tweaking là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈtwik/

Danh từ[sửa]

tweak (số nhiều tweaks) /ˈtwik/

 1. Cái véo, khuôn mẫu vặn.
 2. Sự sửa thay đổi, hiệu chỉnh nhỏ.
 3. Đĩ, điếm

Ngoại động từ[sửa]

tweak ngoại động từ /ˈtwik/

Bạn đang xem: tweaking là gì

 1. Véo, vặn.
 2. (Thông tục) Sửa thay đổi, hiệu chỉnh nhỏ.
 3. To twit or tease.

Chia động từ[sửa]

tweak

Xem thêm: town là gì

Xem thêm: lay in là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to tweak
Phân kể từ hiện nay tại tweaking
Phân kể từ quá khứ tweaked
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại tweak tweak hoặc tweakest¹ tweaks hoặc tweaketh¹ tweak tweak tweak
Quá khứ tweaked tweaked hoặc tweakedst¹ tweaked tweaked tweaked tweaked
Tương lai will/shall² tweak will/shall tweak hoặc wilt/shalt¹ tweak will/shall tweak will/shall tweak will/shall tweak will/shall tweak
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại tweak tweak hoặc tweakest¹ tweak tweak tweak tweak
Quá khứ tweaked tweaked tweaked tweaked tweaked tweaked
Tương lai were to tweak hoặc should tweak were to tweak hoặc should tweak were to tweak hoặc should tweak were to tweak hoặc should tweak were to tweak hoặc should tweak were to tweak hoặc should tweak
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại tweak let’s tweak tweak
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

tweak nội động từ /ˈtwik/

 1. (Từ Mỹ, nghĩa Mỹ; thông tục) Lạm dụng quái túy methamphetamine, nhất là methamphetamine tinh anh thể.

Từ dẫn xuất[sửa]

 • tweaker (Mỹ)

Chia động từ[sửa]

tweak

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to tweak
Phân kể từ hiện nay tại tweaking
Phân kể từ quá khứ tweaked
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại tweak tweak hoặc tweakest¹ tweaks hoặc tweaketh¹ tweak tweak tweak
Quá khứ tweaked tweaked hoặc tweakedst¹ tweaked tweaked tweaked tweaked
Tương lai will/shall² tweak will/shall tweak hoặc wilt/shalt¹ tweak will/shall tweak will/shall tweak will/shall tweak will/shall tweak
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại tweak tweak hoặc tweakest¹ tweak tweak tweak tweak
Quá khứ tweaked tweaked tweaked tweaked tweaked tweaked
Tương lai were to tweak hoặc should tweak were to tweak hoặc should tweak were to tweak hoặc should tweak were to tweak hoặc should tweak were to tweak hoặc should tweak were to tweak hoặc should tweak
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại tweak let’s tweak tweak
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "tweak". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)

Lấy kể từ “https://isivast.org.vn/w/index.php?title=tweak&oldid=1935621”