự váy bê tông tự bàn rung
compaction table
bảng nén
compile-time table or array
bảng hoặc mảng thời hạn biên dịch
complete table
bảng đủ
concentrating table
bảng nồng độ
condensed table
bảng tổng hợp
controller creation parameter table (CCPT)
bảng thông số tạo ra cỗ điều khiển
conversion table
bảng thay đổi đổi
conversion table
bảng trả đổi
conversion table
bảng dịch
convert text đồ sộ table
cải ứng chữ trở thành bảng kê
cost table
bảng những lớp dịch vụ
CP trace table
bảng bám theo dõi CP
criteria table
bảng những xài chuẩn
cross-reference table
bảng tham lam chiếu chéo
cutting table
bàn tách tự hơi
DAT (diskallocation table)
bảng cấp phép đĩa
data table
bảng dữ liệu
data table
bảng kê dữ liệu
DCT (DestinationControl Table)
bảng tinh chỉnh và điều khiển đích
decision table
bảng quyết định
decision table (DETAB)
bảng quyết định
decision table translator
bộ dịch bảng quyết định
decompression table
bảng tách áp
design table
bảng tính toán
destination control Table (DCT)
bảng tinh chỉnh và điều khiển đích
destination vector table (DVT)
bảng vecto đích
DET (deviceentry table)
bảng gõ những thiết bị
DETAB (decisiontable)
bảng quyết định
device entry table
bảng nguồn vào thiết bị
device switch table
bảng trả mạch thiết bị
device table
bảng thiết bị
difference table
bảng sai phân
Directory Entry Table (DET)
bảng nguồn vào thư mục
disk allocation table
bảng cấp phép đĩa
disk allocation table (DATT)
bảng cấp phép đĩa
dispatch table
bảng điều phối
draw table
bảng vẽ
drawing plane-table
bảng vẽ
dump table entry
mục nhập bảng kết xuất
DVT (destinationvector table)
bảng vectơ đích
End Of Table/ End Of Tape (marker)/ End Of Text (EOTT)
Kết thúc đẩy bảng/ Kết thúc đẩy băng (dấu)/ Kết thúc đẩy văn bản
environmental control table
bảng tinh chỉnh và điều khiển môi trường
error log table
bảng ghi lỗi
error log table
bảng nhật ký lỗi
execution-time table or array
bảng hoặc mảng thời hạn ganh đua hành
extended entry table
bảng mục nhập há rộng
extended-entry decision table
bảng quyết nhập há rộng
external page table (XPT)
bảng trang ngoài
external, table
bảng ngoài
FAT (fileallocation table)
bảng cấp phép tập luyện tin
FAT (fileallocation table)
bảng phân bổ tập luyện tin
fault-finding table
bảng tìm hiểu sai hỏng
FCT tệp tin control table
bảng tinh chỉnh và điều khiển tập luyện tin
FCT forms control table
bảng tinh chỉnh và điều khiển giấy tờ in
feature attribute table
bảng tính chất đối tượng
feed roller table
băng lăn lóc tiếp liệu (cán)
feeding table
băng lăn lóc tiếp liệu
File Access Table (FAT)
bảng truy nhập tệp
file allocation table (FAT)
bảng xác định tệp
file allocation table (FAT)
bảng kê cấp phép tệp
file allocation table (FAT)
bảng phân bổ tập luyện tin
file allocation table (FAT)
bảng phân bổ tệp
File Allocation Table (FAT)
bảng phân phối tệp
file allocation table-FAT
bảng xác định tệp
file allocation table-FAT
bảng phân bổ tệp
file control table
bảng tinh chỉnh và điều khiển tệp
file table
bảng tập luyện tin
file-control table (FCT)
bảng tinh chỉnh và điều khiển tập luyện tin
fourfold table
bảng bội bốn
frame table
bảng khung
frame table entry (PTE)
mục nhập bảng khung
FTE (frametable entry)
mục nhận bảng khung
function table
bảng hàm
function table
bảng hàm số
gage table
bảng đo lường
global descriptor table
bảng tế bào mô tả toàn cục
granite marking-off table
bàn vạch vết tự granít
Graphics Address Relocation Table (GART)
bảng tái ngắt xác định địa điểm đồ gia dụng họa
