trainspotting là gì

Các ví dụ của trainspotting

trainspotting

Bạn đang xem: trainspotting là gì

This paper may reveal bu to tát be a trainspotting remora clinging to tát the great white shark of cultural studies.

Railfans can also purchase platform tickets and enjoy their trainspotting hobbies.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và rất có thể được dùng lại theo gót giấy má quy tắc của CC BY-SA.

This proved to tát be a success, leading to tát the emerging of trainspotting as a national hobby, and from this the company was formed.

Xem thêm: purifying là gì

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và rất có thể được dùng lại theo gót giấy má quy tắc của CC BY-SA.

Were talking about serious operatic trainspotting here, where a record would go on and two bars of something would be played and you had to tát guess the singer.

Từ

Xem thêm: cart là gì

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và rất có thể được dùng lại theo gót giấy má quy tắc của CC BY-SA.

Các ý kiến của những ví dụ ko thể hiện tại ý kiến của những chỉnh sửa viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hoặc của những ngôi nhà cho phép.