tuck là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

chưa với mái ấm đề
 • danh từ

  nếp cấp lên (ở ăn mặc quần áo, khiến cho ngắn ngủi bớt)

  Bạn đang xem: tuck là gì

 • (từ lóng) món ăn, bánh kẹo

 • động từ

  gấp nếp, cấp lên (quần áo..., mang lại ngắn ngủi bớt)

 • đút nhập, nhét nhập, cho vô, thu nhập, chui vào

  to tuck something in one's pocket

  đút đồ vật gi nhập túi

  the bird tucked its head under its wing

  con chim chui nguồn vào cánh

 • chui nhập, chui vào

  to tuck something away in the drawer

  cất kín đồ vật gi nhập ngăn kéo

  to tuck away a good dinner

  chén một giở ngon

  ví dụ khác

 • (thông tục) (+ at) tiêu hóa lành; chén đẫy, ăn nhồi nhét

  the boy tucked into the cake

  Xem thêm: remember nghĩa là gì

  chú nhỏ nhắn ăn cái bánh một cơ hội ngon lành

  to tuck up one's shirt-sleeves

  xắn ống tay áo, vén ống tay áo lên

 • ủ, ấp ủ, quần

  to tuck up a child in bed

  ủ trẻ em ở giường

 • (từ lóng) treo cổ (người nào)

  Cụm từ/thành ngữ

  to tuck away

  cất kín, cất giấu lên đường một điểm, nhằm riêng rẽ ra

  to tuck in

  đút nhập, nhét vào

  to tuck into

  ăn ngon lành

  thành ngữ khác

  Xem thêm: appetizers là gì

  Từ sát giốngTừ vựng giờ đồng hồ Anh bám theo mái ấm đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản