tomorrow nghĩa là gì

Bản dịch

We regret to tát inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.

expand_more Chúng tôi cực kỳ tiếc nên thông tin rằng lô hàng sẽ không còn được sẵn sàng kịp nhằm uỷ thác vào trong ngày mai.

Bạn đang xem: tomorrow nghĩa là gì

I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?

Tiếc rằng tôi ko thể gặp gỡ ông/bà nhập 2h chiều mai. Liệu tất cả chúng ta rất có thể gặp gỡ muộn rộng lớn được ko, tầm 4h chẳng hạn?

I'm afraid I have to tát cancel our appointment for tomorrow.

Tôi e rằng tôi nên diệt lịch hứa hẹn của tất cả chúng ta vào trong ngày mai.

We regret to tát inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.

expand_more Chúng tôi cực kỳ tiếc nên thông tin rằng lô hàng sẽ không còn được sẵn sàng kịp nhằm uỷ thác nhập ngày mai.

I'm afraid I have to tát cancel our appointment for tomorrow.

Tôi e rằng tôi nên diệt lịch hứa hẹn của tất cả chúng ta nhập ngày mai.

Ví dụ về kiểu cách dùng

We regret to tát inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.

Chúng tôi cực kỳ tiếc nên thông tin rằng lô hàng sẽ không còn được sẵn sàng kịp nhằm uỷ thác vào trong ngày mai.

I'm afraid I have to tát cancel our appointment for tomorrow.

Tôi e rằng tôi nên diệt lịch hứa hẹn của tất cả chúng ta vào trong ngày mai.

I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?

Xem thêm: purifying là gì

Tiếc rằng tôi ko thể gặp gỡ ông/bà nhập 2h chiều mai. Liệu tất cả chúng ta rất có thể gặp gỡ muộn rộng lớn được ko, tầm 4h chẳng hạn?

Please wake u up tomorrow at___.

Làm ơn gọi báo thức mang lại tôi nhập khi ___ ngày mai.

I could not reach you on the phone, sánh I am writing you this mail to tát tell you I have to tát cancel your appointment for tomorrow.

Do ko thể liên hệ với ông/bà qua loa điện thoại thông minh, tôi van ghi chép tin nhắn này nhằm van diệt cuộc hứa hẹn của tất cả chúng ta vào trong ngày mai. Tôi vô nằm trong van lỗi về việc phiền toái này.

Ví dụ về đơn ngữ

Further, the best knowledge today may become outdated tomorrow.

The band have been referred to tát as a supergroup, acknowledging that moniker by describing themselves as tomorrow's supergroup today.

We are building today for a brighter tomorrow, by realizing our potential, and helping you realize yours.

It will be a community of tomorrow that will never be completed.

The goal of this category is to tát train and encourage the players of tomorrow.

And the day after tomorrow.

And remember, if you bởi these exercises today, wait until the day after tomorrow to tát bởi them again.

Xem thêm: hmm là gì

We might not see the fruits of the labour tomorrow, but the day after tomorrow - and then we should be proud.

It has nothing to tát bởi with what the stock market will bởi tomorrow, the day after tomorrow, or in the next three months.

That will happen again tomorrow and the day after tomorrow.