wrapping là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈræp/

Danh từ[sửa]

wrap /ˈræp/

 1. Khăn choàng; áo choàng.
  evening wrap — áo choàng buổi tối
 2. Mền, chăn.

Ngoại động từ[sửa]

wrap ngoại động từ /ˈræp/

Bạn đang xem: wrapping là gì

Xem thêm: vp là gì

 1. Bao, phủ quanh, chứa đựng, gói, quấn.
  to wrap a child in a shawl — quấn một đứa nhỏ xíu vô kiểu mẫu khăn choàng
  the mountain top was wrapped in mist — đỉnh núi bị sương loà chứa đựng, đỉnh núi ẩn vô sương
  to wrap paper round — quấn giấy tờ quanh
 2. (Nghĩa bóng) Bao quấn, bảo phủ.
  the affair is wrapped in mystery — kín đáo bao quấn lên vấn đề ấy
  wrapped in meditation — say sưa vô suy tưởng, tâm lý trầm ngâm

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

wrap nội động từ /ˈræp/

 1. Bọc vô, trực thuộc, quấn vô, gói vô.
 2. Chồng lên nhau, đè lên trên nhau.

Thành ngữ[sửa]

 • to wrap about (round): Quấn, quấn xung quanh.
 • to be wrapped up in:
  1. Bọc vô, quấn vô.
  2. Bị bao quấn vô (màn kín đáo... ).
  3. Thiết buông tha với, buộc ràng với; chỉ nghĩ về cho tới.
   she is wrapped up in her children — chị tớ chỉ nghĩ về cho tới những con
 • mind you wrap up well: Nhớ khoác nhiều ăn mặc quần áo lạnh lẽo vô.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "wrap". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)