use nghĩa là gì

/ju:z/

Thông dụng

Danh từ

( + of something) sự sử dụng, sự sử dụng; sự được sử dụng, sự được sử dụng
in common use
thường dùng
in use
được sử dụng, thông dụng
the ointment is for external use only
thuốc mỡ này chỉ dùng làm bôi ngoài da
to learn the use of a lathe
học cách sử dụng một máy tiện
Mục đích sử dụng loại gì; việc làm tuy nhiên một người (vật) hoàn toàn có thể thực hiện được
a tool with many uses
một khí cụ nhiều dụng
to find a new use for something
tìm đi ra cách sử dụng mới mẻ cho tới loại gì
( + of something) quyền sử dụng, quyền sử dụng
to have the use of something
được quyền sử dụng loại gì
( + of something) năng lượng sử dụng
to lose the use of one's eyes
mất năng lượng dùng con cái mắt
Lợi ích, giá chỉ trị; tính hữu ích
to be of use for
có ích cho tới, sử dụng được cho
to have no further use for
không dùng để làm gì nữa, ko sử dụng nữa
Thói quen thuộc, tập dượt quán, tục lệ; cách sử dụng thường thì, cách sử dụng quen thuộc thuộc
in these cases use is the best guide
trong những tình huống này theo gót thói quen thuộc là đảm bảo chất lượng nhất
(tôn giáo) lễ nghi
(pháp lý) quyền hoa lợi

Ngoại động từ

Dùng đồ vật gi cho 1 mục tiêu, đem đồ vật gi nhập sử dụng
a hammer is used for driving in nails
búa được dùng làm đóng góp đinh
use your common sense!
hãy dùng loại lương lậu tri thường thì của anh!
Đối xử (với ai) Theo phong cách được thưa rõ; đối đãi
to use one's friends well
cư xử đảm bảo chất lượng với chúng ta bè
use others as you would have them use you
hãy xử sự người khác ví như mình đang có nhu cầu muốn chúng ta xử sự với mình
Lợi dụng; tách bóc lột ai/cái gì một cơ hội ích kỷ
to use one's opportunities
lợi dụng cơ hội
to use someone
lợi dụng ai
Tiêu sử dụng, tiêu xài thụ
to use up all one's provisions
dùng không còn lương lậu ăn nhằm dành
(thông tục) sử dụng ma mãnh túy
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) mút hút (thuốc lá..)
(chỉ thời quá khứ) trước cơ với thói quen thuộc, trước cơ hay
it used to lớn be said that
trước cơ người tớ thông thường thưa rằng
there used to lớn be a house here
trước cơ ở phía trên với 1 ngôi nhà
he usedn't to lớn drink; (mỹ) he didn't use to lớn drink
trước cơ nó xa lạ tu rượu

Cấu trúc từ

to come into/go out of use
bắt đầu/ngừng được sử dụng
to have no use for somebody
không Chịu nổi ai, ko ưa
to have no use for something
không với mục tiêu dùng đồ vật gi, ko sử dụng nữa
of use
phục vụ cho 1 mục tiêu, hữu ích
to put something to lớn good use
lợi dụng loại gì
to use up
dùng cho tới không còn tiệt
Tận dụng (những loại còn thừa)
Dùng cho tới kiệt mức độ (người, ngựa)
to use one's loaf
(thông tục) tâm trí với kết quả; dùng trí thông minh
to be used to lớn doing something
Đã quen thuộc với đồ vật gi đó

Hình Thái Từ

  • Ved : Used
  • Ving: Using

Chuyên ngành

Toán & tin

dùng

Kỹ thuật cộng đồng

dùng
sử dụng

Giải mến EN: In work-motion studies, an elemental motion in which an object is controlled by one or both of the hands during a work cycle.

Xem thêm: Link Tải Cổng Game Awin68 Club – Săn Jackpot 32M

Bạn đang xem: use nghĩa là gì

Giải mến VN: Trong phân tích hoạt động và sinh hoạt vận động, một vận động bộ phận nhập cơ một vật thể được dùng vị một tay hoặc cả nhị nhập xuyên suốt tiến thủ trình hoạt động và sinh hoạt.

Kinh tế

cách dùng
cách sử dụng
dùng
giá trị với ích
quyền hoa lợi
sự quen thuộc dùng
sự sử dụng
tính với ích

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
account , adoption , advantage , appliance , applicability , appropriateness , avail , benefit , gọi , capitalization , cause , convenience , custom , over , exercise , exercising , exertion , fitness , good , habit , handling , help , helpfulness , mileage , mobilization , necessity , need , object , occasion , operation , point , practice , profit , purpose , reason , relevance , service , serviceability , treatment , usability , usage , usefulness , utility , value , way , wear and tear * , wont , worth , application , employment , implementation , play , utilization , consuetude , habitude , manner , praxis , usance , deployment , disposition , efficacy , exercitation , exploitation , feasibility , functionality , mores , prescription , tradition
verb
accept , adopt , apply , avail oneself of , bestow , bring into play * , bring to lớn bear * , capitalize , control , bởi with , draw on , employ , exercise , exert , exhaust , expend , exploit , find a use , govern , handle , make bởi with , make the most of , make use , manage , manipulate , operate , play on , ply , practice , press into service , put forth * , put into action , put to lớn use , put to lớn work , regulate , relate , lập cập , lập cập through , mix in motion , spend , take advantage of * , turn to lớn tài khoản , utilize , waste , wield , work , actuate , implement , impose , presume , accustom , advantage , application , avail , behave toward , benefit , capitalize on , consume , consumption , custom , demand , deplete , devour , duty , employment , familiarize , function , gain , good , guide , habit , habituate , handling , hire , impoverish , incur , inure , mileage , need , occupy , parlay , privilege , squander , treat , treatment , try , utility , value , wont , worth
phrasal verb
consume , drain , draw down , eat up , expend , finish , play out , lập cập through , spend , exhaust , impoverish , sap

Từ trái ngược nghĩa