Graphics Address Translation Table (GATT)
bảng thông dịch địa điểm đồ gia dụng họa
hash table
bảng băm
hash table
bảng kê bẩm
hash table search
tìm tìm hiểu bên trên bảng băm
image table
bảng dữ liệu
index table
bảng chỉ số
insert table
lồng bảng kê
Insert Table of Contents
đưa vô bảng mục lục
integral table
bảng tích phân
internal table
bảng nội
internal trace table
bảng ghi chép mặt mày trong
international table British thermal unit
đơn vị nhiệt độ Anh bám theo bảng quốc tế
interpret table
bảng trình diễn dịch
interrupt descriptor table
bảng tế bào mô tả ngắt
Interrupt Descriptor Table (IDT)
bảng tế bào mô tả ngắt
interrupt vector table
bảng vectơ ngắt
JCT (journalcontrol table)
bảng tinh chỉnh và điều khiển nhật ký
job accounting table
bảng tổng hợp công việc
journal control table (JCT)
bảng tinh chỉnh và điều khiển nhật ký
jump table
bảng rẽ nhánh
Key Definition Table (KDT)
bảng xác lập khóa
key table
bảng phím
kick-off table
băng lăn lóc thả
LCT (levelcontrol table)
bảng tinh chỉnh và điều khiển mức
level control table
bảng tinh chỉnh và điều khiển mức
life table
bảng tuổi tác thọ
light table
bảng sáng
limited entry table
bảng mục bị giới hạn
limited-entry decision table
bảng đưa ra quyết định nhập hạn chế
live-roll table
băng lăn lóc dẫn động
Load Global Descriptor Table (LGDT)
bảng tế bào mô tả vận chuyển tổng thể
Load Interrupt Descriptor Table (LIDT)
bảng tế bào mô tả ngắt tải
Local Description Table (LDT)
bảng tế bào mô tả nội bộ
logarithmic table
bảng lôgarit
logical device table
bảng khí giới logic
logical unit status table (LUST)
bảng tình trạng khí giới logic
logmode table
bảng chính sách khởi nhập
look-up table (HT)
bảng tìm hiểu kiếm
look-up table (HT)
bảng tra cứu
lookup table
bảng tìm hiểu kiếm
lookup table
bảng dò
lookup table
bảng tìm hiểu tìm
LU-mode table
bảng chính sách LU
LUST (logicalunit status table)
bảng tình trạng LU
LUST (logicalunit status table)
bảng tình trạng khí giới logic
LUT (look-up table)
bảng tìm hiểu kiếm
LUT (look-up table)
bảng tra cứu
manning table
bảng biên chế nhân viên
manning table
bảng liệt kê nhân sự
master dump table
bảng kết xuất chính
mathematical reference table
bảng (tra) toán học
matrix algebra table
bảng đại số ma mãnh trận
MCT (monitoringcontrol table)
bảng tinh chỉnh và điều khiển giám sát
memory process scheduling table
bảng lập biểu trình cỗ nhớ
message intercept table
bảng chắn thông báo
mill table
băng lăn
mixed entry decision table
bảng đưa ra quyết định nhập láo hợp
mixed entry table
bảng nhiều mục
mode table
bảng chế độ
mode table
bảng kiểu
monitoring control table (MCT)
bảng tinh chỉnh và điều khiển kiểm tra
mortality table
bảng tử vong
motor driven table
bàn đường dẫn động tự động cơ
MPST (memoryprocess scheduling table)
bảng lập biểu quy trình cỗ nhớ
multiple-hit decision table
bảng đưa ra quyết định nhiều hướng
multiplication table
bảng cửu chương
multiplication table
bảng nhân
name table
bảng tên
network configuration table
bảng thông số kỹ thuật mạng
network job table
bảng việc làm mạng
network model table calculation method
phương pháp tính bảng bám theo quy mô mạng
New Font Numbering Table (NFNT)
bảng đặt số loại chữ mới
new phông numbering table (NFNT)
bảng đặt số phông chữ mới
NFNT (newfont numbering table)
bảng đặt số phông chữ mới
node table
bảng nút
numerical table
bảng số
object definition table (ODT)
bảng khái niệm đối tượng
object table
bảng đối tượng
ODT (objectdefinition table)
bảng khái niệm đối tượng
one-variable data table
bảng tài liệu một biến
operation table
bảng toán tử
operation table
bảng phép tắc toán
operation table
bảng thao tác
operator control table
bảng tinh chỉnh và điều khiển người thao tác
option table
bảng chọn
option table
bảng lựa chọn
page frame table (PFT)
bảng khối trang
page frame table (PFT)
bảng khuông trang
page table
bảng trang
partition control table (PCT)
bảng tinh chỉnh và điều khiển phân chia
partition table
bảng phân chia vùng
pattern table
bảng mẫu
PCT (Partitioncontrol table)
bảng tinh chỉnh và điều khiển phân chia
PCT (programcontrol table)
bảng tinh chỉnh và điều khiển chương trình
periodic table
bảng tuần hoàn
periodic Table (Mendeleyev)
bảng tuần trả (Mendeleyev)
periodic table of chemical elements
bảng tuần trả những yếu tắc hóa học
peripheral allocation table
bảng cấp phép nước ngoài vi
permutation table
bảng hoán vị
phonetic spelling table
bảng tấn công vần ngữ âm (học)
physical device table
bảng khí giới vật lý
pivot table
bảng trụ
plane table measurement survey
đo vẽ tự cách thức bàn đạc
plane table operation
sự đo vẽ tự bàn đạc
plane-table
đo tự bàn đạc
plotting table
bảng vẽ
prerun-time table
bảng tài liệu nhập vô trước lúc chạy (chương tình)
printing table
bảng in
priority interrupt table
bảng ngắt ưu tiên
process scheduling table (PST)
bảng lập biểu vượt lên trên trình
process table
bảng vượt lên trên trình
Program Control Table (PCT)
bảng tinh chỉnh và điều khiển chương trình
program table
bảng chương trình
Programme List Table (PLT)
bảng hạng mục chương trình
PST (processscheduling table)
bảng lập biểu vượt lên trên trình
Query Table
bảng truy vấn
rate table
bảng giá
RCT (resourcecontrol table)
bảng tinh chỉnh và điều khiển nguồn
RDT (resourcedefinition table)
bảng khái niệm nguồn
RDTE (resourcedefinition table entry)
mục nhập bảng bám theo ấn định nghĩa
real table
bảng thực
reasonableness kiểm tra table
bảng đánh giá tính ăn ý lý
record table
bảng kê ghi
reference code translation table
bảng dịch mã tham lam chiếu
reference table
băng tra cứu
reference table
băng quy đổi (đơn vị đo)
reference table
bảng tham lam chiếu
registered table
bảng đăng ký
resource control table (RCT)
bảng tinh chỉnh và điều khiển nguồn
Resource Control Table (RCT)
bảng tinh chỉnh và điều khiển tài nguyên
resource definition table
bảng khái niệm nguồn
resource definition table
bảng xác lập nguồn
Resource Definition Table (RDT)
bảng khái niệm tài nguyên
resource resolution table
bảng phân giải nguồn
resource table
bảng nguồn
roll table
băng lăn
roller table
băng lăn
roller table
con lăn lóc thăng bằng (đồng hồ)
route table generator (RTG)
bộ tạo ra bảng lối truyền
route table generator (RTG)
chương trình tạo ra bảng lối truyền
routing key table
bảng khóa ấn định tuyến
routing key table
bảng khóa tạo ra lối truyền
routing table
bảng chuyển
routing table
bảng ấn định tuyến
routing table
bảng lối truyền
Routing Table (RT)
bảng ấn định tuyến
Routing Table Maintenance Protocol
giao thức duy trì bảng ấn định tuyến
Routing Table Maintenance Protocol
giao thức duy trì bảng lối truyền
Routing Table Maintenance Protocol (RTMP)
giao thức duy trì bảng ấn định tuyến
Routing Table Management Protocol
giao thức quản lý và vận hành bảng ấn định tuyến
Routing Table Management Protocol
giao thức quản lý và vận hành bảng lối truyền
Routing Table Protocol (RTP)
giao thức bảng ấn định tuyến
RRT (resourceresolution table)
