way là gì

/wei/

Thông dụng

Danh từ

Đường, lối đi, lối đi
way in
lối vào
way out
lối ra
way through
lối lên đường qua
a public way
con lối công cộng
covered way
lối lên đường với cái che
permanent way
nền đường tàu (đã thực hiện xong)
to be on one's way to
trên lối đi tới
on the way
dọc đường
to be under way
đang lên đường, đang được bên trên lối đi; (nghĩa bóng) đang được tiến bộ hành
to lose one's way
lạc đường
to find way home
tìm lối về nhà
to block (stop) the way
ngăn (chặn, chắn) đường
to clear the way
dọn đường; há thông đường
to make the best of one's way
đi thiệt nhanh
to make way for
tránh lối cho tới, khiến cho qua
to pave the way for
mở lối cho tới, sẵn sàng cho
in the way
làm trở quan ngại, ngăn lối, ngáng đường
to be in someone's way
làm trở quan ngại ai, ngáng trở ai
to get out of the way of someone
tránh ngoài lối đi của ai
to stand in the way of someone
chặn lối (tiến lên) của ai
Đoạn lối, quãng lối, khoảng chừng cách
It's a long way from Hanoi
Cách Hà nội vô cùng xa
to go a long way
đi xa
to be still a long way off perfection
còn xa thẳm mới nhất hoàn hảo được
Phía, phương, phía, chiều
the right way
phía phải; (nghĩa bóng) tuyến phố ngay lập tức, tuyến phố đúng
the wrong way
phía trái; (nghĩa bóng) tuyến phố sai lầm
which way is the wind blowing?
gió thổi bám theo phương nào?
this way
hướng này
this way out
đường rời khỏi phía này
Cách, cách thức, phương tiếp, biện pháp
in no way
chẳng bằng phương pháp nào
to go the right way to
chọn cơ hội chất lượng tốt để
to go one's own way
làm Theo phong cách của mình
to see one's way to
có cơ hội để
to find way to
tìm rời khỏi cơ hội để
to have one's own way
làm bám theo ý muốn; ham muốn gì được nấy
where there is a will there is a way
có chí thì nên
Cá tính, lề thói
in the way of business
theo thói thông thường, bám theo lề thói
English ways of living
lối sinh sống Anh
in a friendly way
một cơ hội thân thích mật
way of speaking
cách nói
it is his way
đó là đậm chất ngầu và cá tính của nó
it is the way of the world
lề thói cộng đồng là thế; người xem cũng thực hiện như vậy cả
ways and customs
phong tục lề thói
to be ignorant of the ways of society
không biết quy tắc xã giao
Việc; phạm vi, thẩm quyền
it is not in my way; it does not lie (come, fall) in my way
không nên việc của tôi; ko nằm trong thẩm quyền của tôi
(thông tục) vùng ở gần
to live somewhere Hanoi way
ở ở đâu đó sát Hà nội
Tình trạng, tình thế, tình hình; giả thiết, fake thuyết
to be in a bad way
ở nhập hiện tượng xấu
to be in a fair way of (to)
ở nhập tình thế tiện nghi để
Mức chừng, chừng mực
in a small way
ở nấc thấp, tầm thường; nho nhỏ
Loại
something in the way of stationery
cái gì cơ nằm trong loại vật dụng văn phòng
Mặt, phương diện
in many ways
về nhiều mặt
in no way
chẳng mặt mày nào là, tuyệt nhiên không
Sự tiến bộ cỗ, sự thịnh vượng
to make one's [[[own]]] way
làm ăn thịnh vượng
to make way
tiến, tiến bộ bộ
Quy mô; ngành kinh doanh; phạm vi hoạt động
way of business
ngành kinh doanh
to be in a large way of business
kinh doanh quy tế bào lớn
(hàng hải) sự chạy; tốc độ
to gather way
tăng tốc độ
to lose way
giảm tốc độ
to get under way
lên lối, lên đường, nhổ neo; khởi công
to be under way; to lớn have way on
đang chạy (tàu thuỷ)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đằng
way ahead (back, down, off, up)
đằng trước (đằng sau, phía bên dưới, đằng xa thẳm, phía trên)
to know someone way back in 1950
quen biết người nào là từ thời điểm năm 1950

Phó từ

(phương ngữ; kể từ Mỹ, nghĩa Mỹ) xa; phía đằng..
way behind, way ahead
xa về hâu phương, xa thẳm về phía trước
way up in Canada
về phía Bắc; ở Canada

Cấu trúc từ

by way of
đi qua quýt, vì chưng con cái đường
by way of Haiphong
bằng tuyến phố Hải chống, qua quýt Hải phòng
như là, coi như thể, như thể
by way of compliment
Như là 1 trong câu nói. khen
the longest way round is the shortest way home
(tục ngữ) lối chủ yếu lại sát, lối tắt hoá xa
to go out of one's way to lớn be rude
hỗn xược một cơ hội vô cớ
to put oneself out of the way
chịu phiền chịu thương chịu khó sẽ giúp đỡ người khác

Chuyên ngành

Toán & tin

con đường; phương pháp
way of behavior
(điều khiển học tập ) cách thức sử lý

Xây dựng

đường, phần đường, khoảng cách, hành trình dài, lối, phía, phương pháp, cách thức, đà (hạ thuỷ)

Cơ - Điện tử

đường, phần đường, khoảng cách, hành trình dài, lối,hướng, đường đi, sinh sống trượt

Điện tử & viễn thông

lộ (cáp)

Kỹ thuật cộng đồng

con đường
đường
đường đi
lộ trình
lối đi
hầm lò
phương pháp
phương tiện

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
action , approach , contrivance , course , course of action , custom , design , expedient , fashion , size , groove * , habit , habitude , hang-up * , hook * , idea , instrument , kick , manner , means , measure , mode , modus , move , outline , plan , plot , policy , practice , procedure , process , scheme , shot , step , stroke , style , system , tack , thing * , usage , use , vehicle , wise , wont , access , admission , admittance , advance , alternative , artery , avenue , bearing , boulevard , byway , channel , distance , door , drag * , elbowroom , entrance , entr

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: way là gì

Xem thêm: purifying là gì

NHÀ TÀI TRỢ