bảng phân giải nguồn
RTG (routetable generator)
bộ tạo ra bảng lối truyền
RTG (routetable generator)
chương trình tạo ra bảng lối truyền
RTMP (RoutingTable Maintenance Protocol)
giao thức duy trì bảng danh tuyến
RTMP (RoutingTable Maintenance Protocol)
giao thức duy trì bảng lối truyền
RTMP (routingTable Management Protocol)
giao thức quản lý và vận hành bảng danh tuyến
RTMP (routingTable Management Protocol)
giao thức quản lý và vận hành bảng lối truyền
run-time table
bảng tạo nên khi chạy
scan table
bảng duyệt
SCT (sectioncontrol table)
bảng tinh chỉnh và điều khiển phân đoạn
secondary system name table
bảng thương hiệu khối hệ thống loại cấp
secondary system name table
bảng thương hiệu hệ loại cấp
section control table (SCT)
bảng tinh chỉnh và điều khiển phân đoạn
segment name table
bảng thương hiệu đoạn
segment table
bảng phân đoạn
segmentation register table
bảng thanh ghi phân đoạn
Select Table
chọn bảng
select table
lựa bảng kê
Sequenced Routing Table Protocol (SRTP)
giao thức bảng ấn định tuyến bám theo trình tự
service order table
bảng trật tự phục vụ
session list table
bảng list phiên
Show Table
hiển thị bảng
sine table
bảng sin
SIT (systemitialization table)
bảng phát động hệ thống
slime concentrating table
bảng độ đậm đặc bùn khoan
solution table
bảng nghiệm (số)
sort table
bảng phân loại
sort table
bảng chuẩn bị xếp
specification table
bảng xài chuẩn chỉnh kỹ thuật
Split Table
tách bảng
split table
tách bảng kê
SPT (systemparameter table)
bảng thông số hệ thống
SRT (symbolresolution table)
bảng phân giải ký hiệu
SRTD (symbolresolution table directory)
thư mục bảng phân giải ký hiệu
SRTE (symbolresolution table entry)
sự nhập bảng phân giải ký hiệu
SST (systemscheduler table)
bảng lập biểu hệ thống
state table
bảng trạng thái
steam table
bảng khá nước
step control table
bảng tinh chỉnh và điều khiển bước
step of a table
bậc của bảng
summary table
bảng tổng hợp
summary table
bảng tra
switch table
bảng trả đổi
switch table
bảng trả mạch
switching table
bảng trả mạch
symbol resolution table (SRT)
bảng phân giải ký hiệu
symbol resolution table directory (SRTD)
thư mục bảng phân giải ký hiệu
symbol resolution table entry (SRTE)
sự nhập bảng phân giải ký hiệu
symbol table
bảng biểu tượng
symbol table
bảng ký hiệu
system initialization table (SIT)
bảng phát động hệ thống
system name table
bảng thương hiệu hệ thống
system parameter table
bảng thông số hệ thống
system parameter table (SPT)
bảng thông số hệ thống
system scheduler table (SST)
lập bảng biểu hệ thống
table beam
giàn băng lăn lóc (cán)
table calculation
tính bám theo bảng kê
table calculation program spread-sheet
dụng lịch trình tính bám theo bảng kê
table calculator
máy tính dạng bảng
table column
cột bảng
table column
cột của bảng
Table Column Width
độ rộng lớn cột vô bảng
table columns
các cột dạng bảng
table computation
tính toán bám theo bảng kê
table definition
định nghĩa bảng
table element
phần tử bảng
table element
phần tử của bảng
table element
thành phần bảng
table entry (TC)
nhập liệu vô bảng
table file
tệp sở hữu chứa chấp bảng
table file
tập tin cẩn sở hữu chứa chấp bảng
Table Format
dạng bảng
table formatting
sự đing dạng bảng
table handling
sự xử lý bảng
table header
đầu bảng
table item
mục bảng
table item
thành phần bảng
table land
đồng bằng
table line
hàng của bảng
table look-up
lệnh tìm hiểu bảng
table look-up
tìm bảng, duyệt bảng
table lookup
sự tìm hiểu dò bảng
table lookup
sự xem thêm bảng
table lookup
sự tìm hiểu tìm tòi bảng
table lookup instruction
lệnh tìm hiểu dò bảng
table lookup instruction
lệnh tìm hiểu tìm tòi bảng
table lookup program
chương trình tìm hiểu dò bảng
table lookup program
chương trình tìm hiểu tìm tòi bảng
table management program
chương trình quản lý và vận hành bảng
table management program
chương trình cai quản trị bảng
table of allocation of international gọi sign series
bảng phân ấn định chỉ số gọi điện thoại cảm ứng thông minh quốc tế
table of allocation of international gọi sign series
bảng phân phối chỉ số gọi điện thoại cảm ứng thông minh quốc tế
table of alphabets
bảng chữ cái
table of authorities
bảng những căn cứ
table of authorities
bảng phân quyền
table of authorities
bảng tư liệu tham lam khảo
table of coincidences
bảng trùng hợp
Table of Content
bảng mục lục
table of contents
bảng mục lục
table of contents
bảng trở thành phần
Table Of Contents (TOC)
bảng nội dung
table of conventional signs
bảng ký hiệu quy ước
table of difference
bảng sai phân
table of figures
bảng chú thích hình ảnh
table of increase of coordinates
bảng tra số gia tọa độ
table of integrals
bảng tích phân
table of limits
bảng dung sai
table of logarithm
bảng lôgarit
table of logarithms
bảng lôgarit
table of prices
bảng giá
table of quantities
bảng tổng hợp lượng (công trình tiếp tục ganh đua công)
table of records
bảng kê ghi bản
table of revision
bảng sửa đổi
table of symbols
bảng ký hiệu (quy ước)
table output
sự xuất rời khỏi bảng
Table Producing Language (TPL)
ngôn ngữ tạo ra bảng
table reference character (TRC)
ký tự động tham lam chiếu bảng
Table Row Height
chiều cao của dòng sản phẩm vô bảng
table search
sự tìm hiểu tìm tòi bảng
table space
khoảng rỗng tuếch bảng
table space
không gian trá bảng
table space
vùng bảng
table utility
trình tiện lợi lập bảng
table-driven
điều khiển tự bảng
table-top word processing equipment
thiết bị xử lý kể từ bảng
tacheometrical table
bảng tra chênh cao
tacheometrical table
bảng thị cự
tachometrical table
bảng tra chênh cao
tachometrical table
bảng thị cự
task control table
bảng tinh chỉnh và điều khiển tác vụ
task directory table
bảng folder tác vụ
TC table entry
nhập liệu vô bảng
TCT (terminalcontrol table)
bảng tinh chỉnh và điều khiển đầu cuối
Terminal Control Table (TCT)
bảng tinh chỉnh và điều khiển đầu cuối
terminal table
bảng đầu cuối
terminal table
bảng khí giới đầu cuối
text bundle table
bảng chứa chấp ký tự
tide table
bảng thủy triều
tide-table
bảng thủy triều
time table
bảng ghi giờ
touch-sensitive table
bảng tinh tế tiếp xúc
touch-sensitive table
bảng tinh tế xúc giác
trace table
bảng vết
Transaction List Table
bảng hạng mục phó dịch
transfer table
bảng trả hóa
transition table
bảng trả đổi
translate table
bảng chuyển
translate table
bảng dịch
translation table
bảng dịch
TRC (tablereference character)
ký tự động tham lam chiếu bảng
truth table
bảng độ quý hiếm tin cẩn cậy
truth table
bảng chân lý
truth table
bảng chân trị
truth table
bảng test đúng
truth table
bảng thực trị
two-input data table
bảng kê nhập tài liệu đôi
user table
bảng người dùng
vector table
bảng vectơ
video lookup table (VLT)
bảng tìm hiểu dò video
view table
hiển thị bảng dữ liệu
virtual table
bảng ảo
viscosity conversion table
bảng véc tơ vận tốc tức thời hòn đảo ngược
VLT (videolookup table)
bảng tìm hiểu dò video
volume table of contents (VTOC)
bảng nội dung khối
width table
bảng (tra) chừng rộng
workstation mô tả tìm kiếm table
bảng tế bào mô tả trạm thực hiện việc
Zone Information Table (ZIT)
bảng vấn đề vùng
băng lăn
feed roller table
băng lăn lóc tiếp liệu (cán)
feeding table
băng lăn lóc tiếp liệu
kick-off table
băng lăn lóc thả
live-roll table
băng lăn lóc dẫn động
table beam
giàn băng lăn lóc (cán)
bệ máy
biểu
memory process scheduling table
bảng lập biểu trình cỗ nhớ
MPST (memoryprocess scheduling table)
bảng lập biểu quy trình cỗ nhớ
process scheduling table (PST)
bảng lập biểu vượt lên trên trình
PST (processscheduling table)
bảng lập biểu vượt lên trên trình
SST (systemscheduler table)
bảng lập biểu hệ thống
symbol table
bảng biểu tượng
system scheduler table (SST)
lập bảng biểu hệ thống
time table
thời khóa biểu
time-table
biểu thời gian
cái bàn
lập bảng
system scheduler table (SST)
lập bảng biểu hệ thống
table utility
trình tiện lợi lập bảng
bàn

Kinh tế

bàn
bảng
abridged table
bảng tóm tắt
bond table
bảng trái khoáy phiếu
breakdown table
bảng phân tách (thống kê)
bridge table
bảng quy đổi
bridge table
bảng ăn năn đoái
butter computing table
bảng xác lập lượng bơ xuất xưởng
calculating table
bảng tính
comparison table
bảng sánh sánh
conclusive table
bảng tổng kết
conversion table
bảng quy đổi
correction table
bảng tương quan
cumulative table
bảng tích lũy
death table
bảng tử vong
exchange table
bảng đổi
experience table
bảng tổng hợp tuổi tác lâu (bảo hiểm nhân thọ)
food composition table
bảng bộ phận thực phẩm
input-output table
bảng đầu vào-đầu ra
input-output table
bảng xuất-nhập lượng
interest rate table
bảng lãi suất
interest table
bảng lãi suất
Leonoef table
bảng Leontief
life table
bảng tổng hợp tuổi tác thọ
life table
bảng tử suất
manning table
bảng biên chế nhân viên
money-flow table
bảng lưu thông chi phí tệ
mortality table
bảng tổng hợp (tuổi) tử vong
mortality table
bảng tuổi tác thọ
mortality table (s)
bảng tổng hợp (tuổi) tử vong
parity table
bảng bình giá
profit and loss table
bảng điều lỗ
quotation table
bảng giá
quotation table
bảng thị giá
quotation table
bảng thị giá bán hội chứng khoán
regret table
bảng regret
reverse time table
bảng hòn đảo thời gian
solubility table
bảng chừng hòa tan
statistical table
bảng thống kê
sticking conveyor table
bàn chọc tiết heo loại băng tải
stock conversion table
bảng quy đổi
stock conversion table
bảng lập thành
stowage factor table
bảng thông số xếp mặt hàng bên trên tàu
supply table of crop
bảng đáp ứng sản phẩm nông nghiệp phẩm
Table A
Bảng phụ lục A
Table A
Bảng A
table look-up
sự nghiên cứu và phân tích, xem thêm, duyệt bảng
table of allowance
bảng phân tách khấu
table of capital expenditure
bảng chi vốn
table of compound interest
bảng lãi kép
table of export duty
bảng thuế xuất khẩu
table of foreign exchange quotations
bảng yết giá bán tỉ giá bán nước ngoài hối
table of freight charges
bảng vận phí
table of limits
bảng hạn độ
table of organization
bảng tổ chức
table of rate
bảng phí suất
table of rate
bảng ăn năn suất
table of rate
bảng lãi suất
table of rates
bảng phí suất
table of rates
bảng hồi suất
table of rates
bảng lãi suất
table of tax rates
bảng thuế suất
table weights and measures
bảng cân nặng lường
tax table
bảng thuế suất
total table
bảng tổng cộng
total table
bảng tổng hợp
bảng kê
bảng kê, mặt mày bên trên viên kim cương
biểu
quotation table
giá biểu
table of organization
đồ biểu tổ chức
timetable (timetable)
thời gian trá biểu

Xem thêm: level là gì trong tiếng anh

xếp trở thành bảng kê